08 აგვისტო

2017

მურმან
მარგველაშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 915 ხელმოწერა
  85
  1000
  ადრესატი: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

  ხარისხიანი და უწყვეტი ქართული მაუწყებლობა საქართველოს რეგიონებში

  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას

  ასლი: საქართველოს პრეზიდენტს
  ასლი: საქართველოს პრემიერ მინისტრს

  საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დიდ ნაწილში დომინირებს მეზობელი ქვეყნების საინფორმაციო წყაროები. ქართული სატელევიზიო არხების სიგნალის ხარისხი და დაფარვა ვერ უზრუნველყოფს უწყვეტ და ხარისხიან მაუწყებლობას მთელ ტერიტორიაზე, რის გამოც მასახლეობა და რეგიონის სტუმრები ცილდებიან ქართულ საინფორმაციო სივრცეს და ექცევიან უცხო ქვეყნების საინფორმაციო ველში, რომლებსაც დაუფარავი პოლიტიკური, ეკონომიკური, ტერიტორიული და კულტურული ინტერესები აქვთ ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ვისი საინფორმაციო არხებიც სავარაუდოდ მათ იდეოლოგიურ და პროპაგანდისტულ მიზნებს ემსახურება. 
  შესაბამისად, არსებული მდგომარეობა საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების რისკებს ქმნის და დაუყოვნებლივ უნდა გამოსწორდეს. ამას გარდა, ის ლახავს მოქალაქის და მომხმარებლის უფლებას, რომ უწყვეტად და ხარისხიანად მიიღოს ინფორმაცია მშობლიურ ენაზე. 
  ზემოთქმულიდან გამომდინარე, გთხოვთ:
  1. დაადგინოთ და გაასაჯაროოთ ის მიზეზები, რომლის გამოც აჭარის ტერიტორიაზე ქართული (ცენტრალური და ადგილობრივი) ტელევიზიის და რადიოს მაუწყებლობა უხარისხოდ და შეზღუდული დაფარვით მიმდინარეობს. იმ ორგანიზაციების და პირების მითითებით, ვისაც ევალება, ან უნდა ევალებოდეს მაუწყებლობის ხარისხის და დაფარვის უზრუნველყოფა; 
  2. შეიმუშავოთ და განახორციელოთ ყველა შესაბამისი ღონისძიება, რაც უზრუნველყოფს ქართული სახელმწიფო და კერძო, ცენტრალური და ადგილობრივი მაუწყებლობის სიგნალის შეუზღუდავ და ხარისხიან მიწოდებას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე
  3. გთხოვთ გვაცნობოთ, თუ რა დრო და რა რესურსები დასჭირდება ამ მოთხოვნის განხორციელებას, ასევე, არსებობს თუ არა რაიმე დაბრკოლებები და ბარიერები, რამაც ხელი შეიძლება შეუშალოს ამ უმნიშვნელოვანესი საკითხის გადაჭრას. 
  პატივისცემით,

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  მარიამ ტაბატაძე საქართველო თბილისი 22/06/2019
  2
  ალექსი ჯანგირაშვილი საქართველო თბილისი 22/06/2019
  3
  ხატია ტყეშელაშვილი საქართველო თბილისი 22/06/2019
  4
  სოფიკო ჯანჯულია საქართველო თბილისი 22/06/2019
  5
  თეონა გერგაია საქართველო ბერლინი 22/06/2019
  6
  ქეთევან თოდრია საქართველო თბილისი 22/06/2019
  7
  სალომე ნასყიდაშვილი საქართველო თბილისი 22/06/2019
  8
  მარო წულუკიძე საქართველო თბილისი 22/06/2019
  9
  ვახტანგ აბრამიშვილი საქართველო თბილისი 07/09/2017
  10
  მალხაზ სალდაძე საქართველო თბილისი 07/09/2017
  11
  ცირა ჭანტურია საქართველო თბილისი 24/08/2017
  12
  ლევან უშხვანი საქართველო თბილისი 24/08/2017
  13
  მარიამ კალანდარიშვილი გერმანია ბერლინი 24/08/2017
  14
  არჩილ მაღალაშვილი საქართველო თბილისი 24/08/2017
  15
  ბექა გოგოლაშვილი საქართველო თბილისი 24/08/2017
  16
  თამარ მარგველაშვილი საქართველო თბილისი 24/08/2017
  17
  დავით ნაზრიშვილი საქართველო ყვარელი 23/08/2017
  18
  მარიამ ყორღანაშვილი საქართველო თბილისი 22/08/2017
  19
  თამარ კახელიშვილი საქართველო თბილისი 21/08/2017
  20
  ნიკა პერტახია საქართველო თბილისი 21/08/2017