02 დეკემბერი

2019

ნინო
ბარამიძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 8409 ხელმოწერა
  3591
  12000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა , შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო , განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

  გაუქმდეს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ დადგენილი სახელმწიფო სასერტიფიკაციო და ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის საფასური

  სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ სარეზიდენტო და სასერტიფიკაციო გამოცდების რეგისტრაციის დროს არ იყო კანდიდატებისთვის თვალნათლად და გასაგებად მიწოდებული გამოცდის რეგისტრაციის და შემდგომ გამოცდაზე გასვლის რაიმე დამატებითი მოთხოვნის შესახებ. რეგისტრაციის დასრულებიდან სრულიად მოულოდნელად  სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფეისბუქ გვერდზე დაიდო ინფორმაცია, სადაც მითითებული იყო, რომ  დაინტერესებული პირი (ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო და/ან სასერტიფიკაციო გამოცდების მაძიებელი) ვალდებულია, გადაიხადოს დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების საფასური წინასწარ, შესაბამისი მომსახურების მიღებისათვის უნაღდო ანგარიშსწორების გზით : 1) სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის საფასური - 120 ლარი;
  2) ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის საფასური - 80 ლარი;

   

  ვგმობთ და ვითხოვთ გაუქმდეს აღნიშნული გამოცდის საფასური!

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  სოფიკო თათიკიშვილი საქართველო თბილისი 07/01/2020
  2
  მარიამ დემურიშვილი საქართველო თბილისი 16/12/2019
  3
  გიორგი ტალახაძე საქართველო გორი 15/12/2019
  4
  ეკა ტატიშვილი საქართველო თბილისი 13/12/2019
  5
  ანა ბლიაძე Georgia Kutaisi 13/12/2019
  6
  ნუცა წივილაშვილი საქართველო თბილისი 12/12/2019
  7
  ანი გზობავა საქარტველო რუსთავი 12/12/2019
  8
  გიორგი დავითაძე საქართველო ბათუმი 12/12/2019
  9
  ევა ქართველიშვილი საქართველო თბილისი 12/12/2019
  10
  ელზა ნიკოლეიშვილი საქართველო თბილისი 10/12/2019
  11
  ინგა გეწაძე საქართველო ბათუმი 10/12/2019
  12
  შოთა სხირტლაძე საქართველო თბილისი 10/12/2019
  13
  გურამი ქუთათელაძე საქართველო თბილისი 10/12/2019
  14
  ლიკა ცირეკიძე საქართბელო ქუთაისი 09/12/2019
  15
  ჯონი უბირია საქართველო რუსთავი 09/12/2019
  16
  გიორგი ბებერაშვილი საქართველო თბილისი 09/12/2019
  17
  ნინო ნიჟარაძე საქართველო რუსთავი 09/12/2019
  18
  ელენე ქურდაძე საქართველო რუსთავი 09/12/2019
  19
  ვანდა ჩიხლაძე საქართველო თბილისი 09/12/2019
  20
  Lili Berikelashvili Saqartvelo Rustavi 09/12/2019