add one
gallery images

უარი მხოლოდ რუსულად დუბლირებულ ფილმებს ქართულ კინოთეატრებში!

დღევანდელი მოცემულობით, საქართველოს კინოთეატრები არ ითვალისწინებენ საქართველოს კანონმდებლობის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 239-ე ,239-ე მუხლის მე-10 პუნქტი და 208-ე მუხლი, ამავდროულად უგულვებელყოფილია საქართველოს კანონი „ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“, 51-ე მუხლი, რაც გულისხმობს ქართულ კინოთეატრებში ქართული სუბტრიტრებისა და დუბლირების აუცილებლობას თითოეულ ფილმში. რადგანაც, საქართველოს ხელისუფლებას და იმ სამინისტროს, რომლის პირდაპირი ვალდებულებაა ქართული კულტურის განვითარება არ სურთ ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება სინეასტების გაერთიანება "სინეასტები" მოითხოვს კანონის აღსრულებას1) ნუ გვართმევთ ქართულად ყურების უფლებას2) არსებული მდგომარეობა, ალტერნატივის არ არსებობის პირობებში, გვაიძულებს კინოს, თანამედროვე კულტურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფორმას, არა სახელმწიფო ენაზე, ქართულად, არამედ ოკუპანტი ქვეყნის ენაზე, რუსულად გავეცნოთ.3) უცხო ენის ცოდნის ვალდებულებას ნუ აკისრებთ იმ მაყურებელს, ვისაც სურს კულტურული გამოცდილების შეძენა
gallery images

დევნილებისთვის ანაკლიაში საცხოვრებელი ბინების მშენებლობის და დასაქმების შესახებ

ვინაიდან ჯერ კიდევ მწვავედ დგას დევნილებისთვის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების და დასაქმების პრობლემა, მივმართავთ საქართველოს მთავრობას: 1. დევნილთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს დევნილთა საცხოვრებელი კორპუსების და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ანაკლიაში (ზუგდიდის რაიონი).2. საქართველოს მთავრობამ გამართოს მოლაპარაკებები ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან ანაკლიაში განსასახლებელი დევნილების ანაკლიის პორტში დასაქმების უზრუნველსაყოფად.
gallery images

იუსტიციის სახლი დუშეთს

ვინაიდან იუსტიციის სახლი ნიშნავს სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას, მეტი და მაღალი  კატეგორიის მომსახურეობის მიღებას, დუშეთი, როგორც მაღალმთიანი დასახლებების რეგიონი (ქალაქი დუშეთი მისი ცენტრი), იმსახურებს ხელშეწყობას სახელმწიფოს ნებისმიერი შტოს მხრიდან.საზოგადოებრივი ცენტრების ინსტიტუტი შესანიშნავი შეთავაზებაა იმ დასახლებებისათვის სადაც არ არის ხელმისაწვდომობა საბანკო, საჯარო, საბიბლიოთეკო თუ სხვა სერვისებზე. ამის საჭიროება ჩვენ არ გვაქვს. ამდენად საზოგადოებრივი ცენტრი ჩვენთვის არის ნაბიჯი უკან. ჩვენ გვჭირდება სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, გამრავალფეროვნება, გაუმჯობესება და არა პირიქით მათი შეზღუდვა. ჩვენი მოთხოვნის საგანია ქალაქ დუშეთში გაიხსნას იუსტიციის სახლი.
gallery images

ცივი იარაღი არ უნდა იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი

დღეს, მხოლოდ თბილისში, 50-მდე მაღაზიაა, რომლებშიც ცივი იარაღი, მათ შორის დანა, კასტეტი, ელექტრო შოკი, ხელკეტი და სხვა თავისუფლად იყიდება. გაყიდვის ობიექტების დიდი ნაწილი სკოლებთან ახლოს მდებარეობს. კანონით არასწრულწლოვანისთვის ცივი იარაღის მიყიდვა აკრძალულია, თუმცა, კანონი არ სრულდება. მხოლოდ ბოლო 3 წლის განმავლობაში, თბილისის სკოლებიდან  540 ბასრი საგანია ამოღებული. თბილისის მასშტაბით, დღის განმავლობაში, ქუჩაში 300-მდე დანა და სხვა ცივი იარაღი იყიდება და მათი მყიდველების დიდი ნაწილი არასრულწლოვნები არიან. ეს სწორედ ის დანებია, რომლებითაც შემდეგ ის გახმაურებული დანაშაულები ხდება, რომლებსაც სხვადასხვა მედია საშუალებით ასე ხშირად ვისმენთ. თითქოს, ამ მოცემულობას ჩვენ უკვე როგორც ჩვეულებრიობას ისე ვიღებთ. სოციალური პროექტით „მოგისმენიათ როგორ ჟღერს გულგრილობა?“ კრეატიული სააგენტო „watergunz” საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ პეტიციაზე ხელის მოწერით შეიცვალოს არსებული მდგომარეობა, კერძოდ: 1. გამკაცრდეს კანონი არასრულწლოვანთათვის ცივი იარაღის მიყიდვის შესახებ. 2. სასწავლო-აღმზრდელობით დაწესებულებებთან ან მათ სიახლოვეს მდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელებში, ბაზრობებზე და სხვა ობიექტებში აიკრძალოს ცივი იარაღის რეალიზაცია. 3. ცივი იარაღის რეალიზაცია მხოლოდ ლიცენზირებულ, სპეციალიზებულ მაღაზიებში გახდეს დასაშვები. 4. ცივი იარაღის შესაძენად პირს სავალდებულოდ მოეთხოვოს ჯანმრთლებისა და ნასამართლეობის ცნობის წარდგენა. ასევე, განხორციელდეს ასეთი პირების შესაბამის რეესტრში აღრიცხვა, მათ მიერ შეძენილი იარაღის აღწერის მითითებით. მოაწერე ხელი პეტიციას  
gallery images

მე-9 კლასამდე სასკოლო ასაკის ბავშვების მშობლებისთვის, ვისაც სამუშაო ეწყება 9 საათზე, ერთსაათიანი შეღავათის მიცემის შესახებ

საჯარო მოსამსახურეთათვის, რომლებსაც ყავთ ბაღის ან სასკოლო ასაკის შვილები და უწევთ მათი სასწავლო დაწესებულებებში ტარება, სამუშაოს დაწყების დროდ, ნაცვლად 9 საათისა განსაზღვრულია 9:30 სთ.უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დრო არასაკმარისია იმისათვის, რომ ადამიანმა, რომელიც მუშაობს სამუშაო ადგილიდან მოშორებით, დღევანდელი საცობების პირობებში ნახევარ საათში მოასწროს 9 საათიდან (ანუ იმ დროიდან როცა იწყება სკოლა და სახელმწიფო ბაღი) 9:30-მდე სამსახურში მისვლა, რაც მოსამსახურეს პრობლემებს უქმნის სამუშაო ადგილას. ეს კი უსამართლობაა, ვინაიდან აღნიშნულ დროში ქალაქის ერთი ბლოდან მეორეში გასვლა აღემატება ადამიანის შესაძლებლობებს და შესაბამისად, ამგვარი მოთხოვნაც არის არაგონივრული. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მოვითხოვ პარლამენტმა შეიტანოს ცვლილება შრომის კოდექსში და ზემოხსენებულ პირებს (ანუ მათ, ვისაც ყავთ მე-9 კლასამდე სასკოლო ასაკის შვილები და უწევთ მათი ტარება სასწავლო დაწესებულებებში) განუსაზღვროს ერთსაათიანი შეღავათი სამუშაოს დაწყების დროსთან დაკავშირებით (იმ შემთხვევაში, როცა სამუშაოს დაწყების დროდ განსაზღვრულია 9 სთ). აღნიშნული შღავათი უნდა ვრცელდებოდეს არა მხოლოდ საჯარო სექტორში დასაქმებულთათვის, არამედ არასამთავრობო და კერძო სექტორში მომუშავე პირებისათვის. 
gallery images

მოვითხოვთ სოციალურ მუშაკებს მიეცეთ პროფესიული ეთიკის დაცვისა და პროფესიული ვალდებულებების შესრულების საშუალება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო სოციალური მუშაკების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელია. სოციალური მუშაკები სრულად ვიაზრებთ ჩვენთვის დაკისრებულ პასუხისმგებლობებს და იმ სისტემურ ხარვეზებს, რაც სოციალური მუშაობის ეფექტიანად განხორციელებაში გვიშლის ხელს. ტრაგიკული შემთხვევები არის საგანგაშო სიგნალი, რომ დაუყოვნებლივ უნდა განხორციელდეს მეურვეობის და მზრუნველობის სისტემის ძირეული რეფორმა, რასაც სოციალური მუშაკები უკვე წლებია უშედეგოდ ვითხოვთ. წლების წინ ბავშვთა ზრუნვის სისტემის წარმატებით დაწყებული რეფორმა, რომლის ცენტრშიც იყო ბავშვი, ვეღარ ფუნქციონირებს ეფექტურად და სისტემა არ არის მორგებული ბავშვთა საუკეთესო ინტერესებს. გადაწყვეტილების მიმღები პირების მხრიდან კი სისტემის ხარვეზებზე ადეკვატური რეაგირება არ ხდება და სახელმწიფო ვეღარ ახერხებს ბავშვის ინტერესების დაცვას.  ამასთან ერთად სოციალური მუშაობის სამუშაო არეალი გაიზარდა და მოიცავს სხვადასხვა საჭიროების მქონე პირებთან მუშაობს - ხანდაზმულებთან, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და სხვა.სისტემა ასევე ვერ იაზრებს სოციალური მუშაკის უმნიშვნელოვანეს როლს ბავშვთა და სხვა საჭიროებების მქონე პირების დაცვის პროცესში. ნაცვლად იმისა, რომ სოციალური მუშაკები ბენეფიციართა მხარდაჭერასა და გაძლიერებას ემსახურებოდნენ, ისინი დატვირთულები არიან ისეთი ვალდებულებებით, რაც მეურვეობა-მზრუნველობის  ორგანოს ფუნქციებს არ შეესაბამება (კერძოდ, დაბადების იურიდიული ფაქტის დადგენა; ექსპერტიზის ბიუროში ხელმოსაწერად სიარული; ადრეული განვითარების, დღის ცენტრისა და კვებისა ვაუჩერების გაცემა და ა.შ.). ამასთან, ბენეფიციართა საუკეთესო ინტერესების ეფექტურად დაცვა შეუძლებელია იმ რესურსებით (ინსტრუმენტები, მეთოდები, მომსახურებები) რომლებსაც ბავშვთა დაცვის სისტემა ამ ეტაპზე სთავაზობს სოციალურ მუშაკებს. უწყებაში არსებობს ადამიანური და ფინანსური რესურსების კრიტიკული დეფიციტი. არ ვითარდება და დახურვის პირასაა ბენეფიციარებზე ზრუნვის მომსახურებები. მშობლებს არ მიეწოდებათ პოზიტიური მშობლობის და ბავშვთა უფლებების შესახებ მინიმალური განათლება, ფაქტობრივად, არ არსებობს ოჯახის მხარდამჭერი და სარეაბილიტაციო მომსახურებები, არ არსებობს ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე პირების და მათი ოჯახების გამაძლიერებელი მომსახურებები. სხვადასხვა საჭიროების მქონე  ხანდაზმულებისათვის ფაქტობრივად არ არსებობს დღის ცენტრის სერვისი ან საკმარისი ოცდაოთხსაათიანი მომსახურება. ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურებში ჩართული ვერცერთი სუბიექტი ჯეროვნად ვერ/არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. უწყებებს შორის კოორდინაცია რჩება გადაუჭრელ პრობლემად.თითოეული დღე, როდესაც სისტემა არ იცვლება, საფრთხეს უქმნის მომსახურების მიმღები პირების განვითარებას და სიცოცხლეს.  მნიშვნელოვანია, დაუყოვნებლივ შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს მეურვეობისა და მზრუნველობის რეფორმის განახლებული სისტემური ხედვა, რომელიც დაეფუძნება მტკიცებულებებს და ბენეფიციართა საუკეთესო ინტერესებს. მეურვეობისა და მზრუნველობის სფერო  უნდა  გახდეს პრიორიტეტული და ქმედითი სახელმწიფოსთვის.რეფორმის ცვლილებისთვის მოვითხოვთ გადაიდგას შემდეგი ქმედითი ნაბიჯები:1.         სამინისტროს ბაზაზე შეიქნას სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად გაერთიანებულნი იქნებიან პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკები, პროფესიული თემი, სფეროს ექსპერტები და ის ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ „კანონი სოციალური მუშაობის შესახებ“ შექმნის პროცესში.2.         გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა გაიაზრონ სოციალური მუშაობის, როგორც პროფესიის, მანდატი, სოციალური მუშაკების როლი ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემაში და შესაბამისად განისაზღვროს მათი პასუხისმგებლობები, შემუშავდეს და გაუმჯობესდეს სამუშაო ინსტრუმენტები, მეთოდები და მომსახურებები.3.         მეურვეობისა და მზრუნველობის სისტემაში მომუშავე სოციალური მუშაკები უზრუნველყოფილნი იყვნენ პროფესიული გაძლიერების/მხარდაჭერისა და სუპერვიზიის გამართული მექანიზმით.4.         გაიმართოს ბავშვებთან მომუშავე უწყებების კოორდინაციის მექანიზმი ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიკიაციის, რეაგირებისა და მონიტორინგის პროცესში. 5.         დაუყოვნებლივ გაიზარდოს სოციალური მუშაკების რაოდენობა,  განისაზღვროს მათი სამუშაო  დატვირთვა და გაუმჯობესდეს მათი სამუშაო  გარემო და პირობები.აღნიშნული საკითხების უფრო სიღრმისეულად განხილვის მიზნით პროცესში ჩართულ მხარეებთან ერთად, სოციალური მუშაკები ვითხოვთ ღია შეხვედრას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილტან შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრთან, ბატონ დავით სერგეენკოსთან, რათა უმოკლეს ვადაში დაიგეგმოს და განხორციელდეს რადიკალური რეფორმები ბავშვთა დაცვის სისტემის არსებითი გაუმჯობესებისთვის.ზემოაღნიშნულ მოსაზრებას ვიზიარებთ დოკუმენტის ხელმომწერი პროფესიული თემის წარმომადგენლები, როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორიდან, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მომუშავე სოციალური მუშაკების გაძლიერების გარეშე შეუძლებელია წარმატების მიღწევა სხვა სფეროებშიც. შესაბამისად, ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ მოვითხოვთ ზემოთ აღნიშნული პუნქტების დაკმაყოფილებას. 
gallery images

ვთხოვოთ ელონ მასკს,რომ ხატია წერეთელი გააგზავნოს მარსზე.

რა თქმა უნდა საშვილიშვილო საქმე კეთდება და თითოეული ხელმოწერა,ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება.
gallery images

გურმანის ეკალში რომ ისევ დრუპი დაბრუნდეს

გურმანის ეკლის წამყვანად დრუპის დაბრუნების მოთხოვნას ვუერთდებით, ჩვენ, ქვემორე ხელს მომწერნი!
gallery images

თბილი საკვები და კერა ყველა გაჭირვებულს

მოგეხსენებათ დედაქალაქში ღარიბი და უსახლკარო ადამიანთა რიცხვი ძალიან მაღალია,ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, საქართველოში ბოლო რამდენიმე წელია სიღარიბის მაჩვენებელი 9-10%-ის ფარგლებში იყო. კერძოდ, სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის რეგისტირებული წილი 2011 წელს - 9,2%, 2012-13 წლებში კი 9,7% იყო, 2014 წელს - 11,6%, 2015 წელს კი სიღარიბის მაჩვენებელი იყო - 10,1%. ჩემი აზრით, ოფიციალური სტატისტიკა სიღარიბის ზრდას არც 2016 წელს დააფიქსირებს. მინიმალური შემოსავალი რომ ავიღოთ, სასურსათო კალათაზეა მიბმული. მისი დათვლის მეთოდოლოგია თუ არ შეიცვალა, სტატისტიკა ოფიციალურად ღარიბთა რაოდენობას გაზრდილად არ წარმოგვიდგენს, მიუხედავად იმისა, რომ სინამდვილეში ამ კატეგორიის ადამიანების რაოდენობა საგრძნობლად არის მომატებული. ცდომილება, ჩემი აზრით, მინიმუმ 8-10%-ის ფარგლებშია.ამიტომ ვითხოვ,რომ ქალაქის ყველა უბანში დაიდგას დახლი,სადაც იქნება განთავსებული უფასო საკვები ყველა გაჭრვებულისთვის და გამოყოფილი იყოს სპეციალური შენობა სადაც მათ ექნებათ უბრალო ღამის გასათევიპატივისცემით სამოქალაქო აქტივისტი: კონსტანტინე ჯაფარიძე
gallery images

არა იძულებით აცრებს!

ჩვენ გვაქვს უფლება გადავწყვიტოთ ზრდასრულმა ადამიანებმა, ავიცრათ თუ არა ეს ჩვენი უფლებაა. ზოგ ადამიანს მოხდილი აქვს წითელა ან აცრა ისეთ კლინიკაში აქვს ჩატარებული, რომელის არქივიც განადგურებულია და ჩანაწერები არ მოიძებნება, ან ალერგია აქვს ზოგს წამალზე, ამიტომ იძულება ყოვლად მიუღებელია და მუქარა რომ შეგვიწყდება სტუდენტის სტატუსი. ეს არის ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვა და დაუყოვნებლივ აღკვეთილი უნდა იყოს. ეს ჩვენი უფლებაა!
gallery images

თანახმა ვარ პრეზიდენტმა შეიწყალოს სანდრო!

ალექსანდრე  ანზორის ძე კაპანაძე (კირპიჩა)  არის ტელერეჟისორი,  20 წელი პატიოსნად ემსახურა საზოგადოებრივ მაუწყებელს სადაც  რეჟისორის პოზიცია ეკავა. მის სახელს არაერთი წარმატებული პროექტი, გადაცემა,  თუ კლიპი უკავშირდება. იგი უკვე 5 წელია სასჯელს იხდის  უსამართლოდ!    ის მხოლოდ ირიბი ბრალდების საფუძველზე დააკავეს.  საქმეში ბევრი უზუსტობის და არასაკმარისი მტკიცებულებებისდა მიუხედავად   260-ე  მუხლის მე-2 "ა" ქვე პუნქტის მიხედვით  მას მისჯილი აქვს 9 წელი 0,962 გრამი კანაფის ფისის გამო...   .   5 წელია ვცდილობთ დავამტკიცოთ რომ სანდრო არა არის  საშიში საზოგადოებისთვის, მას არავისთვის არაფერი დაუშავებია.  ის უნდა იყოს გარეთ,  თავის ოჯახთან და მეგობრებთან, აკეთოს  თავის საქმე და უბრალოდ მიეცეს საშუალება თავისი წვლილი შეიტანოს საზოგადოების განვითარებაში. 5 წლიანი უსამართლო პატიმრობის შემდეგ  ვერ შევეგუებით კიდევ 4 წელი გაატაროს სანდრომ ციხეში!  იქ სადაც მისი ადგილი არაა!  ჰაერი სანდროს! თავისუფლება სადროს! 
gallery images

ნესკვიკი

ვითხოვთ დაუბრუნდეს ნესკვიკის შოკოლადებს სურპრიზ სტიკერები და ამასთანერთად დაგვიბრუნონ ბავშობა და ცხოვრების ხალისი
gallery images

ირინასთვის!

ეს პეტიცია შეიქმნა გამორჩეული სტუდენტის, მეგობრის და არაჩვეულებრივი ადამიანისთვის. ირინა სელეპანოვა თსსუ-ს ერთ-ერთი საუკეთესო სტუდენტია, რაზეც მისი აკადემიური მოსწრება და სტუდენტებისადმი დამოკიდებულება მეტყველებს. სამწუხაროდ გარემოებები ისე დაეწყო, რომ მისი სტუდენტის სტატუსი ეჭვქვეშ დგას. ამ პეტიციაზე ხელის მოწერით თქვენ გამოხატავთ მისდამი მხარდაჭერას და სურვილს, რომ ის დარჩეს თსსუ-ს სტუდენტი. რომ არა მისი თავდაუზოგავი შრომა, დღევანდელი სტუდენტების დიდი ნაწილი არ იქნებოდა ჩვენთან ერთად. ირინა ყოველთვის გვერდში გვედგა, როდესაც მისი დახმარება გვჭირდებოდა, ის იყო პირველი ვისთანაც დახმარებისა და კითხვების დასასმელად მივდივართ. ის ყოველთვის მზადაა დაგვეხმაროს არა მხოლოდ რჩევით, არამედ საჭირო მასალის მოწოდებით იქნება ეს წიგნი, კონსპექტი თუ ტესტი. 
gallery images

სავალდებულო გახდეს გაზის კომპლექსური დეტექტორების დამონტაჟება სახლებში, ბინებში, აგარაკებზე!

საკმაოდ რთულია გაუმკლავდე ისეთ საფრთხეს, რომელსაც ვერ ხედავ და ვერ აგემოვნებ. შედეგი დგება ლეტალური, როდესაც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ვისუნთქავთ ნახშირჟანგს. მოწამვლის საფრთხე მატულობს, რადგან შეუძლებელია თქვენმა სხეულმა მხუთავი აირი იგრძნოს სუნით ან გემოთი. ერთადერთი გზა, რომ აღმოაჩინოს მისი არსებობა არის კომპლექსური დეტექტორი.ძალიან ხშირია გაზით მოწამლვის შემთხვევები საქართველოში, რომელმაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ასაკში მყოფი ადამიანი თუ ბავშვი შეიწირა. ძალიან მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო დონეზე მოწესრიგდეს აღნიშნული საკითხი და საქართველოში მცხოვრები ყველა ოჯახისათვის სავალდებულო გახდეს სახლში გაზის დეტექტორის მონტაჟი, რათა თავიდან ავიცილოთ ამდენი უდანაშაულო ადამიანის დაღუპვა. 
gallery images

გამკაცრდეს საქართვეოში პროდუქციის ხარისხის კონტროლი

 კორპორაციული სოციალური პასუხიმგებლობა არის ბიზნესის ნებაყოფლობითი არჩევანი, გაითვალისწინოს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესები და დადებითი გავლენა მოახდინოს თავის სამუშაო, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თანამედროვე კომპანიებს აქვთ ერთგვარი პასუხისმგებლობა მომხმარებლებზე, თანამშრომლებზე, ფართო საზოგადოებაზე, მთავრობაზე და გარემოზე, რომელშიც მათ უწევთ საქმიანობა. ჩვენ ვაგროვებთ ხელმოწერებს, რათა გამკაცრდეს კონტროლი იმ პროდუქტებზე, რომლებიც დღესდღეისობით საქართველოში შემოდის და მზადდება. მაგალითად, როგორიცაა ბავშვის სათამაშოებში მომატებული ტყვიის შემცველობა.ასევე ვითხოვთ პროდუქციის ხარისხის შემოწმებას, რათა ის იყოს ფასის შესაბამისი.ჩვენი საიტის ლინკი: https://mkerdikashvili.wixsite.com/csrg