31 ოქტომბერი

2019

"მს საქართველო"
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 136 ხელმოწერა
  5864
  6000
  ადრესატი: თბილისის საკრებულო , თბილისის მერია , შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

  პეტიცია საქართველოში გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტებისათვის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის შესახებ

  პეტიცია შემუშავებულია გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტების მიერ. პეტიცია გამოქვეყნდა  2019 წლის  31 ოქტომბერს

  აღნიშნული პეტიცია შემუშავდა, რათა მოხდეს საქართველოში გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტებისათვის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

  საფუძველი

  გაფანტული სკლეროზი ცენტრალური ნერვული სისტემის პროგრესირებადი დაავადებაა და მსოფლიოში ამ პათოლოგიით დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანია დაავადებული. პირველი სიმპტომები საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში 20-დან 40 წლის პერიოდში ვლინდება და ამიტომ გაფანტული სკლეროზი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის მოსახლეობაში არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია. გაფანტული სკლეროზი არის მიზეზი უნარშეზღუდულის სავარძლის ყველაზე ხშირად გამოყენებისა 18-64 წლის ასაკის მოსახლეობაში.

  ადრე დაწყებული სწორი მკურნალობა მნიშვნელოვნად აფერხებს დაავადების აქტივობას და მასთან დაკავშირებულ უნარშეზღუდულობას.

  გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის სტანდარტად აღიარებულია დაავადების მამოდიფიცირებელი თერაპია, რომელიც დაავადების დიაგნოსტირებისთანავე უნდა იყოს გამოყენებული, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დაავადების მიმდინარეობას, პროგნოზს და დაავადებულის ცხოვრების ხარისხს.

  საქართველოში რეგისტრირებულია გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო დაავადების მამოდიფიცირებებელი რამოდენიმე პრეპარატი, თუმცა ისინი არ ფინანსდება ქვეყანაში მიმდინარე რომელიმე ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, რის გამოც გაფანტული სკლეროზის მკურნალობა არ არის ხელმისაწვდომი პაციენტთა უმრავლესობისთვის. პაციენტები არ უნდა გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მხოლოდ იმის გამო, რომ სრულფასოვნად ვერ იტარებენ საჭირო მკურნალობას ფინანსების არარსებობის გამო! დროული მკურნალობის ფონზე შესაძლებელია ისინი დაუბრუნდნენ  სრულფასოვანი ცხოვრების წესს ოჯახსა და სოციუმში და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.

  თხოვნა

  ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე მოგმართავთ თხოვნით:

  სახელმწიფომ უზრუნველყოს გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტების მკურნალობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება/თანადაფინანსება  

  პეტიციაზე ხელის მოწერით, მე ვადასტურებ, რომ წავიკითხე, გავიაზრე და ვეთანხმები  ჩამოთვლილ დებულებებს.

  წინასწარ მადლობას გიხდით მხარდაჭერისა და გულისხმიერებისათვის,

  პატივისცემით,
  გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტები

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  მუხრან დიდმანიძე საქართველო ბათუმი 14/11/2019
  2
  შორენა ზაალიშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  3
  მედეია პერტაია საქართველო თბილისი 14/11/2019
  4
  ნინო სეფიშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  5
  ნატო გორდელაძე საქართველო თბილისი 14/11/2019
  6
  ნანა ძირტკბილაშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  7
  მარინა ჭიტაძე საქართველო თბილისი 14/11/2019
  8
  მიხეილ როგავა საქართველო თბილისი 14/11/2019
  9
  ნინა პაპიაშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  10
  ქეთევან ჯიშკარიანი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  11
  ნინო ხითარიშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  12
  Zviad Emiridze საქართველო Tbilisi 14/11/2019
  13
  ნინო კუჭავა საქართველო თბილისი 14/11/2019
  14
  ნათია ბალხამიშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  15
  ირინე ქობალია საქართველო ფოთი 14/11/2019
  16
  ნათია ოზბეთელაშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  17
  ნინო ვაშაკიძე საქართველო თბილისი 14/11/2019
  18
  მარგალიტა სეირანიან საქართველო თბილისი 14/11/2019
  19
  თამარ ზუბიაშვილი საქართველო თბილისი 14/11/2019
  20
  თამარ ბუკია საქართველო თბილისი 14/11/2019