18 ივნისი

2015

დონა
ხაჭიპერაძე
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 994 ხელმოწერა
  6
  1000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა

  მოგონებების პარკი

  გვინდა აშენდეს მოგონებების პარკი ზოოპარკის ადგილას.

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  ნანა ცოტაძე საქართველო თბილისი 18/06/2015
  2
  ქეთი მესხიშვილი საქართველო თბილისი 18/06/2015
  3
  დონა ხაჭიპერაძე საქართველო თბილისი 18/06/2015
  4
  ლუკა კამკამიძე საქართველო თბილისი 18/06/2015
  5
  ლუკა კამკამიძე საქართველო თბილისი 18/06/2015
  6
  დონა ხაჭიპერაძე საქართველო თბილისი 18/06/2015