add one
gallery images

განახლდეს სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში | Continue in-person learning in schools

2021 წლის 31 აგვისტოს ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება #322-ში, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა, რომ (მუხლი 3.22) „საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა (ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული, უმაღლესი) 2021 წლის 4 ოქტომბრამდე სასწავლო პროცესი განახორციელონ მხოლოდ დისტანციური სწავლებისა და, საჭიროების შემთხვევაში, კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმის გამოყენებით.“, რამაც შედეგად გამოიწვია, მათ შორის, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლა. სასწავლო პროცესის ონლაინ რეჟიმში გაგრძელება არათუ უშლის ხელს განათლების სრულყოფილად მიღებას, არამედ მძიმე ფსიქოლოგიურ სტრესს აყენებს მოსწავლეებს. 2021 წლის 31 აგვისტოს UNICEF-ის წარმომადგენლის განცხადებით, სკოლები უნდა იყოს პირველი დაწესებულება, რომელიც უნდა გაიხსნას და ბოლო - დაიხუროს, რადგან არსებობს უამრავი მტკიცებულება, რომ ონლაინ სწავლის პირობებში ბავშვები განიცდიან არა მხოლოდ აკადემიურ რეგრესს, არამედ აღნიშნული გავლენას ახდენს მათი ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობასა და სოციალურ უნარებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევების მიხედვით, სკოლა არ არის ვირუსის გავრცელების მთავარი კერა, ბავშვების საუკეთესო ინტერესის დაცვის მიზნით, 2021 წლის შემოდგომიდან ამერიკისა და ევროპის თითქმის ყველა სასწავლო დაწესებულებაში მოხდა სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში აღდგენა. რისკების მაქსიმალური პრევენციის მიზნით, სასწავლო დაწესებულებებში განთავსდა სადეზინფექციო და დაცვის სხვა საშუალებები; მოეწყო ტესტირების სივრცეები. 2021 წლის 23 აგვისტოს ამირან გამყრელიძის განცხადებით, სკოლაში სასწავლო პროცესის აღდგენისათვის აუცილებელია მასწავლებელთა 80% იყოს აცრილი. ვიზიარებთ, რომ სასწავლო პროცესის აღდგენა უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების ზომების სათანადო წესის დაცვით. შესაბამისად, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ შესაძლოა დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები/სავალდებულო წინაპირობები სასწავლო პროცესის უსაფრთხო გაგრძელების მიზნით. თუმცა ის ფაქტი, რომ დღესდღეობით არსებობს საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღნიშნულ მოთხოვნას, თუმცა სასწავლო პროცესი გრძელდება ონლაინ რეჟიმში, არღვევს საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო კანონმდებლობით აღირებულ ბავშვის განათლებისა და განვითარების უფლებას. შესაბამისად, მოვითხოვთ ისეთ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომელთა მშობლების, პედაგოგებისა და პერსონალის 80% არის აცრილი, მიეცეთ უფლება სასწავლო პროცესი აღადგინონ საკლასო ოთახებში 2021 წლის 4 ოქტომბრამდე.     On August 31, 2021, the Resolution # 322 of the Government of Georgia was amended, according to the new amendments (Article 3.22) all education institutions (including schools) were obliged to continue online learning process instead of in-person teaching. Continuing the learning process virtually, not only prevents students from getting sufficient motivation, education, but also puts severe psychological stress on them. According to UNICEF representative on school-reopening (August 31, 2021), schools should be the first institution to open and the last to close, as there are enough evidences showing that children not only experience academic regression but also it negatively affects their mental health and social skills. Given that, according to studies by the World Health Organization, the school is not the main source for the spread of the virus. Therefore, in order to protect the best interests of children, from the fall, 2021, almost all educational institutions in the USA and Europe continued the educational process in classrooms. In order to maximize risk prevention, hand sanitizers and other materials were placed in educational institutions, including testing area organisation. According to Amiran Gamkrelidze on school-reopening, (August 23, 2021), in order to re-open schools, it is necessary to vaccinate at least 80% of the teachers. We do agree, that the restoration of the learning process must be carried out in compliance with all necessary safety measures. Accordingly, certain restrictions / mandatory preconditions may be imposed by the competent authorities in order to ensure the safe of the learning process. However, the fact that there are now public and private education institutions that meet this requirement and they are still obliged to continue the educational process online, violates the right to education and development of the child determined by the Constitution of Georgia and international law. Accordingly, we request that schools with 80% of their staff and parents vaccinated be allowed to resume the learning process in classrooms before October 4, 2021.  
gallery images

Დაიკლოს გადასახადმა სახემწიფო უნივრსიტეტებში ონლაინ სწავლების დროს

საქართველოს პრემიერ მინისტრს, საკოორდინაციო საბჭოს თავჯდომარეს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა  და სპორტის მინისტრს ბატონ მიხეილ ჩხენკელს.   ბატონო ირაკლი, ბატონო მიხეილ,     Საქართველოში არსებული ეპიდ ვითარების გამო სწავლა უკვე მესამე წელია გრძელდება ონლაინ რასაც თან ერთვის ეკონომიკური კრიზისი და სტუდენტების დიდ ნაწილს პრობლემა ექმნება სასწავლო გადასახადის გადახდის რაც ჯაჭვური რეაქციით გაოიწვევს ქვეყანაში უსახსრობის გამო სტატუს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობის ზრდას , გასათვალისწინებელია ისიც რომ ონივერსიტეტები საკმაო თანხას ზოგავენ ონლაინ რეჟიმში სწავლების დროს . მე ქვემოთ ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოგიწოდებთ : გადაიხედოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების გადასახადები და ონლაინ რეჟიმში მყოფ სტუდენტებს გაუკეთდეთ შეღავათი გადასახადზე.   პატივისცემით,   ,,ახალი ძალა საქართველოსთვის" /__________________ /    /ლ. შველიძე/
gallery images

დაიწყოს სწავლა აუდიტორიებში

დაიწყოს სწავლა აუდიტორიებში, ვინაიდან მოსწავლეთა და სტუდენთა უმეტესობა შორს დგას იმ აზრისგან, რომ ონლაინ გაკვეთილებსა და ლექციებს რაიმე ღირებული შედეგი აქვს.  გვესმის, რამდენად რთული სიტუაციაა ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ქვეყანაში, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ, აწ უკვე მესამე სასწავლო წლის მსგავ ვითარებაში თუნდაც დაწყება არასწორი ნაბიჯია როგორც ამჟამინდელი, ისე სამომავლო პერსპექტივებისთვის.   
gallery images

ისწავლებოდეს სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში რეპროდუქტოლოგია, სექსოლოგია, ჰიგიენა (რეპროდუქტოლოგიური განათლება)

საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე ბოლო ათწლეულის მოვლენებიდან ნათლად ჩანს რომ ჰიგიენის, სექსუალური განათლების და რეპროდუქციის სწავლება, რომელიც მოიცავს მოზარდის ანატომიას, ფიზიოლოგიას და რიგ პრაქტიკულ საკითხვებს, აუცილებლობას წარმოადგენს სკოლის ასაკიდან, თუმცა შესაძლებელია ამ საკითხზე მსჯელობა და უმაღლეს სასწავლებლებში ამ ტიპის განათლების უმტკივნეულოდ ინკორპორაცია. საზოგადოებამ დამოუკიდებლად უნდა შევიმუშაოთ ამ ტიპის განათლების ქართველ მოზარდებზე ადაპტირებული სწავლების ფორმატი. კარგი იქნება თუ თითიეული კლასის მასწავლებელი შეხვდება მშობლებს და მათთან შეათანხმებს სასწავლო კურიკულუმებს. სექსუალურ-ჰიგიენური სწავლების განათლების სისტემის ნაწილად აქცია და მას წარმატებით ახორციელებს რიგი მოწინავე ქვეყნები როგორებიც არიან: აშშ, გერმანია,ბელგია, ჩინეთი, ახალი ზელანდია,ნიდერლანდები,მალაიზია, ინდონეზია ა.შ. წამყვანი ქვეყნები აღიარებენ და აცნობიერებენ პორნოგრაფიის პრობლემას და მის გავლენას საკუთარ შვილებზე, ფსიქიკაზე ა.შ. კვლევებზე დაფუძვნებული სექსუალურ-ჰიგიენური განათლება საშუალებას გვაძლევს: 1.გააუმჯობესოს აკადემიური მოსწრება, 2.ახალგაზრდების რომანტიულ ურთიერთობში ძალადობის, შევიწროების (ე.წ ბულინგი) ფაქტების პრევენცია, 3.ეხმარება თინეიჯერებს ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, 4.ამცირებს დაუგეგმავი ორსულობების რიცხვს, 5.ასევე ამცირებს შიდსის და სექსუალური გზით გადამდები ვენერიული დაავადებების რაოდენობას,6.აუმჯობესებს მოზარდების ჰიგიენას და ჰიგიენის დაუცველობისგან გამოწვეული დაავადებების რიცხვს, 7.აჩენს მოზარდებში ჯანსაღ ღირებულებებს. მნიშვნელოვანი საკითხია ისიც რომ საბოლოოდ როგორი ფორმით მოხდება ამის დანერგვა და ვინ ასწავლის ამას ბავშვებს. მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში ინდივიდუალური მიდგომები და კურიკულუმები არსებობს. ამ პეტიციის მთავარი ამოცანა ამ პრობლემურ საკითხზე საუბრის დაწყება და გადაწყვეტილების მიღებაა, ხოლო საომავლოდ როცა საზოგადოება და პარლამენტი იმსჯელებს და დაამტკიცებს ინიციატივას, მოხდება მსჯელობა და საზოგადოებისთვის შეთავაზება კველევებზე დაფუძვნებული, უსაფრთხოდ და ეფექტურად სექსუალური ჰიგიენის სწავლების ფორმატები.პრიორიტეტი არის მოზარდების უსაფრთხოება და დაცულობა. პ.ს ადამიანების ჰიგიენა არ არის გარყვნილების ექვივალენტური და ამის ვალიდაციას ყველა ინსტიტუცია უნდა ცდილობდეს, იმედი გვაქვს რომ უტრირების გარეშე მოხდება ამ ინიციატივის ყველა მხრივი მხარდაჭერა და აღიარება,რაც ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯია. #sexeducationisahumanright  #სექსუალურიგანათლებაადამიანისუფლებაა
gallery images

ცვლილებები მასწავლებლის პროფესიაში შესასვლელად

იმ პირებს, რომლებსაც   უმაღლესი სასწავლებლის   დიპლომით მინიჭებული აქვთ პედაგოგის კვალიფიკაცია  და  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მოწყობილ  მასწავლებლის კომპედენციის დადასტურების  გამოცდაზე მოიპოვა 7 კრედიტზე მეტი (+ 1 ქულა),   შესაძლებლობა მიეცეთ მიიღონ მონაწილეობა  პედაგოგების ვაკანსიებზე  გამოცხადებულ კონკურსებში და სკოლაში მუშაობის დაწყების შემდეგ სხვადასხვა კარიეული ზრდის შესაძლებლობის გამოყენებით შეძლონ უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოპოვება. 
gallery images

უსამართლოდ შეფასებული ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი

ყველაზე რთულად და დაუნდობლად გასწორდა ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი, ამ ვარიანტში პროცენტულად უფრო მეტი ვარიანტი ჩაიჭრა
gallery images

გაუფასურებული ცოდნა ისტორიაში

2021 წლის ეროვნულ გამოცდებზე უამრავი ბავშვი,რომელიც სტუდენტობის გზას ადგას,დარჩა ჰაერში!!! არც უნივერსიტეტი, არც სკოლა. ქვეყანაში ცოდნა ნელ-ნელა  უფასურდება და ამას ადასტურებს წლევანდელ გამოცდებში მიღებული ქულები. ბავშვები,რომელიც წლიდან წლამდე ემზადებიან და ცდილობენ სტუდენტები გახდნენ,უცებ ხვდებიან,რომ გარეთ დარჩნენ დაკლებული 2 -3 ქულის გამო. ეს პეტიცია შეიქმნა იმისათვის,რომ ჩვენი ნერვებისა და დროის ხარჯზე ვეღარ იარონ თუნდაც გამსწორებლებმა. 
gallery images

უსამართლო ქიმიის გამოცდები

პეტიციისა და წერილის სახით მომართვის მთავარი მოტივი.    "დაუნდობლად" და "უსამართლოდ" შედგენილი, ასევე შეფასებული 2021 წლის ქიმიის ეროვნული გამოცდები. აბიტურიენტების უმრავლესობა, მოგმართავთ თხოვნით განიხილოთ ჩვენი შემდგომი არგუმენტები.  1) დაძაბული, მიმდინარე პანდემიური ფონი. უამრავმა ოჯახმა შემოსავლის მთავარი წყარო დაკარგა. რის გამოც შეუძლებელი გახდა ბავშვების რეპეტიტორებთან მომზადება. ისიც იმიტომ რომ ლარის კურსი არასაკმარისია და დოლარებს ითხოვენ მასწავკებლები. სწორედ ამიტომ არის მსგავსი კატასტროფული შედეგები ბოლო ორი წელია. უნდა გითხრათ ისიც, რომ სკოლის სახელმძვანელოს დონით მსგავსი სირთულის ტესტის დაწერა შეუძლებელია. ასევე ითხოვთ მათემატიკურ განათლებას, მაშინ როდესაც ქიმიასთან ეს არანაირ კავშირშია. საქართველო გაჭირვებაშია. ქართველ კაცს უჭირს, ბევრმა ვერ მოამზადა შვილი რეპეტიტორთან, ასეთებიც ვართ ამ სიაში.  2) საგულისხმოა პანდემიური მდგომარეობა. ორი წელი online სწავლებაზეა საქართველოს მოსწავლეები, შეჩერებული ტრანსპორტი, კომენდანტია საათი რის გამოც ვერ დავდიოდით რეპეტიტორებთან. ეკრანს მიღმა კი ქიმიის აღქმა-გაგება შეუძლებელია.  3) საგულისხმოა, რომ თქვენი სურვილისამბრ საკითხების შემცირება და დროის ნაკლებობა. თქვენ შეიტანეთ ისეთი ტესტები, რომლებიც არ იყო დაბალ დონეზე გათვლილი. ბარიერის 4 ქულაზე დაკლებაც არაფერში წაგვადგა.  ძალიან გთხოვთ შეხვიდეთ ჩვენს მდგომარეობაში და დაგვეხმაროთ. ერთ წლიან ღამის თევებსა და შრომას წყალში ნუ ჩაგვიყრით.    ამ ყველაფრის ფონზე სრულიად გენიჭებათ ვალდებულება შეხვიდეთ ჩვენს მდგომარეობაში და განიხილოთ პეტიცია განურჩევლად ვარიანტისა დაწიოთ ბარიერი და მოგვიმატოთ ქულები.        პატივისცემით თინათინ ბარჯაძე
gallery images

მეგრული და სვანური ენების ნებაყოფლობითი სწავლება საქართველოს სკოლებში

მე ვარ გიორგი კვარაცხელია ბლოგერი. Youtube არხის Kvara-ს წამყვანი. ჩემი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვეხები ისეთ თემებს როგორიცაა კინო, ფული, გართობა, სექსი, მარიხუანას ლეგალიზება, ბორდელის ოფიციალურად გახსნა, განათლების დონე, სექსუალური უმცირესობები, პოლიტიკა, საბრძოლო ხელოვნება და ა.შ. ის რაც  საინტერესო და სახასალისო. აგრეთვე ჩემი გადაცემის ერთ-ერთი თემაა ქვეყანაში ორი ენის მეგრულისა და სვანური ენების პოპულარიზაცია, გადაშენების ეპირას მყოფ ენების, რომელიც ჩვენი საგანძურია და უნდა დავიცვათ ჩვენი ენები ქართულთან ერთად ქმნიან იმ სულს რომელმაც ათასწლეულებს გაუძლო და მომავალშიც მუდამ უნდა იარსებოს
gallery images

2021 წლის ისტორიის გამოცდებში უსამართლობის აღმოფხვრა

მოგესალმებით. ქვეყანა დგას განათლებულ და ინტელიგენტ ადამიანებზე, უკეთესი მომავლის იმედი მაშინ ესახება საზოგადოებას, როდესაც ხედავს როგორ უწვდის დახმარების ხელს სახელმწიფო ახალგაზრდებს. განათლება- გზა თავისუფლებისკენ. როგორ მოვახდინოთ თვითრეალიზაცია და ცოდნის გაღრმავება, როდესაც უსამართლოდ იჩაგრებიან აბიტურიენტები? რა პრინციპით ირჩევა ჯგუფი რომელს გაუმარტივდება ეროვნული გამოცდების ჩაბარება, და რომელს დაუტვირთავენ არაპროგრამული საკითხებით ტესტს? სტატისტიკური შეჯამებით, ვერც კი შეედრება წლევანდელი გამოცდების სირთულე შარშანდელს. არის თუ არა ეს უსამართლობა? გიპასუხებთ აქვე- არის. არ გამოვარჩევთ ვარიანტების მიხედვით სირთულეს, ვერთიანდებით ყველა რათა მივაწვდინოთ ხმა გამოცდების ეროვნულ ცენტრსა და განათლების სამინისტროს. მოვითხოვთ, ნაკლები სიმკაცრით შესწორდეს ტესტები და ამავდროულად, თითოეულ აპლიკანტს მოემატოს თითო-თითო ქულა მაინც, (რომელიმე ვარიანტის რთულად გამოცხადების მიუხედავად) რადგან ორაზროვან კითხვებთან და გაუგებარ მოთხოვნებთან გამკლავება შეძლეს. NAEC-ის რეალური მიზანი იკვეთება ამ მოქმედებებში, მათ სურთ ნაკლები განათლებული და მონდომებული ადამიანი საქართველოში. ქვეყნის მომავალი თქვენს ხელში კი არა, ჩვენს- ახალგაზრდობის ხელშია. უსამართლობას წინ აღვუდგებით.  იმედი გვაქვს გაითვალისწინებთ გლობალური პანდემიით გამოწვეულ შეფერხებებსა და პროგრამულ გარღვევებს, 6 თვის განმავლობაში არასრულფასოვანი ტრანსპორტირების შედეგად, აბიტურიენტები ვერ მოემზადნენ სიღრმისეულად, - სკოლა კი არ გვაძლევს საფუძველს ამ გამოცდების ჩაბარებისა. განათლების სისტემა უდავოდ საჭიროებს რადიკალურ ცვლილებებს, თუმცა მანამდე, ჩამოიხსენით ვარდისფერი სათვალეები და მიხვდით, რომ ყველა ოჯახს არ აქვს ფინანსური უზრუნველყოფა მოამზადონ ბავშვები ცალკეულ რეპეტიტორებთან. შესაბამისად, არათანასწორი გარემო იქმნება.  გმადლობთ, თქვენი გათვითცნობიერების იმედი გვაქვს. ნუ მოგვიკლავთ სწავლის წყურვილს და ამბიციებს.  
gallery images

გაუფასურებული ცოდნა

პეტიციისა და წერილის სახით მომართვის მთავარი მოტივი “დაუნდობლად”,დაუფიქრებლად, არაადეკვატურად შედგენილი ერთიანი ეროვნული გამოცდების მათემატიკის 2021წლის ტესტია.აბიტურიენტების უმრავლესობა მოგმართავთ თხოვნით:განიხილოთ ჩვენი შემდგომი არგუმენტები: 1)დაძაბული,მიმდინარე პანდემიური ფონი.უამრავმა ოჯახმა შემოსავალის მთავარი წყარო დაკარგა,რის გამოც ვეღარ შეძლეს ბავშვების რეპეტიტორებთან მომზადება.ისიც იცით რატომ?ლარის კურსი აღარ ჰყოფნით და დოლარებს ითხოვენ მასწავლებლები. იმედია თქვენც დაგვეთანხმებით, რომ სკოლის სახელმძღვანელოთი და სასწავლო დაწესებულებებში მიღებული ცოდნით აბიტურიენტისთვის მსგავსი სირთულის ტესტის დაძლევა შეუძლებელია. განვითარებულ ქვეყნებში განათლებაში ფულის დაბანდება პრობლემა არაა, მაგრამ საქართველოს უჭირს, ლუკმა უჭირს ქართველ კაცს. შვილი ,რა ქნას, ვერ მოამზდა გამოცდისთვის.ასეთებიც ვართ ამ რიგებში. 2)გასათვალისწინებელი იყო სკოლის სწავლების ხარისხი(რასაკვირველია ძირითადად საჯარო დაწესებულებები).თუ დავუკვირდებით დავინახავთ,რომ შეუსაბამობაშია აღნიშნულ ტესტსა და სკოლაში ნასწავლი სირთულეების ამოცანები.3)საგულისხმოა პანდემიური მდგომარეობა:2წელი online სწავლება,შეჩერებული ტრანსპორტი,კომენდანტი,რომლის არსებობის გამო მასწავლებლებთან გადარბენა გვქონდა ან საერთოდ ვერც კი მივდიოდით რეპეტიტორებთან უტრანსპორტობის გამო. ეკრანს მიღმა კი არც თუ ისე მარტივია მათემატიკა აღიქვა და გაიგო.4)აღსანიშნავია თქვენი სურვილისამებრ დროის შემცირებისა და საკითხების პირდაპირპროპორციულად კლება,ზემოთქმული ფაქტების გათვალისწინების გარეშე თქვენ შემოიტანეთ ურთულესი ტესტი,რომელიც არ იყო გათვლილი დაბალ დონეზე. საგულისხმოა, რომ მსგავსი გამოცდები გათვლილი უნდა იყოს ყველა დონის ბავშვზე და არა მხოლოდ მათემატიკური სკოლის მოსწავლეებზე.5)აუცილებელია ხაზი გაესვას ორ ,ფაქტობრივად,იდენტურ დავალებას ღია შეკითხვებში(ფუნქციებზეა საუბარი).შესაძლებელი იყო ერთ-ერთი ჩაგენაცვლებინათ,თუნდაც,რთული,მაგრამ ბავშვის ცოდნის გამოსამჟღავნებელი საკითხით. აღსანიშნავია ისიც, რომ წინა წლების უმეტეს ტესტში ვხვდებოდით განტოლებებით შედგენილ სისტემას და მასში მოპოვებულ მნიშვნელოვან ქულებს. წელს კი ეს საკითხიც “წაგვართვით” 6)2007 წლიდან მოყოლებული 2021 წლის საჩვენებელი ვარიანტის ჩათვლით არცერთი ტესტი ასეთ სირთულისა და ამოცანები სიტყვების “რახარუხით”არ იყო შედგენილი. იყო შემთხვევები, როდესაც კითხვა იმდენად ბუნდოვნად იყო დასმული, რომ აბიტურიენტებს ნაწილს გაუჭირდა ზუსტი პასუხის დაწერა.7)რადიკალურად იყო შეცვლილი ტესტის ფორმატი. ბარიერზე ერთი ქულის დაკლება არაფერში წაგვადგა. ტესტურ საკითხებში შევხვდით ამოცანებს, რომელთან უმრავლესობაც რთულად ამოსახსნელი იყო, გვჭირდებოდა რამდენიმე წესისა და თეორემის გამოყენება, რაც ასევე არღვევს ტესტური საკითხების ხიბლს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კი სრულად გენიჭებათ ვალდებულება განიხილოთ ჩვენს მიერ გამოგზავნილი წერილი და განურჩევლად ვარიანტისა და აბიტურიენტისა გამოაცხადოთ მათემატიკის 2021 წლის ტესტები რთულად.
gallery images

მიეცეთ რუსთაველ მაგისტრატურის/დოქტორანტურის სტუდენტებს „სტუდენტთა სწავლის დაფინანსების“ პროგრამით სარგებლობის უფლება

პეტიცია ეხება რუსთავის მერიის მიერ სამაგისტრო/სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დაფინანსების საკითხს. კერძოდ, ქალაქ რუსთავის მიუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მხარდაჭერის სამსახურში მოქმედებს "სტუდენტთა სწავლის დავინასების" პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სწავლის საფასური უფინანსდებათ იმ სტუდენტებს, რომლებიც უმაღლეს საგანმამათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულნი არიან ბაკალავრის საფეხურზე და აკმაყოფილებენ პროგრამით განსაზღვრულ შესაბამის კრიტერიუმებს. ამ დათქმის გამო პროგრამით ვერ სარგებლობენ  მაგისტრატურის/დოქტორანტურის სტუდენტები.  თუ გავითვალისწინებთ შემდეგ გარემოებებს: მაგისტრატურის/დოქტორანტურის სტუდენტები მონაწილეობას ვერ იღებენ პროგრამაში "სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს", მათ ასევე არ აქვთ საშუალება სახელმწიფო გრანტის საშუალებით მოიპოვონ 50%-იანი და 70%-იანი დაფინანსება. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ მაგიტრატურის/დოქტორანტურის სტუდენტები არათანაბარ/არასამართლიან პირობებში იმყოფებიან. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ სამართლიანია ჩვენი მოთხოვნა, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის აღნიშნულ პროგრამაში ჩართულ იქნას ყველა საფეხურის სტუდენტი. 
gallery images

გახანგრძლივდეს შუალედი ბიოლოგიისა და ქიმიის გამოცდებს შორის!

  მოგეხსენებათ, 2021 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გრაფიკში აისახა რომ ბიოლოგიის გამოცდა ბარდება 14 ივლისს, ხოლო ქიმიისა კი 15 ივლისს. მოგეხსენებათ, რომ ბიოლოგიის გამოცდა ბარდება, ძირითადად, სამედიცინო ფაკულტეტზე, რომელზეც მეოთხე საგნად აბიტურიენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა ირჩევს ქიმიას. ასეთი პრეცედენტი, ანუ ამ ორი საგანში გამოცდა მიყოლებით, არ მომხდარა. ყველამ კარგად ვიცით, რომ გამოცდები დიდ ფსიქოლოგიურ და ემოციურ სტრესთანაა დაკავშირებული, ამას კი ამძაფრებს პანდემიით გამოწვეული ვითარება. მით უფრო უსამართლობა ჩანს მაშინ, როცა, მაგალითად ფიზიკის (ერთ-ერთი არჩევითი საგანი სამედიცინო ფაკულტეტისათვის) გამოცდა 20 ივლისსაა დანიშნული, ხოლო იმათთვის, ვინც ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებს აბარებენ, მაგალითად ინგლისურისა და ისტორიის გამოცდებს შორის შუალედი 4-5 დღეა. ამდენად, სწორად მიმაჩნია გახანგრძლივდეს შუალედი ბიოლოგიისა და ქიმიის გამოცდებს შორის და გახდეს არანაკლებ ორი დღისა. ამიტომაც მივმართავ "საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს" და "შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს", მიიღონ შესაბამისი ზომები. პატივისცემით, ლუკა ჯღარკავა.
gallery images

მეგრულ-ლაზური და სვანური ენების მხარდაჭერისა და განვითარებისათვის

საქართველოს პრეზიდენტს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ არჩილ თალაკვაძეს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს ქალბატონ თეა წულუკიანს საქართველოს განათლების მინისტრს ბატონ მიხეილ ჩხენკელს   2021 წლის 14 აპრილს მთელმა საქართველომ მოისმინა საქართველოს პრეზიდენტის, ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის მიმართვა მიძღვნილი დედა ენის დღისადმი, სადაც ის მრავალ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად შეეხო მეგრული და სვანური ენების დღევანდელ მდგომარეობას, მათ ფაქტობრივ სტატუსს თანამედროვე საქართველოს პირობებში. ქალბატონმა პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ: "ასევე, ვჩაგრავთ ჩვენი ენის ფუძე ენებს - მეგრულსა და სვანურს. რატომღაც გვეშინია ქართულის უმდიდრეს ლიტერატურულ ენად ჩამოყალიბებაში მათი როლის აღიარება. მეგრული და სვანურიც ჩვენი საგანძურია, რომელსაც უნდა ვიცავდეთ და ვანიჭებდეთ სწორ ადგილს. ყველა მსურველს უნდა ჰქონდეს სკოლაში ამ ენების არჩევით შესწავლის საშუალება და არ უნდა ვემორჩილებოდეთ ცრუ შიშებს!“ ჩვენ შევნიშნეთ, რომ მის მიერ გაჟღერებული აზრი და შენიშვნები იყო ადამიანურად გულწრფელი, ობიექტური და ღრმა პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი. გამომდინარე აქედან ჩვენ, ამ წერილის ხელმომწერებმა გადავწყვიტეთ გულწრფელად მოვნიშნოთ ის ძირითადი პრობლემები რომელიც დაკავშირებულია საკითხის გარშემო განვითარებულ მრავალმხრივ პროცესებთან, რომელიც თავისთავად უკავშირდება სამეგრელოს და სვანეთს როგორც ერთიანი საქართველოს განუყოფელ ნაწილს, მის აწყმოს, მომავალს და ქართული სახელმწიფოს ღირსეულ გზას 21 -ე საუკუნეში. მეგრულ, ლაზურ და სვანურ ენებზე მოსაუბრე ადამიანები გახლავთ ის ხალხი, რომლებზეც აღმატებულ ტონში წერდნენ ანტიკური სამყაროს მწერლები და მეცნიერები. დღეს კი მრავალათასწლოვანი მეგრულ-ლაზური და სვანური ენები გაქრობის ზღვარზეა. ისტორიული ბედუკუღმართობისა და სხვადასხვა ობიექტურ თუ სუბიექტურ მიზეზთა გამო, ქართულ სახელმწიფოს და აკადემიურ წრეებს ვერ მიეცა საშუალება სათანადოდ ეზრუნა აღნიშნული საგანძურის დაცვისა და განვითარებისათვის.ეს ტენდენცია დღითიდღე უარესი და თვალშისაცემია იმის გამო, რომ დღევანდელ საქართველოში მეგრულ-ლაზურ და სვანურ ენებს არა აქვს ინსტიტუციონალური მხარდაჭერა, არ არსებობს შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც მის სტატუსს იმგვარად განსაზღვრავდა, რომ მასზე ზრუნვა დამოკიდებული იყოს არა კეთილ ადამიანთა კეთილ ნებაზე, არამედ გარანტირებული იყოს შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზით. მეგრულ-ლაზურ და სვანურ ენებზე საუბრობს, ან საუბარი გაეგება, მილიონნახევრამდე საქართველოს მოქალაქეს, როგორც სამეგრელოსა და სვანეთში, ასევე საქართველოს სხვა კუთხეებში. აქამდე არსებულმა მიდგომამ ის შედეგი გამოიღო, რომ მეგრულ და სვანურ ოჯახებში შვილებს და შვილიშვილებს არ ესაუბრებიან წინაპრების ენაზე, რომელიც ათასწლეულებს ითვლის, ენაზე, რომელიც ქართველი ხალხის სულიერი მემკვიდრეობის საამაყო ნაწილია. არ ესაუბრებიან, იმიტომ რომ, ამ ენებს არავითარი სტატუსი არა აქვს და ბუნებრივია, არავითარი პერსპექტივა, რის გამოც მათ აქტუალობა დაკარგეს და მივიწყების ზღვარზე არიან. მეგრული, ლაზური და სვანური ენების ასეთი სავალალო მდგომარეობა ყოვლად მიუღებელია ჩვენი რეგიონების და მთლიანად საქართველოს განათლებული და შეგნებული მოქალაქეებისთვის, საზიანოა მთლიანად ქართული სახელმწიფოსთვის, ქართველი ერის ერთიანობისთვის. სიტუაციის აღწერა გაცილებით დრამატულადაც შეიძლება და სწორედ ამ სიტუაციაში, პრეზიდენტის განცხადება, ჩვენი აზრით უნდა იქცეს ამ სიტუაციის სასიკეთოდ შემობრუნების საფუძვლად და ათვლის წერტილად. სასიხარულოა, რომ როგორც ჩანს, სახელმწიფოს პირველ პირებს გაცნობიერებული აქვთ აღნიშნული პრობლემის სიმწვავე, ობიექტური და სუბიექტური("ცრუ შიშები") მიზეზები და პრობლემის გადაწყვეტისათვის საჭირო გზების მოძიების აუცილებლობა. პეტიციის ხელმომწერნი მოგმართავთ, თხოვნით ნუ დარჩება აღნიშნული განცხადება მხოლოდ კეთილ განზრახვად და მოგიწოდებთ საკითხი გადავიდეს აქტიურ ფაზაში. დავიწყოთ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, ფიქრი არსებული სავალალო სიტუაციის გამოსასწორებლად. ასევე მივმართავთ აკადემიურ წრეებს ჩაერთონ საკითხის განხილვაში.  
gallery images

ჩატარედეს "ერთიანი ეროვნული გამოცდები" ონლაინ ფორმატით

მოგესალმებით! მოგეხსნებათ უკვე 1 წელია გვიწევს პანდემიის პერიოდში ყოფნა, რამაც დიდი გავლენა იქონია ჩვენს  ყოველდღიურობაზე, დაიწყო ონალინ სწავლება , რამაც დამაკმაყოფილებელი შედეგი გამოიღო, ახლა როდესაც ქვეყანაში კორონა ვირუსი მძვინვარებს ,გვაქვს მოლოდინი შემდეგ "ტალღებზე" არსწორად მიმაჩნია ერთიანი "ეროვნული გამოცდების 2021"  ჩატარება ჩვეულებრივი ფორმატით, ასევე თუ ვთანხმდებით რომ ონლაინ სწავლება შედეგიანია რატომ არშეიძლება ონლაინ გაკვეთილებით ნასწავლი მასალის ონლაინ ჩაბარება? აღნიშნული მეთოდი წარმატებით იქნა დანერგილი და განხორციელებული უმაღლეს სასწავლებლებში.  მივმართავთ "საქართველოს განათლებისა მეცნიერბის სამინისტრო" ს  და "შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი" ს  რომ წელს დაუშვას ონლაინ ფორმატით "ერთიანი ეროვნული გამოცდები" ს ჩატარება. რაც გამოწვეულია მსოფლიოში შექმნილი ვითარების გამო მადლობა!