add one
gallery images

დაწესდეს ბანკებისთვის მაქსიმალური საპროცენტო გადასახადი 5 % ოდენობით.

    დაწესდეს ბანკებისთვის მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი-წლიური-ეფექტური 5% ოდებობით როგორც ეროვნულ აგრეთვე უცხოურ ვალუტაში.                                         . საქართველოს ეკონომიკა ვერ ვითარდება, რადგან მოსახლეობას არ აქვს წვდომა ფულადი რესურსებთან.                               . შედარებით ადეკვატური წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის-სარგებელის  შემთხვევაში საბანკო რეჟიმს გაეზრდება კლიენტთა მსესხებელთა რაოდენობა და ამით დაკომპენსირდება მისი მოგება.    საქართველოს მოქალაქეების ქვეყნიდან გადინება, უიმედობა და სოციალური დეპრესია შეჩერდება და მშრომელი, აქტიური ჩვენი მოქალაქეები დასაქმდებიან და ამავდროულად შექმნიან სამუშაო ადგილებს.
gallery images

არა ჩრდილოვანი ეკონომიკის მხარდაჭერას !!!

"კომერციულ ბანკებში კრედიტების კონცენტრაციისა და მსხვილი რისკების შესახებ დებულებაში" შესული ცვლილებების შესაბამისად, კომერციულ ბანკებში ჯანსაღი საკრედიტო პორტფელის ხელშეწყობის მიზნით, სესხის გაცემის პროცედურა მკაცრდება.აღნიშნულის მიხედვით, კომერციულ ბანკებს კლიენტის გადახდისუნარიანობის, მისი შემოსავლებისა და ხარჯების დეტალური ანალიზის გარეშე, სესხის გაცემა ეკრძალებათ.ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები, წინამდებარე პეტიციაზე ხელმოწერით, გამოვხატავთ მხარდაჭერას და სრულად ვიზიარებთ ,რომ ეს რეგულაცია აზიანებს :სახელმწიფოს .ეკონომიკას . რეგულაცია არ შეესაბამება მისი მიღების მიზანს და არს , ვინაიდან რეგულაცია  ქმნის არა ჭარბვალიანობის პრევენციას არამედ ჭარბვალიანობის მხოლოდ სტატისტიკურ კლებას ,რაც გულისხმობს მხოლოდ საბანკო სექტორში დაკრედიტებული პირების რაოდენობის შემცირებას . ვინაიდან ეს არ ემსახურება  მოთხოვნის შემცირებას ,მოთხოვნა გადაინაცვლეს "ხელზე გამსესხებელთა " ნაწილში . შესაბამისად გაიზრდება ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი ჭარბვალიანობის რეალობაში. ეს სეგმენტი კი საერთოდ არ რეგულირდება . ხოლო კოლექტორული(ამომღები)კომპანიების მუშაობის სტილის გათვალისწინებით ეს პირდაპირ და უშუალოდ დააზიანებს მოსახლეობის ფინანსურ,მორალურ და შესაძლოა ფიზიკურ მდგომარეობასაც. შესაძლოა კრიმინალური შემთხვევების მატების საფუძველიც კი გახდეს. ფაქტობრივად არსებული რეგულაცია არა თუ არ უწყობს ხელს ჭარბვალიანობის შემცირებას არამედ უფრო საშიშს ხდის მას .ბიზნეს სექტორს . მრავალი კომპანია(რითეილერები ,მაღაზიები ,სავაჭრო ცენტრები, მომსახურების სექტორი) პირდაპირ და უშუალოდ ხდებიან რისკისა და ფინანსური ზარალის ზღვარზე.  იმის გათვალისწინებით, რომ მსგავსი ტიპის კომპანიები პროდუქციას ,მომსახურებას , სთავაზობენ საბანკო დაკრედიტების საშუალებით. ახალი რეგულაციები მნიშვნელოვნად შეამცირებს დაკრედიტებული პირების ოდენობას რაც შესაბამისად აისახება კომპანიების ფინანსურ მდგრადობაზე. შრომით ბაზარს და  დასაქმებულ პირებს .კომპანიების ფინანსური მდგომარეობის ცვლილება ასახვას ჰპოვებს კომპანიაში დასაქმებულ პირებზე , ვინადაინ კომპანია იძულებული იქნება შეამციროს კადრები .შესაბამისად მოიმატებს უმუშევარი მოსახლეობის რაოდენობა.თვითდასაქმებულ პირებს. მათთვის მიუწვდომელი ხდება საბანკო პროდუქტებით სარგებლობადააზიანებს სოფლის მეურნეობის და ფერმერების განვითარების შესაძლებლობას .საქართველოს მოქალაქის კონსტუტუციით გარანტირებულ უფლებებს . პეტიციაზე ხელმომწერები, ვთანხმდებით, რომ საქართველოში არსებული სოციალური ფონის,  ჭარბვალიანობის ისედაც ფატალური შედეგების ,დასაქმებულ პირთა კატასტროფულად მცირე რაოდენობის, შრომის ბაზარზე არსებული მინიმალური ანაზღაურებისა და სხვა დასახელებული მიმართულებით არსებული რიგი გამოწვევების გათვალისწინებით, უნდა გადაიხედოს აღნიშნული რეგულაციის ფორმა და შესაბამისობაში მოვიდეს მისი მიღების რეალურ მიზანთან . 
gallery images

საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შეტანა

მოქმედი კანონი დამსაქმებელს (კომპანიებს) აძლევს საშუალებას, მისთვის სასურველი ინტერპრეტაციით მოირგოს სამუაო დროის ხანგრძლივობა და ანაზღაურება გახადოს მინიმალური, რაც ხშირ შემთხვევაში საქსტანდარტის მიერ დაწესებულ საარსებო მინიმუმამდეა დაყვანილი., რაც არა თუ აუმჯობესებს დასაქმებულის ეკონომიკურ მდგომარეობას არამედ რიგ შემთხვევებში  სამუშაო დროის მიხედვით აუარესებს კიდეც.ამიტომ აუცილებელია "საქართველოს შრომის კოდექსში" შევიდეს ცვლილებები და დამატებები, ჩემს მიერ წარმოდგენილი პროექტით რაც გააუმჯობესებს დასაქმებულის ეკონომიკურ მდგომარეობას და დამსაქმებელთან თანასწორუფლებიანობას..
gallery images

არ დაკმაყოფილდეს ირაკლი ჭირაქაძის და კოტე ქადაგიძის განცხადებები მათი გათავისუფლების შესახებ

მთისა და სამთო-სათხილამურო სპორტის მოყვარული და პროფესიონალი ადამიანები და კონკრეტულად კი გუდაურის განვითარების ქომაგები და მხარდამჭერები, კატეგორიულად არ ვეთანხმებით კოტე ქადაგიძისა და ირაკლი ჭირაქაძის მიერ თანამდებობების დატოვების სურვილს, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად გვესმის მათი და ზოგადად, ძალიან სასიხარულოა, რომ საქართველოში ადამიანები ამხელა პროფესიულ და ადამიანურ პასუხისმგებლობას გამოხატავენ. თუმცა  ჩვენ, ადამიანები, ვინც ძალიან აქტიურად ვართ  ჩართულები ყველა ამ პროცესში ან გულდასმით ვაკვირდებით გუდაურის სწრაფ განვითარებას 2013 წლიდან, იმასაც ვხედავთ რომ ეს შედეგი, უპირველესად, სწორედ ამ ორი ადამიანის დამსახურებაცაა, რადგან საქმისადმი ასეთი დამოკიდებულება, სიყვარული და პროფესიონალიზმი, მართლაც იშვიათობაა დღევანდელ საქართველოში. ისიც გასაგებია, რომ შეუცვლელი ადამიანები არ არსებობენ, მაგრამ შეუძლებელი თუ არა, დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან ძნელი იქნება ასეთი მშრომელი და მონდომებული, ენერგიული და კვალიფიციური ადამიანების  მოძებნა იმ პროექტების განსახორციელებლად, რომლებიც მათ უკვე დაწყებული აქვთ და ამიტომაც მივმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას, არ დააკმაყოფილოს მათი განცხადებები გათავისუფლების შესახებ.გუდაურის და ზოგადად ტურიზმის, ეკონომიკისა და საერთო ჯამში კი ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, სწორედ ასეთი განათლებული, თანამედროვე და პრინციპული ადამიანები განსაზღვრავენ და ამიტომაც იმედი გვაქვს, რომ მოსალოდნელი გადაწყვეტილების საფუძველი, იქნება ჩვენი ქვეყნის ინტერესები, პოზიტიური ხედვა და  რაციონალური აზროვნება. 
gallery images

პეტიცია საქართველოში ევროსა და ლარის ერთიანი მომოქცევის შესახებ

მოცემულობა: .ქართული სახელმწიფო მიისწრაფვის ევროპული ღირებულებების დასამკვიდრებლად და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. პრობლემა: .მოქალაქეები ლარის კურსის ხშირი ცვალებადობის გამო განიცდიან ფინანსურ დანაკარგს; .მთავრობა ხშირად კრიტიკის ადრესატი ხდება ლარის დევალვაცია-გაუფასურების გამო, რაც ისედაც მყიფე პოლიტიკურ სტაბილურობას საფრთხეს უქმნის. უპირატესობები და გამოსავალი: . ლარის ამოღება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად შემდეგი სქემით, პირველი წელი (2018) განხორციელდეს ლარის მასის 10% შემცირება და ევროთი ჩანაცვლება, აგრეთვე იმავე წელს დადგინდეს ერთიდაიგივე წესი ევროსა და ლარის მომოქცევისთვის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. (მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.) დაქირავებულს მიეცეს უფლება მოითხოვოს ანაზღაურება სასურველ ვალუტაში (ევრო, ან ლარი); ყოველ მომდევნო წელს ლარის ემისია გაიზარდოს 10% სანამ მისი ამოღება არ შეადგენს 80% და შესაბამისად 80% ევრო და 20% ლარის (სამიმოქცევო, საიუბილეო და ნუმიზმატური კუპიურების სახით უნდა იქნეს წარმოდგენილი). .ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უნდა ეცნობოს ზემოხსენებული გადაწყვეტილების შესახებ და ეთხოვოს გარკვეული სავალუტო ქვოტა და შეღავათები დააწესოს საქართველოსთვის.
gallery images

ერთად დავიცვათ ბადაგონი!

ჩვენ, ამ პეტიციის ხელმომწერნი,  მოვითხოვთ  კომპანია "ბადაგონის" და მისი მფლობელისა და დამფუძნებლის,  გიორგი სალაყაიას წინააღმდეგ დაწყებული დევნის და ძალადობის შეწყვეტას! ღრმა შეშფოთებას იწვევს ის გარემოება, რომ ქართული მეღვინეობის ფლაგმანის, კომპანია "ბადაგონის" წინააღმდეგ ფინანსური პოლიცია ახორციელებს აუხსნელი  და საჩვენებელი ძალადობით სავსე მოქმედებებს. ეს ხდება მაშინ, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება სამართლიანად ამაყობდა იმ ფაქტით, რომ ქვეყანაში კერძო საკუთრება იმყოფებოდა კანონის დაცვის ქვეშ,  ხოლო ბიზნესი სარგებლობდა უპრეცედენტო თავისუფლებით და განვითარების შესაძლებლობით. ვფიქრობთ, რომ 7 თებერვალს კომპანია "ბადაგონის" ოფისში ფინანსური პოლიციის მიერ განხორციელებული შეჭრა და ამ უწყების მიერვე წარმოებული სისხლის სამართლებრივი დევნა ქართული მეღვინეობის ლიდერი კომპანიის მიმართ  ატარებს უსამართლო და მიკერძოებულ ხასიათს, რაც აზიანებს არა მხოლოდ "ბადაგონის" ფინანსურ მდგომარეობას და ბიზნეს საქმიანობას, არამედ ეჭვის ქვეშ აყენებს რუდუნებით მიღწეულ ხელსაყრელ გარემოს ქართული ბიზნესის განვითარებისთვის, ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობას და  საერთაშორისო რეპუტაციას. მივმართავთ საქართველოს მთავრობას, რომ დაუყოვნებლივ შეწყდეს კომპანია "ბადაგონისა" და მისი მფლობელის, გიორგი სალაყაიას სისხლის სამართლებრივი დევნა, ხოლო ყოფილი ბიზნეს პარტნიორების მხრიდან წარმოქმნილი პრეტენზიების განხილვა მოხდეს სამოქალაქო სასამართლოს დარბაზში მხარეების კანონიერი უფლებების სრული დაცვითა და პატივისცემით, როგორც ეს ხდება ყველა ცივილიზებულ და დემოკრატიულ ქვეყანაში. ერთად ბადაგონისთვის!                                                                  ჩვენ ვიცავთ ბადაგონს, ჩვენ ვიცავთ საქართველოს განვითარების პერსპექტივას!
gallery images

გაუქმდეს არაგამჭოლი ელექტროტარიფი, სემეკი მიეცეს პასუხისგებაში

სემეკის მიერ თითქმის 12 წლის წინ მიღებული ელექტროტარიფი მათემატიკურად მცდარია, მეტიც- ის საერთოდ არ არსებობს, რადგან ის, რასაც ასაღებენ როგორც სამსაფეხურიან არაგამჭოლ ტარიფს, სინამდვილეში ხუთსაფეხურიანია ორი თანდაყოლილი უზარმაზარი ტარიფით, შესაბამისად ეს ტარიფი სოციალურად და იურიდიულად გაუმართლებელია. დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს "არაგამჭოლი" ტარიფი, და სემეკი უნდა მიეცეს პასუხისგებაში, რადგან ეს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულია: მუხლი 219-2 "მომხმარებლის მოტყუება":  წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის (კომისიის!) მიერ და დიდი ოდენობით - ამ დროის განმავლობაში მოსახლეობის უმეტესობას ზედმეტად გადაახდევინეს ასობით ლარი, ჯამში კი კომპანიებმა იხეირეს ასობით მილიონი ლარით!
gallery images

გატანილ იქნეს კაზინოები და სლოტ-კლუბები ქალაქებიდან

დღეს თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მრავალრიცხოვანი ქალაქები მოფენილია კაზინოებით და სლოტ-კლუბებით. სათამაშო დაწესებულებები გახსნილია ყოველგვარი რეგულირების გარეშე პირდაპირ ქალაქის ცენტრალურ რაიონებში  და ყოველდღიურად ათასობით ადამიანის უბედურების მიზეზი ხდებიან.ყველა ცივილიზებული ქვეყნის გამოცდილების მიხედვით კაზინოები გატანილია დიდი ქალაქებიდან ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა და მხოლოდ სპეციალურად ამ მიზნით ჩასული ტურისტებისთვისაა ხელმისაწვდომი (ლას-ვეგასი, ატლანტიკ-სიტი, მონტე-კარლო, მაკაო და სხვ). საქართველოში კი ზოგიერთი კაზინო (მაგ: „შანგრილა“) უშუალოდ საპატრიარქოს მიმდებარე ტერიტორიაზეა განთავსებული, ხოლო მმართველი პარტიის კანდიდატი „ღამის ცხოვრების“ კიდევ უფრო განვითარებას გვპირდება.მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვთ თვითმმართველობის კომპეტენციას მიეკუთვნება დაადგინოს ადგილები, თუ სად შეიძლება განთავსდეს სათამაშო დაწესებულებები, ამიტომაც გთხოვთ, უახლოეს სხდომაზე განიხილოთ საკითხი ქალაქიდან სათამაშო დაწესებულებების გატანის შესახებ. ამ კომპანიებმა თავიანთი ბიზნესი შეიძლება გააგრძელონ, გუდაურში ან სხვა ტურისტულ ცენტრებში.კახა კუკავა, თბილისის მერობის კანდიდატიდიმიტრი ლორთქიფანიძე, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი
gallery images

მაგთი მონოპოლისტია! ნუ იყიდი მონოპოლისტისგან!

გადაიხედოს მაგთის  ექსკლუზიური უფლება  ისეთი სახელმწიფო ინფრასტქტურის მიმართ როგორიცაა ელექტრო ბოძები საქართველოს მასშტაბით!  ეს არის დისკრიმინაცია! ეს არის სახელმწიფო საკუთრება და მასზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა არის საჭირო!  ბაზარზე შესვლის და მაშასადამე კონკურენციის შანსები სხვა კომპანიების მხრიდან უთანასწოროა!
gallery images

ყვითელი ქვიშა ბათუმში

ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი ძვრაა. მსოფლიოში გაზრდილი კონკურენციიდან გამომდინარე ფულიან ტურისტს უფრო მეტი უნდა შესთავაზო. ბათუმის განვითარებაში მთავარ როლს ზღვა და პლიაჟი ასრულებს ასე რომ საჭიროა მის განვითარებაზე დროულად ვიფიქროთ და ამაში ფული დავაბანდოთ. ბარსელონაში პლიაჟზე ქვიშას ხელოვნურად ყრიან, რადგან ძველად იქ პორტი იყო და სანაპირო არ ქონდათ. პლიაჟის მოწყობა მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდია (პლიაჟებს კი არა კუნძულებს აშენებენ ზოგან). ყვითელი ქვიშის შემთხვევაში ბათუმის პოპულარობა რეგიონში ერთი-ორად გაიზრდება. პლიაჟის გაშენება მოვლის დროს კი ხალხი დასაქმდება. ქვიშა საქართველოშიც შეიძლება მოვიპოვოთ, გავცრათ (მაგალითად რუსთავის მიმდებარე ტერიტორია, რაც ვიცი).ყვითელი ქვიშა ბათუმს!http://beachmeter.com/man-made-beaches/
gallery images

ბიტკოინის (კრიპტოვალუტის) ოფიციალურ საგადამხდელო სისტემად აღიარება!

გამარჯობა, ბიტკოინი არის კრიპტოვალუტა, მსოფლიოში სულ არის ათასამდე სხვა ფასიანი კრიპტოვალუტა და მათ ალტკოინებს უწოდებენ! საქართველოში მათი მოპოვება და რეალიზაცია შესაძლებელია, თუმცა არ არსებობს კანონში ჩანაწერი სადაც ნათქვამია, რომ მათი მოპოვება, დაგროვება ან რეალიზაცია კანონდარღვევაა ან ლეგალური. პირველი ქვეყანა, რომელმაც ბიტკოინი ოფიციალურ საგადამხდელო მეთოდად აღიარა იყო იაპონია! ეს მოხდა 2017 წლის პირველ აპრილს. მომლოდინე ქვეყნების სია გრძელია, თუმცა ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მათ  ლეგალიზაციაზე რუსეთსა და ინდოეთში. ჩვენ როგორც ამ ვალუტის გულშემატკივრები, მაინერები, ინვესტორები და ტექნოლოგიური ინოვაციებისკენ მიმავალი ქვეყანა მზად ვართ მსგავი გამოწვევა მივიღოთ და იაპონიის შემდეგ გავხდეთ მსოფლიოში მეორე ქვეყანა ვინც მას აღიარებს. შეგახსენებთ, რომ Biftury ჯგუფმა და საჯარო რეესტრმა პირველად მსოფლიოში უძრავი ქონების რეგისტრაციის წარმოება blockchain ტექნოლოგიში გამოიყენა. საქართველოში კრიპტოვალუტისადმი მოთხოვნა წინა წლებთან შედარებით საგრძნობლად გაზრდილია. საქართველოში მხოლოდ ორი კომპანია სადაც ანგარიშსწორებაა შესაძლებელი, თუმცა მომხარებელს მაინც უწევს სხვა გზები ეძებოს რათა ანგარიშსწორება უფრო იაფი დაუჯდეს, რადგან მოხმარებლის თქმით ერთ-ერთ კომპანიაში საკომისიო 3% განისაზღვრება, ხოლო მეორეში 2.5% კონკურენცია აქაც მაღალია! ჩვენი ინფომრაციით კომპანია unipay გეგმავს მომხარებელს გაცილებით უკეთესი და მოქნილი პიროვები შესთავაზოს, რაც ვფიქრობთ, რომ გაახარებს მაინერებსაც და ინვესტორებსაც. და ბოლოს, რაც შეეხება საგადასახადო სისტემას! მაგალითან მე მაქვს ერთი ბიტკოინი, მე მის "გასაქეშებლად" მჭირდება რამოდენიმე ოპერაციის ჩატარება რათა თანხა ეროვნულ ვალუტაში ავიღო, დანაკარგი არც თუ ისე დიდია, რადგან გატანის საკომისიო თუ 2.5% იქნება ამას დამატებული დოლარის ლართან მიმართებაში კურსის კონვერტაცია და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მოხმარებელი 5-7% თანხას კარგავს. თუ მთავრობა მას აღიარებს მომხარებელს აღარ დასჭირდება მისი "გაქეშება" და პროდუქტს პირდაპირ შეიძენს. Please Donate (როგორც იტყვიან)BTC: 13xosEuWg3QbaxCSQdfGP4ZuLNuxanhZ5aLTC: Lh4rJgAQrYcEvJafAm7sLtan5PHGHj1UpfETH: 0xa49580A7BF0D984E91D42cEaB7B4A2bf636b9d0d 
gallery images

დაურიგდეს რეგიონებში თოხები

მოხდეს წახალისება რეგიონებში და გლეხობას დაურიგდეს კომლზე 1 ერთეული თოხი, გლეხიც გახალისდება და ჯაფა აღარ დაადგება,
gallery images

თბილისიდან სოფლად დაბრუნების მსურველები, ფინანსურად წაახალისოს და მხარი დაუჭიროს სახელმწიფომ

"თავკომბალად" ქცეულ თბილისში, უამრავი ახალგაზრდა და ზრდასრული ადამიანია, ვისაც სოფლად დაბრუნება სურს, მაგრამ საამისო საშუალება არ გააჩნია. ვთხოვთ ქვეყნის მთავრობას, ინვესტიციით დაეხმაროს მსურველებს როგორც მეურნეობის შესაქმნელად, ასევე, მისი მართვისთვის საჭირო ცოდნის შესაძენად.შევამციროთ მიგრაცია სოფლიდან!!!დავუბრუნოთ ახალგაზრდობა სოფელს!!! 
gallery images

ხელშეწყობა ახალგაზრდა ოჯახებს ბინათმშენებლობის კუთხით

  საქსტატის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობა 4 435 200-დან (2000 წელი)  3 720 400-მდე შემცირდა (2016 წელი), რაც ძირითადად გამოწვეულია ქვეყნის არასტაბილური და არასახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობის გამო.  ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაბიჯი, რაც შეიძლება მთავრობის მხრიდან გაკეთდეს, დემოგრაფიული პრობლემის მოსაგვარებლად, ეს არის ახალგაზრდა ოჯახების ხელშეწყობა ბინათმშენებლობის კუთხით. აშენდეს რამდენიმე კორპუსი მთავრობის დაფინანსებით, ისევე როგორც ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ ააშენა და ახალგაზრდა ოჯახებს, მინიმუმ 1 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ გადაეცეს, არა საჩუქრად, როგორც ეს ლტოლვილების შემთხვევაში იყო, არამედ 10-15 წლიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ეს ფაქტი გამოათავისუფლებს ოჯახის საკმაოდ დიდ ბიუჯეტს, რაც გაზრდის ახალგაზრდა ოჯახების მოტივაციას მრავალშვილიანობის კუთხით.   რეალობა მოწმობს, რომ უმეტესობა ოჯახების ეკონომიკური კრიზისი, გამოწვეულია იპოთეკური სესხების საკმაოდ მაღალი საპროცენტო განაკვეთების გამო. 
gallery images

მოვითხოვთ, მიღებულ იქნას კანონი „საქართველოში ფინანსური პირამიდების აკრძალვის შესახებ!“

საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, ფინანსთა მინისტრს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. უკანასკნელი რამოდენიმე ათეული წლის მანძილზე, ჩვენ არაერთხელ გავხდით მოწმენი საქართველოსა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ორგანიზაციების შექმნისა, რომელთა სოლიდური ნაწილი შემდგომში მხილებულ იქნა არაკეთილსინდისიერ ან თაღლითურ საქმიანობაში. როგორც ვხედავთ, ამ პრობლემას აქტუალობა ჯერაც არ დაუკარგავს.კვლავაც იქმნება ან უცხოური კომპანიების ფილიალების სახით რეგისტრირდება საეჭვო წარმომავლობისა და ფინანსური სტრუქტურის მქონე ორგანიზაციები. სამწუხაროდ, ჩვენს მოქალაქეებში ეკონომიკური საკითხების მწირი ცოდნა ხშირად ხდება საფუძველი მათი ჩათრევის სხვადასხვა ტიპის თაღლითურ სქემებში.აღნიშნულ თაღლითურ კომპანიებს, რომელთა გავრცელებულ სახეობას წარმოადგენს ფინანსური პირამიდა, მოაქვთ კოლოსალური ზარალი, როგორც მათში ჩართული პირებისთვის, ასევე თითოეული ჩვენი თანამოქალაქისთვის. ქვეყნიდან უკუგებისა და ყოველგვარი კონტროლის გარეშე გაედინება ათეულობით მილიონი აშშ დოლარი, რაც თავისთავად მკვეთრად უარყოფით გავლენას ახდენს ეროვნულ ვალუტაზე. ასეთი კომპანიების საქმიანობა მეტწილად შემოსავლების სამსახურის მხედველობის მიღმა რჩება და სახელმწიფოს დიდი ზარალი ადგება.თვალსაჩინოებისათვის, გვინდა გამოვყოთ აზიური კომპანია Qnet-ის საქმიანობა ჩვენს ქვეყანაში, რომლის წევრთა რიცხვი უკვე საგანგაშოა. სხვადასხვა მონაცემებით, მასში ჩართულია 30-დან 60 ათასამდე ჩვენი მოქალაქე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნიდან უკვე მოხდა 50-100 მილიონი აშშ დოლარის გადინება. ამას გარდა, ამ კომპანიის წევრთა უმეტესობა ადგილობრივ ფულად ოპერაციებს ახორციელებს ნაღდი ანგარიშცწორებით და თავს არიდებს საგადასახადო ვალდებულებებს.არსებობს არაერთი პირდაპირი თუ ირიბი მტკიცებულება იმისა, რომ კომპანია Qnet-ი წარმოადგენს წმინდა წყლის ფინანსურ პირამიდას, რომელიც უნიჭოდაა შენიღბული მრავალდონიანი ქსელური მარკეტინგით. სწორედ ამის გამო, კომპანია Qnet-ი რიგ ქვეყნებში აკრძალულია და მისი ადგილობრივი ორგანიზატორები იხდიან სასჯელს. მიგვაჩნია, რომ ფინანსური პირამიდები და მსგავსი თაღლითური კომპანიები დიდ ზიანს აყენებენ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და უმძიმესი მატერიალურ-მორალური შედეგები მოაქვთ მათში ჩართული ადამიანებისთვის.ჩვენ, ქვემორე ხელის მომწერნი, მოვითხოვთ შემჭიდროვებულ ვადებში მიღებულ იქნას კანონი „საქართველოში ფინანსური პირამიდების აკრძალვის შესახებ“ და დაევალოთ შესაბამის უწყებებს ამ კანონის ზედმიწევნით აღსრულება!