07 მაისი

2018

ზვიად
ბოლოკაძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 29997 ხელმოწერა
  3
  30000
  ადრესატი: საქართველოს პარლამენტი

  საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შეტანა

  მოქმედი კანონი დამსაქმებელს (კომპანიებს) აძლევს საშუალებას, მისთვის სასურველი ინტერპრეტაციით მოირგოს სამუაო დროის ხანგრძლივობა და ანაზღაურება გახადოს მინიმალური, რაც ხშირ შემთხვევაში საქსტანდარტის მიერ დაწესებულ საარსებო მინიმუმამდეა დაყვანილი., რაც არა თუ აუმჯობესებს დასაქმებულის ეკონომიკურ მდგომარეობას არამედ რიგ შემთხვევებში  სამუშაო დროის მიხედვით აუარესებს კიდეც.

  ამიტომ აუცილებელია "საქართველოს შრომის კოდექსში" შევიდეს ცვლილებები და დამატებები, ჩემს მიერ წარმოდგენილი პროექტით რაც გააუმჯობესებს დასაქმებულის ეკონომიკურ მდგომარეობას და დამსაქმებელთან თანასწორუფლებიანობას.

  .

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  გიორგი მუმლაძე საქართველო რუსთავი 18/04/2019
  2
  ნინო მემანიშვილი საქართველო თბილისი 10/05/2018
  3
  ზვიად ბოლოკაძე საქართველო თბილისი 07/05/2018