add one
gallery images

აიკრძალოს ცხოველთა ორთაბრძოლები

საერთაშორისო პრაქტიკა და განვითარებული ქვეყნების მაგალითი გვაჩვენებს რომ ცხოველთა ორთაბრძოლების მოწყობა, მასში მონაწილეობა, ორთაბრძოლებისთვის გაწვრთნა და პროპაგანდაც კი სისხლის სამართლებრივად დასჯადია. თათების იმედს არაერხელ მოგვმართეს თხოვნით სხვადსხვა აქტივობის განსახორციელებლად, ჩვენი მაყურებლის თხოვნით შევადგინეთ პეტიცია და ვაგროვებთ ხელმოწერებს იმ მიზნით, რომ საქართველოს მასშტაბით ცხოველთა ორთაბრძოლების მოწყობა გახდეს სისხლის სამართლებრივად დასჯდი. ყველას მოგიწოდებთ შემოგვიერთდეთ ამ ინიციატივის განხორციელებაში. სისხლის სამართლის 259-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მუხლი, სადაც გაწერილი იქნება: 1. დაუშვებელია ცხოველთა ორთაბრძოლების ორგანიზება, ჩატარება და პროპაგანდა; 2. აიკრძალოს, თუ პირი: ა) ცდილობს მოაწყოს ან აწყობს ცხოველთა ორთაბრძოლებს; ბ) შეგნებულად იღებს ფულს ცხოველთა ორთაბრძოლაზე დაშვების მიზნით; გ) ავრცელებს ინფორმაციას ცხოველთა ორთაბრძოლების გამართვის შესახებ; დ) საკუთარი ან სხვისი ცხოველით მონაწილეობს ცხოველთა ორთაბრძოლებში; ე) წვრთნის და ამზადებს ცხოველებს ორთაბრძოლაში მონაწილეობისათვის; ვ) იყენებს ან სხვას რთავს ნებას თავის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული შენობა-ნაგებობა გამოიყენოს ორთაბრძოლების მოსაწყობად; ზ) შეგნებულად იღებს და ავრცელებს ცხოველთა ორთაბრძოლის ვიდეოს და ფოტოგამოსახულებებს ან ინახავს მათ, შემდგომში მათი გავრცელების მიზნით.
gallery images

გაუქმდეს ველო-ბილიკის ზოლი სანაპიროზე

თბილისის მერიას. ჩვენ, თბილისის მაცხოვრებლები, შეწუხებულები და შეძრწუნებულები ვართ იმ განახლებითი სამუშაოებით, რომელებიც თბილისის მერიამ ჩაატარა დედაქალაქში, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე. საუბარია ველო-ბილიკსა და სამანქანო გზის შევიწროებაზე. მოგეხსენებათ ამ ადგილას ძალიან იშვიათად გვხვდება როგორც ველოსიპედით, ასევე ფეხით მოსიარულე ადამიანი. ასევე სანაპიროზე სიჩქარის შეზღუდვა არის 70 კმ/სთ, ხოლო ველო-ბილიკი მიუყვება გზის ნაპირს, რომელსაც ესაზღვრება მდინარე მტკვარი, რაც საბოლოო ჯამში საკმაოდ სახიფათოა იმ საკმაოდ მცირე ადამიანის ჯგუფისათვის, რომელიც ამ ადგილას გადაადგილდება ველოსიპედით. ასევე ყურადსაღებია ის ფაქტიც, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისთვის ამ ადგილას ველო-ბილიკის არსებობა შემაწუხებელი და გამაღიზიანებელია, რადგანაც: ბილიკზე თითქმის არასდროს არ დადის ველოსიპედი ან ეკო-მეგობრული სკუტერი, ამის გამო მთელი დღის მანძილზე წამოქმნილია უზომოდ გრძელი საცობი და საგზაო პოლიცია არ აკონტროლებს ველო-ბილიკზე გადასულ მანქანებს. სანაპიროზე არსებული ტროტოარის ზომებიდან გამომდინარე თავისუფლად არის შესაძლებელი ველო-ბილიკის საფეხმავლო გზაზე გადატანა ისე, რომ ამით არც ეკო-მეგობრული ტრანსპორტის პატრონები, არც ფეხით და არც ავტომობილით მოსიარულე ადამიანები არ შევიწროვდებიან, არ შეყოვნდებიან და არ იქნება მათი გადაადგილება საფრთხის ქვეშ.  
gallery images

შემცირდეს ბიუროკრატიული ხარჯები

ვითხოვთ, 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შემცირდეს ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია სახელმწიფო დაწესებულებებში დასაქმებული პირებისთვის (მათ შორის პოლიტიკური თანამდებობის პირების) ავტომობილების შესყიდვის, ტექნიკური დათვალიერებისა და საწვავით უზრუნველსაყოფად (გარდა სასწრაფო დახმარების, საპატრულო და სამაშველო სამსახურებისა.). ამ ნაწილში დაზოგილი თანხა გადავიდეს ეკონომიკის მხარდამჭერ პროგრამებში და მოხმარდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის რეაბილიტირებას, რათა მათ კვლავ გააგრძელონ მუშაობა და არსებობა, რაც ამოსუნთქვის საშუალებას მისცემს გაკოტრების პირას მყოფ ბიზნესებს, ამ ბიზნესებში დასაქმებულ ადამიანებსა და მათ უკან მდგომ ოჯახებს.
gallery images

წმინდა სინოდის წევრებმა იწამონ ღმერთი!

საქართველოს მართლმადიდებლურ სამოციქულო ეკლესიაში მანკიერებების გამოვლენამ, ბოლო დროს ზედაპირზე გამოტანილმა აღვირხსნილობამ, მღვდელმსახურთა გათავხედებამ და მაღალი იერარქიის სასულიერო პირთა გასვლამ სჯულის კანონთა მიღმა დააყენა გადაუდებელი აუცილებობა ეკლესიის მმართველი ორგანოს, წმინდა სინოდის წევრებმა იწამონ ღმერთი.
gallery images

სელიმ ხიმშიაშვილის თავის გადმოსვენება სტამბოლიდან

სელიმ და შერიფ, ხიმშიაშვილთა სახელობის „ხალხთა ერთიანობა“!  ახალი,მოხალისეთა თვითშემოქმედი, პატრიოტული სულისკვეთებით, აღზრდილთა გუნდია. ჩვენი მთავარი მიზანია, გმირ სელიმ ხიმშიაშვილის, თავის სტამბულიდან გადმოსვენება: ამ საისტორიო მისიის, მშვიდობიანი გზით შესრულებისათვის, აუცილებელია, ხელწერების შეგროვება, რომ ჩავრთოთ, საქართველოსა და თურქეთის მთავრობები: მრავალ, ქართველ მამულიშვილებთან ერთად, სელიმ და შერიფ ხიმშიაშვილების დამსახურებაა, ის დიდმნიშვნელოვანი მიღწევა, რომ დღეს აჭარა, საქართველოს შემადგენლობაშია და რომ ჩვენ ქართულად ვსაუბრობთ. მშვიდობიანი გზა ყველას, პატრიოტიზმის, თანასწორუფლებიანობისა და საქართველოს აღმშენებლობისაკენ... ხელწერით მიიღეთ მონაწილეობა, ამ სამამულიშვილო და საისტორიო მსვლელობაში!..     საკონტაქტო 568621600            
gallery images

ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი

მოგესამლებით!მოგეხსენებათ უკვე წელიწადზე მეტია ვცხოვრობთ პანდემიის წესებით.ასეთ დროს კი განსაკუთრებით აუცილებელია ადამიანმა მაქსიმალურად ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვროს. სწორედ ამიტომ რუსთავის N2 საჯარო სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლეებმა გადავწყვიტეთ, ამ მიმართულებით ჩვენ ქალაქში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და მნიშვნელოვანი პრობლემის-ველობილიკების არ არსებობის მოგვარება. მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ჩვენ ახლა გესაუბრებით ველობილიკების არსებობის აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე. ველობილიკების არსებობით დაცული იქნება როგორც ველოსიპედისტის ისე ქვეითის სიცოცხლე, რადგან ველოსიპედით მოძრავ პირს არ მოუწევს ტროტუარით ან საავტომობილო გზით სარგებლობა. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ცუდი ფაქტი მომხდარა ველობილიკების არ არსებობის გამო, რომელთა შემსწრეც ალბათ არაერთხელ ყოფილხართ. მაგალითად:2020 წლის ივნისში, რუსთავის პარკში რამოდენიმე ველოსიპედისტი, რომლებიც სარგებლობდნენ ქვეითებისათვის განკუთვნილი ტროტუარით, დაეჯახნენ ბავშვებს, რომელთაც სამედიცინო დახმარების გაწევა დასჭირდათ. კიდევ ერთ-ერთი ფაქტი, რომელიც მოხდა 2019 წლის 4 თებერვალს რუსთავში, რუსთაველისა და ბათუმის ქუჩების კვეთაზე, 38 წლის ველოსიპედით მოძრავ მამაკაცს, რომელიც გადაადგილდებოდა საავტომობილო გზაზე, დაეჯახა ავტომობილი. მამაკაცი სამედიცინო დაწესებულებაში იქნა გადაყვანილი.  ამ პროექტის განხორციელების შედეგად, ამ საკითხთან დაკავშირებული ინციდენტის რიცხვი საგრძნობლად იკლებს. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრ ადამიანს, უყვარს მაგრამ თავს იკავებს ველოსიპედით გადაადგილებისგან, რადგან ზოგიერთ ქუჩაზე ველობილიკების არ არსებობის გამო მათ არ შეუძლიათ გადაადგილდნენ დაუბრკოლებლად და ასევე ისინი უფრთხილდებიან როგორც საკუთარ ისე სხვების სიცოცხლეს. შესაბამისად ისინი ამით უარს ამბობენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრებაზე.  ველობილიკების გაკეთება კი მათ წაახალისებს და მისცემს სტიმულს, რომ იცხოვრონ ჯანსაღად. ასევე ბევრი ადამიანი დაინტერესდება და დაიწყებს ველოსიპედით სარგებლობას, რადგან მათ ექნებათ უსაფრთხოდ და დაუბრკოლებლად გადაადგილების საშუალება. ვიმედოვნებ, რომ რუსთავი იქნება სამაგალითო ქალაქი ამ კუთხით ჯანსაღი ცხოვრებისათვის ხელშეწყობაში. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რუსთავის ჰაერი მოგეხსენებათ საშინლად დაბინძურებულია. ველობილიკების არსებობით კი თუ უფრო მეტი ადამიანი დაიწყებს ველოსიპედით სარგებლობას, შესაბამისად შემცირდება მანქანების გამონაბოლქვი და ჰაერის მდგომარეობაც გაუმჯობესდება. მაგრამ ასევე ძალიან საყურადღებოა ისიც, რომ ხშირად ადამიანებიც და ქვეითებიც სარგებლობენ ველობილიკებით. მაგალითად:კოსტავას გამზირის რესტავრაციისას მიმდებარე ტერიტორიაზე გაკეთდა ველობილიკები, თუმცა ის დღესდღეობით გამოყენებულია ავტომობილების მიერ. მოცემული მონაცემებით კი ალბათ დაგარწმუნეთ იმაში, რომ არც ველოსიპედისტმა უნდა ისარგებლოს ტროტუარით და სავტომობილო გზით და არც ქვეითმა ან ავტომობილმა ველობილიკით, რათა არ დადგეს ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ. ასევე ეს დარღვევა რომ მაქსიმალურად თავიდან იყოს აცილებული, ჩვენი პროექტი მოითხოვს იმასაც, რომ მკაცრად იყოს გაკონტროლებული ეს. ჩვენი გადაწყვეტილებით კარგი იქნება თუ მოხდება მოცემული პროექტის განხორციელება რუსთაველის ქუჩაზე, რომლის რესტავრაციაც მოგეხსენებათ მიმდინარეობს ამჟამად. ამისათვის საჭიროა განცხადების შეტანა მერიაში. იმის დასადასტურებლად კი, რომ მოცემული პროექტის განხორციელებაზე თანახმაა მოსახლეობა გვჭირდება თქვენი ხელმოწერა.   გთხოვთ თანხმობა დაგვიდასტუროთ ხელმოწერით!  
gallery images

არ აშენდეს ყიფშიძის ქუჩაზე დამატებითი კორპუსები!

ყიფშიძისა და მის მიმდებარე ქუჩებზე (აბულაძე, მიქელაძე, გაბაშვილი) ბოლო წლებში გამალებული მშენებლობაა. აშენდა ათობით მრავალსართულიანი კორპუსი. უკვე გართულებულია წყლის მიწოდება, ხშირია საცობები, დროულად ვერ მოდის სასწრაფო და სახანძრო მანქანები, ბინძურდება ჰაერი. ამ ფონზე განზრახულია კიდევ 3 კორპუსის ჩადგმა (25, 16 და 19 სართულიანი). ერთი შეხედვით მიზანი კეთილშობილია - 190 დაზარალებული ოჯახის დაკმაყოფილება.   მაგრამ: ამხელა დატვირთვას ყიფშიძის უბანი ვეღარ გაუძლებს!  ვითხოვთ: 1. არ აშენდეს ყიფშიძს ქუჩაზე დამატებითი კორპუსები! 2. გამოიძებნოს დაზარალებული ოჯახების უზრუნველყოფა სხვა ხერხები 
gallery images

გაიწმინდოს ეკლესია უღირსი სასულიერო პირებისგან!

საქართველოს ხსნა და გადარჩენა ქრისტე ღმერთის გზაზე სიარულშია! ამიტომ მოვითხოვთ გაიწმინდოს დედა ეკლესია, უღირსი სასულიერო პირებისგან!
gallery images

ემიგრანტები ნამოჰვანჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ

ემიგრანტები ნამოჰვანჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ... არაა....!!!  ქართული მიწების გასხვისებას....!!! არაა...!!! ნამოჰვანჰესის მშენებლობას...!!!
gallery images

პეტიცია: სოფელ ნუკრიანის 24 საათიანი წყალმომარეგბის შესახებ

მოვითხოვთ სოფელ ნუკრიანში მოეწყოს ჭაბურღილები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სოფლის 24-საათიან წყალმომარაგებას, ამასთანავე შეიცვალოს წყალსადენი მილები, რადგან არსებულის მილები გახლავთ ამორტიზირებული და არ აკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვნებს, ადგილზე მოდის დაბინძურებული წყალი ,  რომელიც არ არის სასმელად ვარგისი, სოფლის მოსახლეობას ჯანმთელობის პრობლემას უქმნის  და ამასთანავე მოსახლეობა იძულებულია სასმელი წყალი იყიდოს , ან მეზობელი სოფლიდან მოიმარაგოს. თხოვთ, გაითვალისწინოთ სოფელ ნუკრიანის მოსახლეობის მოთხოვნა და დადებითად გადაწყვიტოთ ჩვენი არსებული პრობლემა. 
gallery images

გამოცხადდეს მორატორიუმი ვაშლიჯვარში კორპუსების მშენებლობაზე, შეიქმნას ექსპერტთა ჯგუფი მეწყრის შესასწავლად

ვთხოვთ ყველას, არა მხოლოდ ვაშლიჯვრის მაცხოვრებლებს, დაგვიჭირეთ მხარი და შეუერთდით პეტიციას! ვაშლიჯვრის მოსახლეობა მოვითხოვთ, საქართველოს მთავრობამ, თბილისის მერიამ და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაუყოვნებლივ გამოაცხადონ მორატორიუმი ვაშლიჯვრის უბანში ნებისმიერი ტიპის კორპუსების მშენებლობაზე: არ გაიცეს არც ერთი ახალი სამშენებლო ნებართვა და შეჩერდეს განხილვაში მყოფი ყველა პროცესი, რომელიც ვაშლიჯვარში მშენებლობებს ეხება.ასევე, მოვითხოვთ, სასწრაფოდ გაუწიონ კოორდინაცია დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფის შექმნას, რომელშიც ჩართულნი იქნებიან ქართველი და საერთაშორისო დამოუკიდებელი გეოლოგები და სხვა საჭირო სფეროს ექსპერტები (და არა სამთავრობო სფეროში დასაქმებული გეოლოგები, რომლებსაც, როგორც დავინახეთ, ადამიანების სიცოცხლისთვის საშიშ დასკვნებზე აქვთ ხელი მოწერილი) და ვაშლიჯვრის მოსახლეობის წარმომადგენლები. მნიშვნელოვანია, საჯარო იყოს ამ ჯგუფის წევრების ვინაობა და მათ თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით გამოიკვლიონ ლისის ქედი სრულად. ჩვენ ხაზგასმით მოვითხოვთ, გამოკვლეული იყოს როგორც დაზიანებული ფერდი, ასევე მთის სრული ნაწილი და არა მხოლოდ ის ადგილი, რომელზეც უკვე აღმოჩენილია ნაპრალები. აღნიშნული პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, ღია და მოსახლეობას რეგულარულად მიეწოდებოდეს თითოელ ნაბიჯზე ინფორმაცია. ამ პროცესის აუცილებელ ნაწილად მიგვაჩნია სპეციალურ ჯგუფში მოსახლეობის ჩართულობა, ისევე როგორც მოვითხოვთ კვლევების შედეგების საჯარო განხილვებს.  რაც შეეხება დაზიანებულ ფერდს რომელზეც არის ნაპრალები, მოვითხოვთ, ზემოაღნიშნული ექსპერტთა ჯგუფის დახმარებით, სასწრაფოდ, თანამედროვე სტანდარტებით გამოკვლეულ იქნას ფერდის სტაბილურობა და მასზე დამონტაჟდეს მონიტორინგის სისტემები, რომლებიც მუდმივ რეჟიმში დააკვირდება ფერდზე მიმდინარე პროცესებს. ხოლო მერიამ აწარმოოს ლისის ქედის 24-საათიანი მონიტორინგი, რომლის შესახებაც მოსახლეობას ყოველდღურ რეჟიმში მოგვაწვდის ინფორმაციას. ასევე, ჩვენი მოთხოვნაა, შეწყდეს მაჭავარიანის ქუჩიდან მიმავალი ესტაკადის მშენებლობა და არ გაიხსნას მაჭავარიანის ქუჩა იქამდე, ვიდრე არ დასრულდება და გასაჯაროვდება ექსპერტიზის პასუხები რომლებიც დაადასტურებს იქ პროცესის გაგრძელების უსაფრთხოებას. ვაშლიჯვრის მოსახლეობის კიდევ ერთი მოთხოვნაა, კომპეტენტურმა ორგანოებმა შეისწავლონ და გასაჯაროვდეს მთლიანად ვაშლიჯვრის უბნის გეოლოგიური ანალიზი.  რამდენიმე დღეა, ვაშლიჯვრის მთლიანი მოსახლეობა ენით აღუწერელ შიშში ვცხოვრობთ ლისის ქედზე აღმოჩენილი საგანგაშო მეწყრის გამო. მოსახლეობას არ გვაქვს დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა ტიპის საშიშროება რომელ უბნებს და ქუჩებს ემუქრება ვაშლიჯვარში და თუ არ ემუქრება - რა დასკვნებზე დაყრდნობით. მერიის მიერ პირველ დღებში გავრცელებული ინფორმაცია რომ „გერმანელი ექსპერტები ჩამოდიან“ არის უკიდურესად ზოგადი და ის არ შეიცავს შიშის ქვეშ მყოფი მოსახლეობისთვის დამაიმედებელ ან რაიმე მიმართულების მომცემ ინფორმაციას. ჩვენ ვითხოვთ პროცესის მაქსიმალურად გასაჯაროვებას, საფრთხის კომპეტენტურ ანალიზს, ყოველდღიურ შეხვედრებს მოსახლეობასთან და ინფორმაციის გაცვლას ამ პრობლემაზე პასუხისმგებელ პირებთან.ვთხოვთ იმ ადამიანებსაც, ვინც ვაშლიჯვარში არ ცხოვრობს, დაგვიჭირონ მხარი და შეუერთდნენ პეტიციას!  მოთხოვნები :1. გამოცხადდეს მორატორიუმი ვაშლიჯვარში ყველა ტიპის მშენებლობაზე, მათ შორის, გაჩერდეს განხილვის პროცესში არსებულ სამშენებლო მოთხოვნებზე დასკვნების გაცემა.2. დაუყოვნებლივ შეიქმნას დამოუკიდებელ ქართველ და საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფი რომელიც გამოიკვლევს ლისის ქედს სრულად და მის რისკებს და რომელთა ვინაობაც გასაჯაროვდება. სამუშაო ჯგუფში ჩართულნი იყვნენ ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლები და გაიმართოს საჯარო განხილვები.3. მერიამ ლისის დაზიანებულ ფერდზე დაამონტაჟოს სამონიტორინგო სისტემა, რომელიც 24-საათიან რეჟიმში დააკვირდება ფერდს და საჯარო წესით საზოგადოებას მუდმივად მიაწოდოს ამის შესახებ ინფორმაცია.4. შეწყდეს მაჭავარიანის ქუჩიდან მიმავალი ესტაკადის მშენებლობა და არ გაიხსნას მაჭავარიანის ქუჩა იქამდე, ვიდრე არ ვნახავთ ექსპერტიზის პასუხებს და დასკვნებს, რომლებიც მათ უსაფრთხოებას დაადასტურებს.5. შესწავლილი იყოს და გასაჯაროვდეს მთლიანად ვაშლიჯვრის უბნის გეოლოგიური ანალიზი.
gallery images

პროტესტი საწვავის ფასს

აქციზის გადასახალი საწვავზე უნდა შემცირდეს! ამასთან, მთავრობისა და კომპანიების ურთიერთშეთანხმებით საწვავის ფასს უნდა დააკლდეს, როგორც აქციზური გადასახადი, ასევე კომპანიებმაც უნდა შეამცირონ საწვავის გადასახადს.  აღნიშნული საშუალებას მისცემს საზოგადოებას ნაკლებ და მისაღებ ფასში შეძლოს საწვავის შეძენა.   პეტიცია შეიქმნა ალექსანდრე კობაიძის მიერ.  
gallery images

დაემატოს ტრანსპორტი 116-ის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხაზს

ყოველდღიურად მოცემულ სამარშუტო ტაქსს გაჩერებაზე დილის და საღამოს საათებში უამრავი მგზავრი ელოდება, ყველაზე კარგ შემთხვევაში საშუალოდ 30-40 წუთი. რიგი ოთხ სამარშუტო ტაქსს ავსებს, ხაზზე კი სულ 2-3 ტრანსპორტი მუშაობს და დროის დიდი ინტერვალით გადაადგილდებიან. მოლოდინის დრო უსასრულოდ იწელება და სამსახურში დაგვიანების შიშით მგზავრებს ფეხზე დგომა ამ დამატებით ხარჯების გაღება უწევთ. საღამოს საათებში კი ზოგჯერ საათზე მეტი დროით ლოდინი გაჩერებებზე.  116 - გლდანის VII-VIII მ/რ > ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა > აღმაშენებლის ხეივანი > თბილისი მოლი. *გთხოვთ, გააუმჯობესოთ მათი მუშაობის პროცესი, დაამატოთ სატრანსპორტო საშუალება ან მოცემულ მარშრუტზე დააყენოთ ავტობუსი. ალოგიკურია ასეთ მოკლე მანძილზე მოქალაქეს 1 საათი ჭირდებოდეს გადაადგილებისათვის. 
gallery images

აიკრძალოს instagram - ზე წლის შემაჯამებელი სთორების დადება !

გამომდინარე იქედან, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან პოპულარული გახდა წლის ბოლოს შემაჯამებელი სთორების გამოქვეყნაბა, ვქმნით პეტიციას, რათა 2020 წელს ყველა სხვა უბედურებასთან ერთად გავატანოთ ეს მავნე ჩვევაც.
gallery images

გაიზარდოს სებ-ის ფულის მუზეუმის მიერ გასაყიდად გამოქვეყნებული "მეფე ერეკლე II" საკოლექციო დანიშნულებით მოჭრილი ოქროსა და ვერცხლის მონეტების მოჭრის რაოდებნობა.

    მოგესალმებით, პირველრიგში მადლობას გიხდით დაინტერესებისთვის.მოგახსენებთ რომ 2020 წლის 28 დეკემბერს თბილისის დროით 10:00-ზე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მისივე პორტალის - ფულის მუზეუმის ვებსაიტის (https://moneymuseum.nbg.gov.ge) საშუალებით გამოაქვეყნა ოქროსა და ვერცხლის საკოლექციო დანიშნულების მონეტები სერიიდან "საქართველოს მეფეები" სახელად "მეფე ერეკლე II" სადაც წარმოდგენილი იყო 2(ორი) მონეტა1."მეფე ერეკლე II" საკოლექციო დანიშნულების ოქროს მონეტა, სერიიდან "საქართველოს მეფეები" *ნომინალი: 5 ლარი *შემადგენლობა: Au900*წონა: 8.5 გრ *დიამეტრი: 25 მმ*წიბო: გლუვი*ხარისხი: პრუფი*გამოშვების წელი: 2020*მოჭრის რაოდენობა: 300 ცალი*დიზაინერი: ლევან კაკიაშვილი*ზარაფხანა: ნიდერლანდების სამეფო ზარაფხანა სარეალიზაციო ფასი - 1690 ₾2."მეფე ერეკლე II " საკოლექციო დანიშნულების ვერცხლის მონეტა, სერიიდან "საქართველოს მეფეები"*ნომინალი: 5 ლარი *შემადგენლობა: Ag925*წონა: 17 გრ *დიამეტრი: 34 მმ*წიბო: გლუვი*ხარისხი: პრუფი*გამოშვების წელი: 2020*მოჭრის რაოდენობა: 1500 ცალი*დიზაინერი: ლევან კაკიაშვილი*ზარაფხანა: ნიდერლანდების სამეფო ზარაფხანასარეალიზაციო ფასი - 100 ₾აღნიშნული მონეტების რეალიზაცია გეგმის მიხედვით დაიწყო ზემოთ აღნიშნულ დროსა და თარიღზე. მოგახსენებთ რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა როდესაც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტების რეალიზაცია მოახდინა ინტერნეტ-მაღაზიის საშუალებით. დღეს-დღეობით არსებული გასათვალისწინებელი პანდემიური ვითარების გამო.ხაზგასმით მინდა ავღნიშნო რომ არსებული მონეტის რეალიზაციის პროცესი ონლაინ-მაღაზიის საშუალებით არ(!) მიმდინარეობდა დაგეგმილ რეჟიმში.  ამის სავარაუდო მიზეზი გახლდათ ის ტექნიკური გაუმართაობა რომელსაც ვებსაიტი განიცდიდა გაზრდილ "ვიზიტორთა" რაოდენობით. კერძოდ ვებსაიტზე განთავსებული მონეტების რეალიზაციის პროცესის დაწყების თანავე მომხმარებლების უმრავლესობამ ვერ შეძლო მონეტების "კალათაში" დამატება შემდგომი შეძენის მიზნით. ეს პრობლემა მონეტების "ინტერნეტ მაღაზიაში არსებული ნაშთის" რაოდენობის ამოწურვამდე გაგრძელდა.უფრო დეტალურად რომ ვთქვათ მონეტების შეძენის მსურველების უამრავ რაოდენობასთან არსებული ტექნიკური გაუმართავობის გამო ღილაკზე "კალათაში დამატება" არ ფუნქციონირებდა მის გვერდით კი მუდმივად(!) იყო მითითება"*პროდუქტი არ არის გაყიდვაში" ამავედროს კი "ინტერნეტ მაღაზიაში არსებული ნაშთი:" სწრაფად იკლებდა(ოქროს მონეტის შემთხვევაში) 300-დან ქვევით. რამოდენიმე წუთის შემდეგ კი როგორც მოსალოდნელი იყო "ინტერნეტ მაღაზიაში არსებული ნაშთი:" გაუტოლდა 0(ნულს) ხოლო მონეტების ამსახველ ფოტოებზე ინტერნეტ-მაღაზიაში გამოჩნდა წარწერა "ტირაჟი ამოწურულია".არსებობს უამრავი ფოტო მტკიცებულება რომელიც ნათლად ადასტურებს და ასახავს ზემოთ აღნიშნულ ხარვეზებს.ფოტოები - https://ibb.co/jbgX1x8https://ibb.co/d5GzYF7https://ibb.co/v4W4X8Shttps://ibb.co/wC8YCQghttps://ibb.co/Xx0Rfbdაქვე აღსანიშნავია რომ მიმდინარე ხარვეზისას ბევრმა მონეტის ყიდვის მსურველმა შენიშნა რომ "ინტერნეტ მაღაზიაში არსებული ნაშთი:" ზოგიერთ შემთხვევაში იზრდებოდა. მაგალითად: ვიხილეთ თუ როგორ მოიმატა რაოდენობამ 9 მონეტიდან 22 მონეტამდე და ასე შემდეგ.     საქართველოში და არამხოლოდ საქართველოში არსებობს უამრავი ადამიანი რომელიც დაინტერესებულია ქართული ნუმიზმატიკითა და მონეტების შეგროვებით. ასეთი ადამიანების აბსოლიტური უმრავლესობა დაინტერესებულია თანამედროვე ქართული ვერცხლისა და ოქროს მონეტებით და მათი შეგროვებით. სამწუხაროდ ზემოთხსენებულმა ხარვეზმა საშუალება არ მისცა მოქმედ ნუმიზმატებს შეეძინათ საკოლექციო დანიშნულების "მეფე ერეკლე II" მონეტები. ასეთი ადამიანები კი ათობის ასია რომლებიც იმედგაცრუებულნი დარჩნენ მომხდართან დაკავშირებით. ჩვენ, ნუმიზმატებმა ერთიან იდეაზე დაყრდნობით გადავწყვიტეთ წარმოგვედგინა კონკრეტული პეტიცია კონკრეტული მოთხოვნებით.მ ო ვ ი თ ხ ო ვ თ!1.გაიზარდოს მონეტების მოჭრის რაოდენობა- ვინაიდან მონეტის შეძენის მსურველი კიდევ ძალიან ბევრია. *"მეფე ერეკლე II" საკოლექციო დანიშნულების ოქროს მონეტა, სერიიდან "საქართველოს მეფეები". გაიზარდოს მოჭრის რაოდენობა მიმდინარე - 300(სამასი)-დან 800(რვაასი)-მდე.*"მეფე ერეკლე II " საკოლექციო დანიშნულების ვერცხლის მონეტა, სერიიდან "საქართველოს მეფეები". გაიზარდოს მოჭრის რაოდენობა მიმდინარე - 1500(ათას ხუთასი)-დან 2500(ორი ათას ხუთასი)-მდე.***დამატებითი მონეტების მოჭრის რაოდენობა შესაძლებელია იყოს მოთხოვნილისაგან განსხვავებული, მონეტების მოჭრის რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღოს საქართველოს ეროვნული ბანკი-ს მთავარმა წარმომადგენელმა. საქართველოს ეროვნული ბანკი-ს ვებსაიტიდან მოპოვებული სტატისტიკით მონეტების მყიდველთა(ვიზიტორთა) რაოდენობაზე დაყრდნობით. ***მონეტების რეალიზაცია მოხდეს საქართველოს ეროვნული ბანკი-ს ფულის მუზეუმის ვებსაიტზე მხოლოდ და მხოლოდ ხარვეზის გამოსწორების შემთხვევაში! ან ***ტრადიციულად საქართველოს ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრისა და ყვარლის ფულის მუზეუმის მეშვეობით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გაიდლაინებისა და რეგულაციების, სოციალური დისტანცირების მეშვეობით. ***მონეტების სერიიდან "საქართველოს მეფეები" სამომავლო მონეტების მოჭრის სტანდარტად დაწესდეს ზემოხსენებული რაოდენობები:*ოქროს მონეტებისთვის - 800 ცალი. *ვერცხლის მონეტებითვის -2500 ცალი. ***მოთხოვნილი პეტიციის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ახალი მონეტების რეალიზაციის დროდ განისაზღვროს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული გონივრული ვადა.    ზემოაღნიშნული პეტიციის სავარაუდო დადებითი შედეგები:1.მონეტების რაოდენობის გაზრდა საქართველოს ეროვნულ ბანკს მოუტანს მეტ ბრუნვას/შემოსავალს.2.დაკმაყოფილდება მონეტების ყიდვის მსურველთა უმრავლესი ნაწილი.3.გახდის მონეტების გაყიდვას უფრო ლიქვიდურს.4.გაიზრდება ნუმიზმატიკის პოპულარიზაცია ვინაიდან ბაზარზე არსებული იქნება მეტი მონეტა, გამოიწვევს ქვეყანაში ნუმიზმატების მომრავლებას და კოლექციონერთა კულტურის ზრდას.5.ავირიდებთ თავიდან მონეტების არაჯანსაღ ზრდას ღირებულებაში და შევინარჩუნებთ სტაბილურ ნუმიზმატურ მარკეტს.დიდი მადლობა! ქართველი ნუმიზმატების სახელით -საბა გაგოშიძე. 28/12/2020