add one
gallery images

მოვითხოვთ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აკრძალვას.

პ ე ტ ი ც ი ა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის პერიოდში, საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკას შორის სახელმწიფო საზღვრის  დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისიის მუშაობის პროცესში,  საქართველოს სახელმწიფოს წარმომადგენელთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა საქართველოს ეროვნული ინტერესების უგულვებელყოფას და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის მცდელობას. უდავოა, რომ კომისიის წევრები მოქმედებდნენ იმჟამად მმართველი პარტიის - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მითითებით და უშუალოდ მათ დავალებებს ასრულებდნენ. საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედი „ერთიანი ნაციონალურმა მოძრაობის“ განზრახი ქმედებების შედეგად, რაც მიზნად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას ისახავდა, საქართველოს კუთვნილი 3500 ჰექტრამდე ტერიტორია, მათ შორის, დავით გარეჯას სამონასტრო კომპლექსი დადგა უცხო ქვეყნისათვის გადაცემის აშკარა საფრთხის ქვეშ."მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ'' საქართველოს ორგანული კანონის 35-ე და 36-ე მუხლების თანახმად, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია აკრძალოს პარტია, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას, აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს, ქმნის ან შექმნილი აქვს შეიარაღებული ფორმირება.საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 მუხლის მე-4 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად კი, საქართველოს პრეზიდენტი, მთავრობა ან პარლამენტის წევრთა არანსკლებ ერთ მეხუთედისა უფლებამოსილია სარჩელით მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვოს პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობა.პეტიციის მიზანია, მოუწოდოს საქართველოს მთავრობას, წარადგინოს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და მოითხოვოს პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აკრძალვა.სახელმწიფოს ღალატში მხილებულ ნაცებს არ აქვთ პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელების არც მორალური და არც კონსტიტუციური უფლება!ეს საქართველოს ღირსების საქმეა. გთხოვთ, თქვენი ხელმოწერით მხარი დაუჭიროთ პეტიციას.არა ნაცებს, არა სახელმწიფოს ღალატს!  
gallery images

იპიდრომისთვის მადლობა, მაგრამ სახელმწიფოც დაგვიბრუნე რა!

ცხადია, რომ გადაგდების რისკი არსებობს. არც პირველი იქნება, თუმცა დარწმუნებული ვარ უკანასკნელი! ამჯერად ნუ დავარღვევთ პოზიტივს. შემომიერთდით და ერთად ვთხოვოთ ამ ფულიან კაცს იპოდრომთან ერთად საქართველოს სახელმწიფოს დაბრუნება. საშვილთაშვილო საქმე აი ეგ იქნება!
gallery images

სამშვიდობო მანიფესტი/Sülh manifesti/Խաղաղության մանիֆեստ/Peace Manifesto

უკვე რამდენიმე დღეა, ვაკვირდებით მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ბოლო წლებში ყველაზე ინტენსიური შეიარაღებული დაპირისპირების დაწყებასა და კონფლიქტის ზონაში სამხედრო ვითარების უკიდურეს ესკალაციას. დღეს ორივე სახელმწიფოში გამოცხადებულია საომარი მდგომარეობა და მიმდინარეობს მოსახლეობის მასობრივი საომარი მობილიზაცია. ორივე სახელმწიფო იუწყება მსხვერპლის შესახებ, მათ შორის, სამოქალაქო მოსახლეობას შორის. საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვა აქტორების კრიტიკული განცხადებების მიუხედავად, სამხედრო კონფლიქტის პოლიტიკური მოლაპარაკებების ჩარჩოში გადაყვანის ნიშნები და მზადყოფნა, სამწუხაროდ, ამ დრომდე არ ჩანს.ჩვენ, კავკასიის რეგიონში მცხოვრებ ხალხებს, სასტიკი ომების, კონფლიქტებისა და დევნილობის უმძიმესი გამოცდილება გვაქვს. ყველამ საკუთარი ისტორიული გამოცდილებებით გავიაზრეთ, რომ  ომი ადამიანებს აწვებათ ზურგზე, მათი განადგურებისა და გაღარიბების ძალა შესწევს და მხოლოდ ტკივილი, ტანჯვა და იმედგაცრუება მოაქვს. ჩვენს რეგიონში არც ერთ ერსა და ეთნოსს ომის შედეგად გამარჯვება და განვითარება არ მოუპოვებია.სწორედ ამიტომ გვჯერა, რომ ჩვენს რეგიონს მხოლოდ მშვიდობის, მოლაპარაკებებისა და თანამშრომლობის პოლიტიკა მოუტანს სტაბილურობასა და განვითარებას. რეგიონის თანმდევი მახასიათებელი მუდმივად იყო მისი მრავალფეროვნება. ულტრა-ნაციონალიზმის, ეთნონაციონალიზმისა და შოვინიზმის პირობებში ეთნოსებსა და ქვეყნებს შორის განსხვავებები ჩვენი განცალკევებისთვის და გათიშულობისთვის არის გამოყენებული, თითქოს ეს განსხვავებები ჩვენს შორის გადაულახავ ბარიერს წარმოადგენდეს. მნიშვნელოვანია, მრავალფეროვნების ღირებულება გავაცნობიეროთ და გაერთიანებისთვის გამოვიყენოთ. ამასთან, შოვინისტურ რიტორიკაში ხშირად სრულიად გამოტოვებულია ის მახასიათებლები, რაც ამ რეგიონში მცხოვრებ ხალხებს გვაერთიანებს - ჩვენ გაცილებით მეტი გვაქვს საერთო, ვიდრე განმასხვავებელი. ჩვენ მუდმივად ვართ ერთმანეთის პოლიტიკური, კულტურული, სოციალური, ჰუმანიტარული მხარდაჭერისა და გაზიარების პროცესში და ომის შედეგებს და ტკივილსაც საბოლოოდ ერთად ვიყოფთ ხოლმე. რთულ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება ცალკეული  ქვეყნებისა და მთლიანად რეგიონის განვითარების საწინდარია და ეს მოცემულობა მთავრობებმა არ უნდა დაარღვიონ.      მნიშვნელოვანია მშვიდობის და, შესაბამისად, ადამიანის სიცოცხლის უზენაესი ღირებულება გავიაზროთ მოქალაქეებმაც,  არ ავყვეთ ეთნონაციონალიზმის, შოვინიზმისა და მილიტარიზმის გაბატონებულ იდეებს, რომლებსაც ხალხების წინააღმდეგ ბრმა იარაღად, დასამონებლად და გასათიშად იყებენებენ. ჩვენ, საქართველოში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მათ შორის, საქართველოს მოქალაქე, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი და სხვა ეთნიკური თემის აქტივისტები, ერთად ვდგებით მშვიდობის, ჰუმანიზმისა და სოლიდარობის მხარეს და ჩვენი რეგიონის მთავრობებს და საერთაშორისო აქტორებს სამშვიდობო და ჰუმანური პოლიტიკის გატარებისკენ მოვუწოდებთ.ჩვენ მოვუწოდებთ:საქართველოს მთავრობას ზედმიწევნით დაიცვას ნეიტრალიტეტი შექმნილ დაპირისპირებაში და შესაძლებლობების ფარგლებში მიიღოს ჰუმანიტარული და სხვა ზომები დაზარალებული სამოქალაქო მოსახლეობის მხარდასაჭერად ორივე ქვეყანაში;უკეთ გაიაზროს რეგიონში მშვიდობის მხარდაჭერის პროცესში საკუთარი როლი და აქტიური ნაბიჯები გადადგას მხარეებს შორის მოლაპარაკების პროცესის დაწყების ხელშეწყობისთვის;გაატაროს სათანადო პოლიტიკური და კულტურული ღონისძიებები სამხედრო და პოლიტიკურ დაძაბულობასთან დაკავშირებული განწყობების და სენტიმენტების საქართველოში გადმოტანისგან შეკავების მიზნით. აზერბაიჯანისა და სომხეთის მთავრობებსდაუყოვნებლივ მიიღონ ზომები სამხედრო დაპირისპირების შესაჩერებლად და იმუშაონ კონფლიქტის და დაძაბულობის მშვიდობიანი პოლიტიკური მოლაპარაკებების გზით გადასაჭრელად;რუსეთისა და თურქეთის მთავრობებსარ მიიღონ მონაწილეობა შექმნილ სამხედრო დაპირისპირებაში და საკუთარი ინტერვენციით კიდევ უფრო მეტად არ გააღრმავონ შექმნილი სამხედრო და პოლიტიკური კონფლიქტი და რეგიონში არსებული დაძაბულობა;საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის, გაეროს, ეუთოს, ნატოს, ევროპის საბჭოს, ევროკავშირს  მიიღონ უფრო ეფექტიანი და პირდაპირი ზომები ცეცხლის შეწყვეტის მიზნით და შეიმუშაონ უფრო ქმედითი სტრატეგიები მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი და პოლიტიკური გადაწყვეტის ხელშეწყობისთვის.საქართველოში მოქმედ მედია საშუალებებსშეიარაღებულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებული მოვლენები გააშუქონ მაქსიმალურად ნეიტრალურად და  გაითვალისწინონ ადგილობრივი ეთნიკური უმცირესობების ფაქტორი საქართველოში. Bir neçə gündür ki, son illərdə Dağlıq Qarabağ ərazisində Azərbaycan və Ermənistan arasında ən güclü silahlı qarşıdurmanın başlanğıcının və münaqişə bölgəsindəki hərbi vəziyyətin həddən artıq gərginləşməsinin şahidi oluruq. Bu gün hər iki dövlətdə hərbi vəziyyət elan edilib və əhalinin kütləvi hərbi səfərbərliyi davam edir. Hər iki dövlət, mülki vətəndaşlar da daxil olmaqla, itkilərinin olduğunu bəyan edib. Beynəlxalq təşkilatların və digər siyasi aktyorların tənqidi açıqlamalarına baxmayaraq, hərbi münaqişənin siyasi danışıqlar çərçivəsinə keçirləməsinə dair əlamətlər və hazırlıq, təəssüf ki, bu günə qədər qeydə alınmayıb.Biz, Qafqaz xalqları olaraq, qəddar müharibələr, qarşıdurmalar və qaçqınlıq təcrübəsini yaşayırıq. Hər birimiz öz tarixi təcrübələrimizdən bilirik ki, müharibə insanların üzərinə ağır yük olaraq çökür, müahribə insanları yox etmək və yoxsul etmək gücünə malikdir və yalnız ağrı, əzab və məyusluq gətirir. Bölgəmizdə heç bir millət və ya etnos müharibə nəticəsində qələbə və inkişaf əldə etməmişdir.Bu səbəbdən də biz, yalnız sülh, danışıqlar və əməkdaşlıq siyasətinin bölgəmizə sabitlik və inkişaf gətirəcəyinə inanırıq. Bölgənin müxtəlifliyi,  həmişə onu daimi müşayət edən xüsusiyyətlərdən biri  olmuşdur. Ultra milliyyətçilik, etno milliyyətçilik və şovinizm müstəvisində, bir-birimizdən ayrılmağımız və uzaq düşməmiz  üçün etnoslar və ölkələr arasındakı fərqlərdən sanki  bunlar aramızda aşılmaz bir maneəymiş kimi istifadə olunur. Müxtəlifliyin dəyərini dərk etmək və ondan birləşmək üçün istifadə etmək olduqca vacibdir. Eyni zamanda, şovinist ritorikada bu bölgənin xalqlarını birləşdirən xüsusiyyətlərə çox vaxt yer verilməməkdədir - bizim fərqliliklərdən daha çox ortaq cəhətlərimiz var. Biz həmişə siyasi, mədəni, sosial, humanitar baxımdan bir-birimizə dəstək və şərik olmaq prosesindəyik və müharibənin nəticələrini və ağrılarını da birlikdə bölüşürük. Çətin bir geosiyasi müstəvidə, Qafqazda sülhün və sabitliyin qorunması, ayrı-ayrı ölkələrin və bütövlükdə bölgənin inkişafı üçün mühüm bir şərtdir və bu həqiqət hökumətlər tərəfindən pozulmamalıdır.Vətəndaşlar olaraq, sülhün və uyğun olaraq, insan həyatının üstün dəyərinlərini dərk etməli, xalqa qarşı koranə silah, köləlik və basqı məqsədləri güdən etno-millətçilik, şovinizm və militarizm ideyalarının arxasınca getməməliyik. Gürcüstan vətəndaşları, etnik azərbaycanlılar , etnik ermənilər və digər etnik icmaların fəalları da daxil olmaqla, biz,  Gürcüstanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları sülh, humanizm və həmrəyliyin tərəfini tutur, bölgədəki hökumətləri və beynəlxalq aktyorları dinc və humanitar siyasət yeritməyə çağırırıq.Biz tələb edirik ki,Gürcüstan hökümətiYaranan münaqişədə bitərəfliyi ciddi şəkildə qorumağa və mümkün qədər hər iki ölkədə zərər çəkmiş mülki əhaliyə dəstək olmaq üçün humanitar və digər tədbirlər görsün;Bölgədəki sülhə dəstək prosesindəki rolunu daha yaxşı dərk etsin və tərəflər arasında danışıqlar prosesinin başlamasını asanlaşdırmaq üçün aktiv addımlar atsın;Hərbi və siyasi gərginliklə bağlı əmələ gələn duyğular və sentimentlərin Gürcüstana da sıçramasının qarşısını almaq məqsədiylə uyğun siyasi və mədəni tədbirlər həyata keçirsin.Azərbaycan və Ermənistan hökumətləriHərbi qarşıdurmaları dayandırmaq və konflikt və gərginliyin dinc siyasi danışıqlar yolu ilə həll etmək üçün dərhal uyğun addımlar atsın;Rusiya və Türkiyə hökümətləriYaranan hərbi qarşıdurmada iştirak edərəkdən və vəziyyətə müdaxilə edərəkdən bölgədəki hərbi və siyasi qarşıdurmanı və gərginliyi dərinləşdirməsinlər;BMT, ATƏT, NATO, Avropa Şurası, Avropa Birliyi kimi beynəlxalq təşkilatlarAtəşkəsin dayandırılması üçün daha təsirli və birbaşa tədbirlər alsınlar və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh və siyasi yolla həllinə kömək etmək üçün daha təsirli strategiyalar hazırlasınlar;Gürcüstanda fəaliyyət göstərən media qurumlarSilahlı münaqişə ilə bağlı hadisələri mümkün qədər neytral şəkildə işıqlandırsınlar və Gürcüstanda yerli etnik azlıqlar amilini nəzərə alsınlar. Արդեն մի քանի օր է, ինչ մենք ականատես ենք լինում վերջին տարիներին Լեռնային Ղարաբաղում՝ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ամենաբարդ զինված առճակատի մեկնարկին և հակամարտության գոտում ռազմական իրավիճակի ծայրահեղ սրմանը:  Այսօր երկու պետություններում էլ ռազմական դրություն է հայտարարված, և ընթանում է բնակչության զանգվածային ռազմական մոբիլիզացում: Երկու պետություններն էլ հայտնում են զոհերի մասին, այդ թվում՝ խաղաղ բնակիչների շրջանում:  Չնայած միջազգային կազմակերպությունների և այլ դերակատարների քննադատական ​​հայտարարություններին, ռազմական կոնֆլիկտի քաղաքական բանակցությունների դաշտ մտցնելու նշաններ և պատրաստակամություն, ցավոք, մինչ այժմ չենք տեսել:Մենք՝ Կովկասի տարածաշրջանի ժողովուրդներս, ունենք դաժան պատերազմների, հակամարտությունների և փախստականության ամենադժվար փորձը: Մենք բոլորս մեր սեփական պատմական փորձից գիտակցել ենք, որ պատերազմը ճնշում է գործադրում մարդկանց վրա, նրանց ոչնչացնելու և աղքատացնելու զորություն ունի և միայն բերում է ցավ, տառապանք ու հիասթափություն: Մեր տարածաշրջանում ոչ մի ժողովուրդ կամ էթնոս պատերազմի արդյունքում հաղթանակի և զարգացման չի հասել: Այդ պատճառով մենք հավատում ենք, որ միայն խաղաղության, բանակցությունների և համագործակցության քաղաքականությունը կբերի մեր տարածաշրջանին կայունություն և զարգացում :Մեր տարածաշրջանի  մշտական ​​առանձնահատկությունը միշտ եղել է բազմազանությունը: Ուլտրա-ազգայնականության, էթնոնացիոնալիզմի և շովինիզմի համատեքստում էթնոսների և երկրների միջև տարբերությունները օգտագործվում են մեր առանձնացման և տարանջատման համար, կարծես այդ տարբերությունները անհաղթահարելի խոչնդոտ են մեր միջև: Կարևոր է հասկանալ բազմազանության արժեքը և օգտագործել այն միավորման համար:  Միևնույն ժամանակ, շովինիստական ​​հռետորաբանության մեջ հաճախ լիովին բաց են թողնված այն ​​առանձնահատկությունները, որոնք միավորում են այս տարածաշրջանի ժողովուրդներին. Մենք ավելի շատ ընդհանրություններ ունենք, քան՝ տարբերակում: Մենք անընդհատ գտնվում ենք քաղաքական, մշակութային, սոցիալական, մարդասիրական աջակցության և փոխանակման գործընթացում, և պատերազմի հետևանքներն ու ցավը նույնպես հաճախ կիսում ենք միմյանց հետ: Աշխարհաքաղաքական բարդ համատեքստում Կովկասում խաղաղության և կայունության պահպանումը  առանձին երկրների և ամբողջ տարածաշրջանի զարգացման նախապայմանն է, և այդ փաստը չպետք է խախտվի կառավարությունների կողմից:Կարևոր է խաղաղության, հետևաբար մարդկային կյանքի գերագույն արժեքը հասկանանք նաև քաղաքացիներս, չհետևենք էթնո-ազգայնականության, շովինիզմի և ռազմատենչության գերակշռող գաղափարներին, որոնք ժողովուրդների դեմ օգտագործվում են որպես կույր զենք, ստրկացնելու  և գերելու համար:Մենք՝ Վրաստանում գործող հասարակական կազմակերպություններս, այդ թվում Վրաստանի քաղաքացի էթնիկ ադրբեջանցիները և հայերը, ինչպես նաև այլ էթնիկ համայնքների ակտիվիստներ, միասին կանգնած ենք հանուն խաղաղության, մարդասիրության և համերաշխության, և կոչ ենք անում մեր տարածաշրջանի կառավարություններին և միջազգային դերակատարներին վարել խաղաղ և մարդկային քաղաքականություն:Մենք կոչ ենք անում.Վրաստանի կառավարությանըԽստորեն պահպանել չեզոքություն ստեղծված հակամարտությունում և հնարավորության սահմաններում ձեռնարկել հումանիտար և այլ միջոցներ երկու երկրներում էլ տուժած քաղաքացիական բնակչությանը աջակցելու համար.Ավելի լավ հասկանալ իր դերը տարածաշրջանում խաղաղության աջակցության գործընթացի մեջ և ակտիվ քայլեր ձեռնարկել կողմերի միջև բանակցությունների գործընթացի մեկնարկը հեշտացնելու համար:Անցկացնել համապատասխան քաղաքական և մշակութային միջոցառումներ՝ Վրաստանում ռազմական և քաղաքական լարվածության հետ կապված զգացմունքների ու տրամադրությունների տարածումը կանխելու նպատակով:Ադրբեջանի և Հայաստանի կառավարություններինԱնհապաղ քայլեր ձեռնարկել ռազմական առճակատումը դադարեցնելու ուղղությամբ և աշխատել խաղաղ քաղաքական բանակցությունների միջոցով կարգավորել հակամարտությունն և լարվածությունը:Ռուսաստանի և Թուրքիայի կառավարություններինՉմասնակցել ստեղծված ռազմական առճակատմանը և իրենց միջամտությամբ չխորացնել ստեղծված ռազմական և քաղաքական բախումն ու տարածաշրջանում ստեղծված լարվածությունը.Միջազգային կազմակերպություններին, այդ թվում՝ ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին, ՆԱՏՕ-ին, Եվրոպայի խորհրդին և ԵվրամիութանըՁեռնարկել ավելի արդյունավետ և անմիջական միջոցներ հրադադարի ռեժիմի դադարեցման համար և մշակել ավելի արդյունավետ ռազմավարություններ՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և քաղաքական լուծմանը նպաստելու համար:Վրաստանում գործող լրատվամիջոցներինԶինված հակամարտության հետ կապված իրադարձությունները հնարավորինս չեզոք լուսաբանել և հաշվի առնել Վրաստանում տեղական էթնիկ փոքրամասնությունների գործոնը: For several days now, we have been observing the commencement of the most intense armed confrontation between Azerbaijan and Armenia in Nagorno-Karabakh in recent years and the extreme escalation of the military situation in the conflict zone. Today, the both states are under a situation of declared war and mass military mobilization of the population is underway. Both states report casualties, including civilians. Despite the critical statements of international organizations and other actors, the signs and readiness to transform military conflict into a political negotiation framework, unfortunately, is not visible so far.We, the peoples living in the Caucasus region, have the severest experience of brutal wars, conflicts and exile. We have all realized from our own historical experiences that wars are heavy burdens of  people’s backs, has the power to destroy and impoverish them, and only brings pain, suffering and frustration. None of the ethnic group or nation in our region has gained victory and development as a result of war.Therefore, we believe, that only cooperation politics, negotiations and peace can bring stability and development to our region. The diversity has always been a feature of the region. Within the context of ultranationalism, ethnonationalism and chauvinism, the differences between the ethnos and nations is used for our separation and disconnection, as if such differences represent an insurmountable barrier. It is important to comprehend the value of diversity and use it for unification. Furthermore, the characteristics of the people living in this region is totally omitted from the chauvinistic rhetoric – we have more similarities, rather than differences. We constantly were in the process of sharing and supporting each other culturally, politically, socially and humanitarianly and in the end, we also share the results of war and pain. In the hard geopolitical context, the maintenance of peace and stability in the Caucasus is the basis of the development of whole region and this condition should not be violated by the governments.We, the citizens should also understand the value of peace and respectively, the supreme value of human life, should not follow the dominant ideas of ethnonationalism, chauvinism and militarism, which are used as blind weapons against peoples, for their enslavement and suppression.We, the public organizations in Georgia, including the citizens of Georgia, ethnic Azerbaijani Armenian activists, as well as activists from other ethnic communities, stand together on the side of peace, humanism and solidarity and call the governments of our region and international actors for peaceful and humanitarian policies. We call:The Government of Georgia,to strictly adhere to the neutrality in the created confrontation and, as far as possible, take humanitarian and other measures to support the affected civilian population in both countries;to better realize its role in the peace support process in the region and take active steps to facilitate the commencement of negotiation process between the parties;to take appropriate political and cultural measures to prevent the escalation of feelings and sentiments in Georgia related to military and political tensions.The governments of Azerbaijani and Armenia, to take immediate measures to terminate military confrontation and work to resolve conflict and tension with peaceful political negotiations.The governments of Russia and Turkey, to refrain from taking part in created military confrontation and do not deepen existing military and political conflict in the region with their intervention.International Organizations, including NATO, UN, OSCE, CoE, EU  to take more effective and direct measures for cease-fire and elaborate more operational strategies to facilitate peaceful political settlement of Nagorno-Karabakh conflict.Media Organizations in Georgia, to broadcast the information of military confrontation with maximum neutrality and take into consideration local ethnic minority issue in Georgia.
gallery images

მიეცეთ საქართველოს მოქალაქეებს ჩინეთში გამგზავრების უფლება

მივმართავთ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს საქართველოში, ქალბატონ ლი იენს, საქართველოს მთავრობას: გლობალურმა პანდემიამ გამოიწვია სხვადასხვა ქვეყნებთან, მათ შორის  - ჩინეთთან, საზღვრების ჩაკეტვა, რის გამოც დაზარალდა უამრავი მოქალაქე როგორც მატერიალურად, ასევე მორალურად. ჩინეთსა და საქართველოს მრავალწლიანი ურთიერთობა აკავშირებთ. გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. ასევე, ,,ერთი გზა - ერთი სარტყელის“ ფარგლებში, საქართველოს, შეიძლება ითქვას, სტრატეგიულად საკვანძო ადგილი უჭირავს. საქართველოს არაერთ მოქალაქეს აქვს სასწავლო, შრომითი და ბიზნეს ხელშეკრულება, ნაწილს კი ჰყავს შვილები და ოჯახის წევრები ჩინეთში და ვერ ახერხებს მათთან დაბრუნებას. ევროკავშირმა საქართველო უსაფრთხო ქვეყანათა შორის დაასახელა, რაც საფუძველს გვაძლევს, რომ გთხოვოთ, საქართველოს მოქალაქეებს მისცეთ უფლება, შეძლონ ჩინეთში გამგზავრება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვა და გამოვხატავთ მზადყოფნასა და პასუხისმგებლობას, სრულფასოვნად დავიცვათ და შევასრულოთ უსაფრთხოების ნორმები. გამოვხატავთ პატივისცემას და იმედი გვაქვს, გულისხმიერად მოეკიდებით აღნიშნულ საკითხს. 
gallery images

პეტიცია საბანკო სესხებზე უსამართლოდ მაღალი პროცენტის განახევრებისა და პენსიონრებისთვის პროცენტის ჩამოწერის შესახებ. შემოგვიერთდით!

გიორგი ვაშაძე და „სტრატეგია აღმაშენებელი“ შეაჩერებს ამ უსამართლობას. მოაწერეთ ხელი ჩვენს პეტიციას და მხარი დაუჭირეთ ჩვენს ბრძოლას ამ უსამართლობის წინააღმდეგ. თქვენი მხარდაჭერის შემთხვევაში:– მთლიანად ჩამოიწერება დარიცხული პროცენტი პენსიონერთა არსებულ სესხებზე– დაუყოვნებლივ განახევრდება პროცენტი მოქალაქეების და მცირე ბიზნესის სესხებზეთქვენი მხარდაჭერით, არჩევნებში გამარჯვებისთანავე, ჩვენ საქართველოს პარლამენტში შევიტანთ კანონპროექტს, რომელიც გამორიცხავს საბანკო მონოპოლიების  არსებობას, რითაც ბოლო მოეღება  ჩვენი მოქალაქეების, მათ შორის პენსიონრების გაღატაკებას.  საბანკო სესხის აღება გახდება სამართლიანი მოლაპარაკების საგანი ჩვენს მოქალაქეებსა და ბანკებს შორის, ორივე მხარის სამართლიანი ინტერესების გათვალისწინებით.ვუთხრათ არა უსამართლობას და მხარი დავუჭიროთ აღმშენებლობას!
gallery images

თბილისში ტრამვაის აღდგენა მომავალი ორი წლის განმავლობაში!

უმორჩილესად გთხოვთ ყველას მახარი დაუჭიროთ ამ პეტიციას, რათა უახლოეს მომავალში მოხდეს თბილისში ტრამვაის პროექტის შემუშავება და აღდგენა. 
gallery images

დასაქმების პრობლემის გადაჭრის, ეკონომიკური ზრდის, ადამიანის უფლებების დაცვის და შიდა ტურიზმის განვითარების მიზნით დაწესდეს-32 საათიანი სამუშაო კვირა

 დასაქმების პრობლემის გადაჭრის, ეკონომიკური ზრდის, ადამიანის უფლებების დაცვის და შიდა ტურიზმის განვითარების მიზნით დაწესდეს-32 საათიანი სამუშაო კვირა მოცემულობა:  .ტენდენცია-მსოფლიოს ცივილიზებური, განვითარებული და დემოკრატიული ქვეყნები 32 საათიან სამუშაო კვირა ეტაპობრივად მკვიდრდება;.დამხმარე საწარმოო აგრეგატების, ტექნიკის, აპარატურის და ტექნოლოგიების განვითარება საშუალებას იძლევა ადამიანის შრომა მაღალ ეფექტური და ნაკლებ დანახარჯებზე ორიენტირებული გახადოს;.საქართველოში მაღალია უმუშევრობის მაჩვენებელია, ხოლო არსებული 40 საათიანი სამუშაო კვირის ჩანაცვლება 32 საათიანი სამუშაო კვირით უმუშევრობის პრობლემას მნიშვნელოვნად შეამცირებს/მოაგვარებს;.პანდემიამ დააზიანა საქართველოს ეკონომიკური დარგის ისეთ მნიშვნელოვანი როგორიცაა ტურიზმი, შესაბამისად გამოსავალი ნაწილობრივ შესაძლოა გახდეს ინტენსიური მოკლე ვადიანი შიდა ტურიზმი.  პროექტი ·        ეტაპობრივად (თუნდაც პილოტირების ფორმით) დაიწყოს 40 საათიანი სამუშაო კვირის 32 საათიანი სამუშაო კვირით ჩანაცვლება.        ლუკა მკურნალიძეგიორგი მკურნალიძე 2020   წლის 5 ივნისი
gallery images

მოხდეს საგანგებო მდგომარეობის დროს გამოწერილი ჯარიმების ჩამოწერა

არასამთავრობო ორგანიზაცია, ფლანგვის დეტექტორის მონაცემებით, 21 მარტიდან 22 მაისამდე - საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში პოლიციამ სულ 22,590,000 ლარის ჯარიმები გამოწერა. ხალხმა დაკარგა სამსახური,  დაკარგა შემოსავლის წყარო და ამ დროს სახელმწიფო თხოვს 3000 ლარის გადახდას,  რაც გამოიწვევს ისედაც გაჭირვებული ხალხის უფრო გაღატაკებას, ამიტომ ვითხოვთ საგანგებო მდგომარეობის დროს დაჯარიმებული ხალხისთვის ჯარიმების ჩამოწერას.
gallery images

არ გადაეცეს ტყე ეკლესიას, ტყე არის ხალხის

მოგეხსენებათ მთავრობამ წინა საარჩევნოდ ეკლესიას აჩუქა მის მიმდებარედ 20 -20 ჰექტარი ტყე  , ეს საკმაოდ დიდი ციფრია მთლიანობაში.  მათ ისედაც აქვთ საკმაოდ დიდი ტერიტორიები ეკლესიების გარშემო .გაუგებარია რა საჭიროება არის ეკლესიისთვის 20 ჰექრატის მიწების ჩუქრება, რა კავშირშია სულიერებასთან  ხალხის საკუთრებების ტყის ჩუქრება მღვდლებისთვის?   თუ არა საარჩევნოდ ეკლესიის მოსყიდვაპ.ს. საპატრიარქო ქართველის ხალხის მიერ ფინანსდება ყოველ წლიურად 25 მილიონი ლარით.ტყე შეუნახე შვილებას, მამა ხარ შენი ვალია
gallery images

გაგრძელდეს დოკ. სერიალის ,,გააგრძელე საქართველოს ისტორიის'' გადაღება

ალბათ ბევრს გაგონილი გექნებათ მაინც დოკ. სერიალი ,,გააგრძელე საქართველოს ისტორია".ეს სერიალი დაწვრილებით გადმოცემს ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, სამწუხაროდ ეს გადაცემა დახურეს, რადგან ფინანსები არ ჰყოფნიდათ.ეს ჩვენი ქართული ტელეკომპანიები ფულს თურქულ, ინდურ, რუსულ სერიალიების ყიდვაში ხარჯავენ.საშუალოდ ერთ წელიწადში ტელეკომპანიები (იმედი, რუსთავი 2, მთავარი არხი, პირველი არხი) 350 000 ლარიდან 1 000 000-მდე ლარს ხარჯავენ უცხოური სერიალების ყიდვაში, ისეთი გადაცემები, როგორიც ,,გააგრძელე საქართველოს ისტორიაა" დახურულს ტოვებენ და ფულს რაღაც სისულელეებში ხარჯავენ. (კარგი მაინც იყოს, ყველა სერიალი უაზრო და ერთფეროვანია :) )>#გააგრძელესაქართველოსისტორია
gallery images

შეიცვალოს საქართველოში მართვის სისტემა-ფორმაცია!

ქართველ ერს, საქართველოში მცხოვრებ ყოველ მოქალაქეს და კაცობრიობის გარდაუვალი დაღუპვისგან გადარჩენის მომხრე ყველა ადამიანს! ბატონებო! მოვლენაა, ჟამია, მეორედ მოსვლაა! ყოველივე, რაც დღეს ხდება ამითაა განპირობებული და ამ ზოგადსაკაცობრიო მოვლენას უკავშირდება. ამ გზით, მართვის არსებული სისტემებით, კაცობრიობის დაღუპვა გადაწყვეტილია და დროში განსაზღვრულია. ამ ფაქტს, სადღეისოდ, დედამიწაზე შექმნილი ვითარებაც ადასტურებს. კაცობრიობა არნახულმა კრიზისმა მოიცვა. უმძიმესი ეპიდემიოლოგიური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარების პირობებში, დედამიწა, რეალური კატასტროფის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა, რაც პირველობისთვის ზესახელმწიფოების გადამწყვეტი ბრძოლითაა განპირობებული. გლობალიზაციის მეგაპროექტი, ლიბერალური იდეოლოგია და მართვის არსებული ფორმაცია თვალსადახელსშუა კარგავს სიცოცხლისუნარიანობას. დრომოჭმული პოლიტიკური სისტემების კოსმეტიკური ცვლილებების მცდელობა, დაუნდობელი იდეოლოგიური ომი და კონკურენცია კაცობრიობას, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, ტოტალური კონტროლის საზოგადოებისკენ მიაქანებს. ამავე დროს, დრამატული ვითარების მიუხედავად, თითოეულ ჩვენთაგანს, ზოგადად დედამიწისეულ ადამიანს მოცემული გვაქვს გადარჩენის შესაძლებლობა. საკითხი პოლიტიკურად წყდება, რაც მართვის არსებული სისტემების შეცვლა და სრულიად ახალი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ფორმაციის დაფუძნებას ითვალისწინებს. უკანასკნელ პერიოდში გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ კაცობრიობის მმართველი ზედა ფენა არსებული სისტემის გლობალური კრიზისის პირობებში უშედეგოდ ეძებს გამოსავალს. ამ მხრივ ჩვენი ქვეყანა, ქართველები, ყველაზე წინ აღმოვჩნდით, რამდენადაც სწორედ ამ საკითხების მშვიდობიანად (და არა რევოლუციური გზით) გადასაწყვეტად, 26 წლის მანძილზე მიმდინარეობდა და ახლაც მიმდინარეობს მუშაობა. კერძოდ, ამ ეპოქალური და საკაცობრიო ღირებულების მქონე ცვლილებების რეალიზებისთვის, საქართველოში, ქვეყნის კონსტიტუციასა და მსოფლიოში მოქმედი, საერთაშორისოდ აღიარებული ნორმების სრული დაცვით, ორ მილიონამდე ამომრჩევლის, ხელმოწერებით გაცხადებული ნების შესაბამისად შექმნილი და სრულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობების მიერ დაკანონებულია სათანადო იურიდიულ-სამართლებრივი ბაზა. ხელმოწერები შეგროვდა შემდეგი მოთხოვნებით - გადასარჩენად გთავაზობთ: 1. საქართველოს ნეიტრალიტეტს - განსაკუთრებული სტატუსით! (არც "ჩრდილოეთი", არც "დასავლეთი" - აშშ, ნატო თუ სხვა... არამედ, ყველასთან თანაბრად, კეთილმეზობლურად);    2. უფლებრივად, დაცული იქნას პრინციპი: საქართველოში, წარმოშობით ქართველი - მასპინძელია,                                                                                                                                                           ანუ:                                                                                                                                                                           - საქართველოს განაგებს ქართველი ერი - ერთიანი ეროვნული იდეოლოგიის საფუძველზე;             - საქართველო, თავის ისტორიულ-ტერიტორიულ ფარგლებში, თავისი მიწით, წყლით, წიაღისეულით, სხვა სულიერ-მატერიალური ფასეულობებით, წარმოადგენს ქართველი ერის საკუთრებას და მისი ყიდვის, გაყიდვის, გაცემა-გასხვისების უფლება არავის აქვს (გაცემული, მითვისებული, გაყიდულ-გასხვისებული, წართმეული ტერიტორიები, უკან უნდა დაბრუნდეს!); 3. მართვის არსებული სისტემა შეიცვალოს ჩვენი და კაცობრიობის გადამრჩენელი ახალი სისტემით; - სამართლებრივი საკითხის გადასაწვეტად, ხელისუფლება გადაეცეს ერს, მისი უმრავლესობის წარმომადგენლობას - სრულიად საქართველოს ეროვნულ ყრილობას, რომელიც საწყისისთვის, აირჩევს და დაამტკიცებს დროებით კოალიციურ მთავრობას, განსაზღვრავს ახალი არჩევნების ვადებს - ახალი სისტემის მოთხოვნის შესაბამისად. ეს არ არის ბრძოლა ხელისუფლებისათვის; ეს არის უკანასკნელი ამოძახილი-სასიკვდილოდ განწირული კაცობრიობისა, მათ შორის ქართველის და ქართველი ერის.  გადასარჩენად და სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად უნდა შეიცვალოს სისტემა-ფორმაცია, რომელიც დღეს ჩვენი საერთო ეროვნული თანხმობით მიიღწევა. სწორედ ამ თანხმობის გასარკვევად არის საჭირო თქვენი ხელმოწერები იმ წესით, რასაც ქვემოთ გთავაზობთ: 1.   ხელმოწერები შეგროვდა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განმსაზღვრელი, ფუძემდებლური მოთხოვნებით, რაც თავის მხრივ სრულიად ახალი ფორმაციის დაფუძნების წინაპირობას წარმოადგენს. 2.   ამომრჩევლის (ერის), როგორც ხელისუფლების ერთადერთი წყაროს მიერ, მიღებული გადაწყვეტილება სავალდებულოა აღსასრულებლად, როგორც ფაქტობრივად არსებული ხელისუფლებისთვის, ასევე ქვეყანაში მოქმედი პოლიტიკური სპექტრისთვისაც, თუ კი ისინი მოქმედი კონსტიტუციის ლეგიტიმურობას აღიარებენ. 3.   საკითხის დადებითად გადასაწყვეტად, ყველამ ერთად, უმოკლეს ვადაში, გამოვხატოთ ჩვენი თანხმობა არსებული პოლიტიკური სისტემის ახალი ფორმაციით შეცვლასთან დაკავშირებით. 4.   დადგა გადამწყვეტი ჟამი… გადარჩენისთვის განსაზღვრული დრო იწურება, რაც ერისგან აქტიურ ქმედებებს ითხოვს. ზემოთ ხსენებული უზენაესი ღირებულების მქონე იურიდიულ-სამართლებრივი დოკუმენტით განსაზღვრული ცვლილებების განსახორციელებლად საჭიროა მისი ფაქტობრივად (დე-ფაქტო) რეალიზება.  მოგმართავთ თხოვნით, ხელმოწერებით დაგვიდასტუროთ თქვენი თანხმობა, რითაც ფასდაუდებელ წვლილს შეიტანთ ჩვენი სამშობლოსა და კაცობრიობის გადარჩენის საქმეში.   სრულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობის,                                                                                            პრეზიდიუმის თავმჯდომარე:                                          აკაკი ჯორჯაძე   სრულიად საქართველოს ეროვნული ყრილობის პრეზიდიუმთან არსებული, ეროვნული თანხმობის კომიტეტის თავმჯდომარე:                                                         მანანა საღლიანი
gallery images

გამოცხადდეს 2008 წლის ომი ქართველთა გენოციდად

საქართველოს პარლამენტის მხრიდან მიღებულ იქნას რეზოლუცია ,2008 წლის აგვისტოს ომის, ქართველთა გენოციდად აღიარების შესახებ.
gallery images

საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხების დაბრუნება მოქალაქეებს

შოულობდი? დააგროვე? ბოლო თეთრამე აიღე და გამოიყენე! - "სამოქალაქო მოძრაობა" ახალი ინიციატივით გამოდის. დაუბრუნდეს მოქალაქეებს საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხა. ამ ფულით ოჯახები სურსათის ელემენტარულ მარაგის შეძენას შეძლებენ. რა მნიშვნელობა აქვს ფიზიკური მდგომარეობისა და ასაკის გამო ვერ ვიმუშავებთ, თუ დღევანდელ ვითარებაში, როცა ჯანიც გვაქვს და ღონეც, მაგრამ ვერ ვახერხებთ მუშაობს. ადამიანებს, რომლებიც კორონავირუსამდე ხელზე 500 ლარს იღებდნენ, საპენსიო ფონდში უკვე ამდენივე ექნებათ დაგროვილი. ეს თანხა კი, მათ ყოფას, ცოტახნით შეამსუბუქებს.
gallery images

დედაქალაქში შენობა-ნაგებობათა სიმაღლის ზღვრული ჭერის დაწესების შესახებ

დედაქალაქში სიმაღლის ზღვრული ჭერის დაწესება   მოცემულობა:  დედაქალაქში ათწლეულობის განმავლობაში წარმოებულმა უსისტემო მშენებლობამ ურბანული სხეულის დაზიანება-დამახინჯება გამოიწვია, რამაც გააუარესა ეკოლოგიური ვითარება. ჰორიზონტალურის ნაცვლად ვერტიკალურად და არაჰანმორიულად განვითარებული დედაქალაქი იქცა ეკოლოგიური კატასტროფის ზონად (სამწუხაროდ თბილისი ევროპაში ყველაზე დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერის მაჩვენებლით ლიდერობს) საავტომობილო საცობებით,  ჭარბი პოპულაციის კონცენტრირებით მიკრო ზონებში, ქალაქის ვენტილაციის დონის შემცირებით და მწვანე ზონების დაბალი მაჩვენებლებით  განვითარებული ქვეყნების სტანდარტებთან მიმართებით ანტი რეკორდებს ამყარებს. მაღლივი კორპუსების ავარიის, ხანძრის და სხვა ტიპის კატასტროფების დროს ერთი-ორად ძნელდენა ევაკუაციის, სამაშველო ოპერაციის და ავარია/კატასტროფის შედეგების ლიკვიდაცია.  საქართველო ზომიერი აქტივობის სეისმურ ზონას მიეკუთვნება და როგორც ქვეყანაში, აგრეთვე სამეზობლოში დაფიქსირებულია დამანგრეველი ხასიათის ტექტონიკური ძვრები, წინადადება: დაწესდეს ზღვრული ჭერის კრიტერიუმი,  კერძოდ გრუნტის ზედაპირიდან 20 მეტრი სიმაღლის მეტი შენობა-ნაგებობის  მშენებლობა აიკრძალოს.(გამონაკლისი დაიშვას მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის და ცენტრალური მთავრობის თანხმობით.)უპირატესობები:·         გაუმჯობესდება ეკოლოგიური ვითარება;·         საავტომობილო მოძრაობა მნიშვნელოვნად განიტვირთება და მოხდება პოპულაციის გადანაწილება;·         სამუშაო ადგილები დედაქალაქში დიდწილად გაიზრდება ვერტიკალური განვითარების ნაცვლად ბუნებრივი და ჰარმონიული ჰორიზონტალური განვითარების გამო;·         სხვადასხვა ტიპის ავარიების, კატასტროფების და ეპიდემიების შემთხვევაში, როგორც პრევენციული, აგრეთვე სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელება ბევრად გამარტივდება;·         მოიმატებს, მწვანე და ღია სპორტული ზონების რაოდენობა;·         დედაქალაქის მაცხოვრებლების სიცოცხლის ხარისხი გაუმჯობესდება და ხანგრძლივობა გაიზრდება. გიორგი მკურნალიძე2020  წლის 23 აპრილი
gallery images

გაუქმდეს კონკორდატის ხელშეკრულება

ბოლო პერიოდში გავითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ საპატრიარქო წარმოადგენს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს სახელმწიფოში. ჩვენ ყველა ვხედავთ როგორ ანტისახელწმიფოებრივ ნაბიჯებს დგამს იგი საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. დღეს როდესაც ადამიანთა სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე ერთის მხრივ საპატრიარქო არ თმობს პოზიციებს იმიჯისთვის, მეორეს მხრივ კი მრევლის ხმების დაკარგვის შიშით ხელისუფლებას არ აქვს ნება დაუპირისპირდეს ამ მავნებლურ გადაწყვეტილებებს. მეტიც არაერთი მაღალჩინოსნისაგან მოვისმინეთ აღიარება, რომ საპატრიარქო წარმოადგენს მთავარ პოლიტიკურ მოთამაშეს, რომელსზეც არ ვრცელდება არანაირი კანონი და სამართალი.ყველაფერ ამის ხელმშემწყობი ფაქტორი კი არის სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს შორის დადებული კონკორდატის ხელშეკრულება, რომელიც არის ანტიკონსტიტუციური და ანტისეკულარული. სწორედ ეს აღნიშნული დოკუმენტი აღიარებს ქვეყანაში მართლმადიდებლური რელიგიის უპირატესობას, სწორედ ამ დოკუმენტის საფუძველზე ფინანსდება საპატრიარქო მილიონობით ლარით გადასახადის გადამხდელთა ფულიიდან, მათ შორის არა მართლმადიდებლებისგამ. რა თქმა უნდა, ყოველივე ეს ეწინააღმდეგება დემოკრატიის ყველა ძირითად პრინციპს და საპატრიარქოს აწვდის განუსაზღვრელ ძალაუფლებას. ამიტომ ჩვენ, საქართველოს მოქალაქეები მოვითხოვთ გაუქმდეს ხელისუფლებასა და საპატრიარქოს შორის კონკორდატის ხელშეკრულება!