09 აგვისტო

2017

ლევან
კენჭოშვილი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 4999 ხელმოწერა
  1
  5000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი , საქართველოს მთავრობა , საქართველოს პრეზიდენტი

  ა(ა)იპ ორგანიზაცია "სტოპხამი" დაფინანსდეს საპრეზიდენტო გრანტით

  არასამთავრობო/არაკომერციული საზოგადოებრივი ორგანიზაცია "სტოპხამი" გასული 2016 წლის ნოემბერში შეიქმნა. მათი მიზანი,სამოძრაო ეთიკისა და სამოქალაქო თვითშეგნების პოპულარიზაციაა,რომელიც ძირითადად ქვეითთა უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს ყველა იმ ავტომფლობელს,რომელიც თავისი კერძო საკუთრების არასწორი პარკირების გამო, (ტროტუარზე,პანდუსზე,ზებრა გადასასვლელზე) ზღუდავს ქვეითთა საფეხმავლო გზას.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ლევან კენჭოშვილი 09/08/2017