add one
gallery images

დეპუტატთა პენსიები გაუთანაბრდეს ქვეყნის რიგითი მოქალაქეების პენსიებს

2016 წლის მონაცემებით, საქართველოს პარლამენტის 677 ყოფილი  დეპუტატიდან თითოეული პენსიის სახით 560 ლარს იღებს. რაზეც ბიუჯეტიდან წელიწადში 4.5 მილიონი ლარი იხარჯება. ამასთან, ყოფილი დეპუტატების პენსია საქართველოს რიგითი მოქალაქეების პენსიაზე 250%-ით მეტია. ჩვენ ვთვლით, რომ საქართველოს პარლამენტი ვერ უზრუნველყოფს ხალხისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას. მაშინ როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობისთვის არსებითად მნიშვნელოვანია კანონები, რომლებიც დღევანდელ ეკონომიკურ პირობებში შეამსუბუქებენ მათ ამ ქვეყანაში არსებობას, პარლამენტის წევრები დროს უსარგებლო კამათზე ან კონკრეტული ელიტების ინტერესებზე მორგებული ინიციატივების განხილვაზე ხარჯავენ. კვლევები აჩვენებს, რომ საქართველოს პარლამენტისადმი საზოგადოების ნდობა დაბალია. მაგალითად, „საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს“ მიერ, 2018 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა მხოლოდ 17% პროცენტი ენდობა სრულად ან მეტწილად საქართველოს პარლამენტს. პარლამენტი არის ორგანო, რომელიც წარმოადგენს ქვეყნის მოქალაქეების ღირსების მანიფესტაციას, თუმცა, როგორც 2019 წლის 20 ივნისს, მართლმადიდებელი საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის ფარგლებში, საქართველოს პარლამენტში რუსი დეპუტატების მოწვევითაც დადასტურდა, საქართველოს პარლამენტი ვერ ასრულებს ამ ფუნქციას.  აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრები არ უნდა სარგებლობდნენ სხვადასხვა პრივილეგიებით. გადასახდელების გადამხდელები არ უნდა უზრუნველყოფდნენ ყოფილი დეპუტატების მაღალ პენსიას, მაშინ როცა რიგითი მოქალაქეების პენსია მინიმალურია, ამიტომაც მოვითხოვთ ყოფილ დეპუტატთა პენსია გაუთანაბრდეს ქვეყნის რიგითი მოქალაქეების პენსიას.
gallery images

ფსიქიკური ჯანმთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში არსებული ჩანაცვლებითი თერაპიების (მეთადონი და ბუპრენორფინი) პაციენტთა საინიციატივო ჯგუფის (და ოჯახის წევრების) მიმართვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბ–ნ მამუკა ბახტაძეს

ფსიქიკური ჯანმთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში არსებული ჩანაცვლებითი თერაპიების (მეთადონი და ბუპრენორფინი) პაციენტთა საინიციატივო ჯგუფის (და ოჯახის წევრების) მიმართვა    პეტიციასაქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბ-ნ მამუკა ბახტაძეს, საქართველოში უკვე წლების მანძილზე მოქმედებს ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებას და ჩამანაცვლებელი პრეპარატის, მეთადონის და ბუპრენორფინი (სუბიქსინი) მიწოდების უზრუნველჰყოფას, როგორც ქალაქ თბილისში ასევე რეგიონებში. დღეის მონაცემებით სახელმწიფო პროგრამებში ჩართულია 12,000 (თორმეტი ათასამდე) ბენეფიციარი. გვინდა მადლიერებით აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ პროგრამებზე ფინანსური ბარიერის გაუქმებამ 2015 წლიდან, კიდევ ათასობით ჩვენ მოქალაქეს მისცა საშუალება ესარგებლა ამ მეტად მნიშვნელოვანი სერვისით, როგორც კი მოიხსნა ფინანსური ბარიერი გასამმაგდა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რიცხვი. ჩანაცვლებითმა თერაპიამ მოგვცა საშუალება მოგვეხდინა ჩვენი ყოფის ნორმალიზება და ჩვენი ქმედებების დეკრიმინალიზაცია. გავხდით უფრო სოციალურები/საზოგადოებაში ინტეგრირებული ვიდრე ვიყავით მანამდე, ჩვენ ოჯახებში დაიმკვიდრა სიმშვიდემ, შემცირდა ინფექციების გავრცელების რისკი. იმის განცდამ, რომ დილის გათენება გვიხარია, არ გვჭირდება იმაზე ფიქრი, თუ როგორ მოვიპოვოთ დღიური დოზის ფული საერთოდ შეცვალა ჩვენი ცხოვრების რითმი.თუმცა ეს ყველაფერი შეიძლება დამთვარდეს და ახალმა რეგულაციებმა, რომელიც 1 აპრილიდან შევიდა ძალაში მართვის მოწმობებთან დაკავშირებით დაგვაყენოს ურთულესი არჩევნის წინაშე: ან უარი უნდა ვთქვათ ჩანაცვლებითი თერაპიების სერვისზე, ან მანქანის მართვაზე, რომელიც ბევრი ჩვენთაგანისთვის და ჩვენი ოჯახებისთვის ერთადერთი საარსებო საშუალებაა!ამავე დროს კარგად გვაქვს გაცნობიერებული, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვა, როგორც ნარკოტიკული თრობის ისე ალკოჰოლური თრობის მდგომარეობაში არის უპასუხისმგებლო ქმედება, რომლის შედეგად არა მარტო საკუთარ თავი არამედ სხვაც შეიძლება დააზიანო! მაგრამ პირველივე ჯერზე სისხლის სამართლის კოდექსით და „ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკით“ მხოლოდ მოხმარების ფაქტის გამო კვლავ კრიმინალიზაცია ეწინააღმდეგება ყველანაირ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სტანდარტებს! შედარებისთვის, ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში საჭის მართვა ადმინისტრაციული სასჯელით ისჯება.ათეული წლებია მოქმედ სადამსჯელო და მავნებლურ ნარკო პოლიტიკას ადამიანების სიკვდილის გამომწვევი, ჯანმრთელობის და თავად მათი ოჯახების მომავლის განადგურების, ღირსების შელახვის, უსამართლობის განცდის, სრულიად ქვეყნის იმიჯის დიზიანების და საზოგადოებისთვის სხვადასხვა სახის ზიანის მეტი არაფერი მოუტანია. ხშირად გვესმის ევროპული მიდგომა, ევროპული სტანდარტი, რაც ბუნებრივია კარგია და გვახარებს. სამწუხაროდ ეს ევროპული მიდგომა დღემდე ვერ შეეხო ნარკოპოლიტიკას, ჯანდაცვის სერვისებს, რომელიც აუცილებელია ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაწყვეტად.  გასაგებია, რომ არ ვართ მაღალი ეკონომიკური სტანდარტის ქვეყანა თუმცა კანონის ცვლილებას, რომელიც დამყარებული იქნება ზრუნვაზე, პრევენციულ ღონისძიბებზე, რომელიც აარიდებს მომავალ თაობებს ნარკოტიკებისგან გამოწვეულ ზიანს, ხოლო გამსაღებლებს და რეალიზატორებს აგებინებს პასუხს, ამას მხოლოდ პოლიტიკური ნება ჭირდება.ბ-ნო პრემიერო  საქართველო არის მესამე ადგილზე ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობით ერთ სულ მოსახლეზე (რუსეთის და სეიშელის კუნძულების შემდეგ) ბოლო მონაცემებით ქვეყნაში ინექციური გზით მომხმარებელი ადამიანთა რაოდენობა 60 000 ათასამდე გაიზარდა და ესეთ ფონზე ერთი სრულყოფილი სარეაბილიტაციო ცენტრიც კი არ არსებობს ქვეყანაში (ბაზალეთის ცენტრი წლებია დაკონსრვებულია) .გამომდინარე ზემოთ თქმულიდან  მოგმართავთ შემდეგი თხოვნით და იმედს ვიტოვებთ ბ-ნო პრემიერო, რომ გულისყურით მოეკიდებით ჩვენ წუხილს და შემდეგი პრობლმების გადალახვაში დაგვეხმარებით:1.        გთხოვთ განახლდეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა პარლამემტში რათა დასრულდეს ეს პროცესი და მივიღოთ დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკა.2.       გაფართოვდეს სუბოქსონის ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამა და მოხდეს პროგრამებზე ფართო გეოგრაფიული არეალის უზრუნველყოფა.3.       გამარტივდეს პრეპარატის ხელზე გატანების პრაქტიკა ზუსტად ისე, როგორც ამას დასავლური ცივილზებული სტანდარტი გვეუბნება.4.      ქალთა საპატიმრო დაწესებულებებში ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამების დანერგვა და ჩამანაცვლებელი პრეპარატით პაციენტთა უზრუნველყოფა.5.       მოგვეცეს კონკრეტული განმარტება იმ პაციენტებს ვისაც ექიმის მიერ განსაზღრული აქვს სტაბილური დოზა და შესაბამისად არ ვართ ეიფორიის და თრობის ქვეშ რატომ გვეკრძალება მართვის უფლება.ბ-ნო პრემიერო მოგმართავთ თხოვნით მოხდინოთ პარლამენტში „ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმისა“ და დეპუტატების მიერ ინიცირებული პროცესის განახლება, რომელიც სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო შევიდა ჩიხში. ჩვენ ათეულობით ათასი ადამიანი, ჩვენი ოჯახის წევრები მოუთმენლად ველოდებით იმ დაბალანსებულ ნარკოპილიტიკას, რომელიც იქნება დაფუძნებული  ზრუნვაზე, ადამიანების საჭიროებაზე და არა დევნასა და დასჯაზე. უნდა დამთავრდეს ის დრო, როცა ნარკოტიკი იყო დასჯის იარაღი. თქვენ, როგორც მთავრობის მეთაურმა გთხოვთ აღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით მიმართოთ და პროცესებში აქტიურად ჩართოთ:საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარეს ბ-ნ არჩილ თალაკვაძესაქართველოს იუსტიციის მინისტრს ქ-ნ თეა წულუკიანისაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრიბ-ნ   დავით სერგეენკოშინგან საქმეთა მინისტრს ქ-ნ ეკატერინე ტიკარაძეჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ბ-ნ აკაკი ზოიძე გთხოვთ და მოგიწოდებთ შეასრულოთ საზოგადოების დაკვეთა, აღასრულოთ თქვენი საარჩევნო დაპირებები ხალხის წინაშე და შეცვალოთ ახალგაზრდების და მთლიანად საზოგადოების კრიმინალიზაციის ნარკოპოლიტიკა, მათი გაღარიბება და დემონიზაცია, ნარკოპოლიტიკა გახადოთ ცივილიზებული და ჯანდაცვაზე ორიენტირებული, რომელიც ასევე იქნება ღირსეული და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე დაფუძნებული.ჩვენ პაციენტები, სათემო ორგანიზაციები, სამოქალაქო სექტორი გამოვთქვამთ მზაობას კვლავ აქტიურად ჩავერთოთ ამ მეტად მნიშვნელოვან პროცესში.  მხარდამჭერი ორგანიზაციები: „ჩანაცვლებითი თერაპიის პაციენტთა საინიციატივო ჯგუფი“„ნარკოტიკების მომხმარებლები ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის“„ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი“
gallery images

ფსიქიკური ჯანმთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში არსებული ჩანაცვლებითი თერაპიების (მეთადონი და ბუპრენორფინი) პაციენტთა საინიციატივო ჯგუფის (და ოჯახის წევრების) მიმართვა

ფსიქიკური ჯანმთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში არსებული ჩანაცვლებითი თერაპიების (მეთადონი და ბუპრენორფინი) პაციენტთა საინიციატივო ჯგუფის (და ოჯახის წევრების) მიმართვა    პეტიციასაქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბ–ნ მამუკა ბახტაძეს, საქართველოში უკვე წლების მანძილზე მოქმედებს ნარკომანიის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს ჩანაცვლებითი თერაპიის განხორციელებას და ჩამანაცვლებელი პრეპარატის, მეთადონის და ბუპრენორფინი (სუბიქსინი) მიწოდების უზრუნველჰყოფას, როგორც ქალაქ თბილისში ასევე რეგიონებში. დღეის მონაცემებით სახელმწიფო პროგრამებში ჩართულია 12,000 (თორმეტი ათასამდე) ბენეფიციარი. გვინდა მადლიერებით აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ პროგრამებზე ფინანსური ბარიერის გაუქმებამ 2015 წლიდან, კიდევ ათასობით ჩვენ მოქალაქეს მისცა საშუალება ესარგებლა ამ მეტად მნიშვნელოვანი სერვისით, როგორც კი მოიხსნა ფინანსური ბარიერი გასამმაგდა პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რიცხვი. ჩანაცვლებითმა თერაპიამ მოგვცა საშუალება მოგვეხდინა ჩვენი ყოფის ნორმალიზება და ჩვენი ქმედებების დეკრიმინალიზაცია. გავხდით უფრო სოციალურები/საზოგადოებაში ინტეგრირებული ვიდრე ვიყავით მანამდე, ჩვენ ოჯახებში დაიმკვიდრა სიმშვიდემ, შემცირდა ინფექციების გავრცელების რისკი. იმის განცდამ, რომ დილის გათენება გვიხარია, არ გვჭირდება იმაზე ფიქრი, თუ როგორ მოვიპოვოთ დღიური დოზის ფული საერთოდ შეცვალა ჩვენი ცხოვრების რითმი.თუმცა ეს ყველაფერი შეიძლება დამთვარდეს და ახალმა რეგულაციებმა, რომელიც 1 აპრილიდან შევიდა ძალაში მართვის მოწმობებთან დაკავშირებით დაგვაყენოს ურთულესი არჩევნის წინაშე: ან უნდა უარი ვთქვათ ჩანაცვლებითი თერაპიების სერვისზე, ან მანქანის მართვაზე, რომელიც ბევრი ჩვენთაგანისთვის და ჩვენი ოჯახებისთვის ერთადერთი საარსებო საშუალებაა!ამავე დროს კარგად გვაქვს გაცნობიერებული, რომ ავტოტრანსპორტის მართვა, როგორც ნარკოტიკული თრობის ისე ალკოჰოლური თრობის მდგომარეობაში არის უპასუხისმგებლო ქმედება, რომლის შედეგად არა მარტო საკუთარ თავი არამედ სხვაც შეიძლება დააზიანო! მაგრამ პირველივე ჯერზე სისხლის სამართლის კოდექსით და „ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკით“ მხოლოდ მოხმარების ფაქტის გამო კვლავ კრიმინალიზაცია ეწინააღმდეგება ყველანაირ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო სტანდარტებს! შედარებისთვის, ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში საჭის მართვა ადმინისტრაციული სასჯელით ისჯება.ათეული წლებია მოქმედ სადამსჯელო და მავნებლურ ნარკო პოლიტიკას ადამიანების სიკვდილის გამომწვევი, ჯანმრთელობის და თავად მათი ოჯახების მომავლის განადგურების, ღირსების შელახვის, უსამართლობის განცდის, სრულიად ქვეყნის იმიჯის დიზიანების და საზოგადოებისთვის სხვადასხვა სახის ზიანის მეტი არაფერი მოუტანია. ხშირად გვესმის ევროპული მიდგომა, ევროპული სტანდარტი, რაც ბუნებრივია კარგია და გვახარებს. სამწუხაროდ ეს ევროპული მიდგომა დღემდე ვერ შეეხო ნარკოპოლიტიკას, ჯანდაცვის სერვისებს, რომელიც აუცილებელია ნარკოტიკების მომხმარებელი ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემების გადასაწყვეტად.  გასაგებია, რომ არ ვართ მაღალი ეკონომიკური სტანდარტის ქვეყანა თუმცა კანონის ცვლილებას, რომელიც დამყარებული იქნება ზრუნვაზე, პრევენციულ ღონისძიბებზე, რომელიც აარიდებს მომავალ თაობებს ნარკოტიკებისგან გამოწვეულ ზიანს, ხოლო გამსაღებლებს და რეალიზატორებს აგებინებს პასუხს, ამას მხოლოდ პოლიტიკური ნება ჭირდება.ბ-ნო პრემიერო  საქართველო არის მესამე ადგილზე ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობით ერთ სულ მოსახლეზე (რუსეთის და სეიშელის კუნძულების შემდეგ) ბოლო მონაცემებით ქვეყნაში ინექციური გზით მომხმარებელი ადამიანთა რაოდენობა 60 000 ათასამდე გაიზარდა და ესეთ ფონზე ერთი სრულყოფილი სარეაბილიტაციო ცენტრიც კი არ არსებობს ქვეყანაში (ბაზალეთის ცენტრი წლებია დაკონსრვებულია) .გამომდინარე ზემოთ თქმულიდან  მოგმართავთ შემდეგი თხოვნით და იმედს ვიტოვებთ ბ-ნო პრემიერო, რომ გულისყურით მოეკიდებით ჩვენ წუხილს და შემდეგი პრობლმების გადალახვაში დაგვეხმარებით:1.        გთხოვთ განახლდეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა პარლამემტში რათა დასრულდეს ეს პროცესი და მივიღოთ დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკა.2.       გაფართოვდეს სუბოქსონის ჩანაცვლებითი თერაპიის სახელმწიფო პროგრამა და მოხდეს პროგრამებზე ფართო გეოგრაფიული არეალის უზრუნველყოფა.3.       გამარტივდეს პრეპარატის ხელზე გატანების პრაქტიკა ზუსტად ისე, როგორც ამას დასავლური ცივილზებული სტანდარტი გვეუბნება.4.        მოგვეცეს კონკრეტული განმარტება იმ პაციენტებს ვისაც ექიმის მიერ განსაზღრული აქვს სტაბილური დოზა და შესაბამისად არ ვართ ეიფორიის და თრობის ქვეშ რატომ გვეკრძალება მართვის უფლება.ბ-ნო პრემიერო მოგმართავთ თხოვნით განახორციელოთ პარლამენტში „ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმისა“ და დეპუტატების მიერ ინიცირებული პროცესის განახლება, რომელიც სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო შევიდა ჩიხში. ჩვენ ათეულობით ათასი ადამიანი, ჩვენი ოჯახის წევრები მოუთმენლად ველოდებით იმ დაბალანსებულ ნარკოპილიტიკას, რომელიც იქნება დაფუძნებული  ზრუნვაზე, ადამიანების საჭიროებაზე და არა მხოლოდ დევნაზე და დასჯაზე. უნდა დამთავრდეს ის დრო, როცა ნარკოტიკი იყო დასჯის იარაღი. თქვენ, როგორც მთავრობის მეთაურმა გთხოვთ აღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით მიმართოთ და პროცესებში აქტიურად ჩართოთ:საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარეს ბ-ნ ირაკლი კობახიძესაქართველოს იუსტიციის მინისტრს ქ-ნ თეა წულუკიანისაქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრიბ-ნ   დავით სერგეენკოშინგან საქმეთა მინისტრს ბ–ნ გიორგი გახარიაჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ბ-ნ აკაკი ზოიძე ჩვენც პაციენტები, ჩვენი  მხარდამჭერი სამოქალაქო სექტორი გამოვთქვამთ მზაობას კვლავ აქტიურად ჩავერთოთ ამ მეტად მნიშვნელოვან პროცესში.გთხოვთ და მოგიწოდებთ შეასრულოთ საზოგადოების დაკვეთა და თქვენი საარჩევნო დაპირებები ხალხის წინაშე და შეცვალოთ ახალგაზრდების და მთლიანად საზოგადოების კრიმინალიზაციის ნარკოპოლიტიკა, მათი გაღარიბება და დემონიზაცია, გახადოთ ცივილიზებული და ჯანდაცვაზე დაფუძნებული, რომელიც ასევე იქნება ღირსეული და ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე დაფუძნებული.
gallery images

დაეხმაროს საქართველოს მთავრობა საბერძნეთსა და იტალიაში მყოფ ემიგრანტებს ლეგალურად ცხოვრებისა და მუშაობის უფლების მოპოვებაში

   სანამ ჩვენს კონკრეტულ მოთხოვნაზე გადავალთ,  გვინდა განვაცხადოთ, რომ ვაცნობიერებთ ვიზალიბერალიზაციის მნიშვნელობას, ამავე დროს  გვსურს ჩვენი ქვეყნის სტატუსი ამაღლდეს და წარმატებულ ქვეყყნებთან ჩვენს კეთილმეგობრულ  ურთიერთობას ხელი არაფერმა შეუშალოს, თუმცა  ვთვლით, რომ ქვეყნის სტატუსზე ზრუნვა მოქალაქეებზე ზრუნვით უნდა იწყებოდეს.   დღესდღეისობით საქართველო არ არის ეკონომიკურად წელში გამართული, საქართველოს ვერც მთავრობა და ვერც კერძო-ბიზნეს  სექტორი ვერ უზრუნველყოფს ადამიანის ღირსებისათვის, უსაფრთხოებისათვის და სასიცოცხლო საჭიროებებისათვის შესაბამის სამუშაო ადგილებსა და ანაზღაურებას    (გთხოვთ მაგალითად ნუ განიხილავთ იმ ე.წ სამსახურებს, რომლებიც ბაზარზე უხვადაა, ისინი არ შეესაბამებიან ადამიანის  სასიცოცხლო მოთხოვნებს, ანაზღაურება  შეუსაბამოა დატვირთვასთან, დროსთან და ძალიან ხშირად შრომის უსაფრთხოება სრულიად უგულებელყოფილია) ასევე მინდა გავაბათილო მეორე არგუმენტი რომელსაც ხშირად იყენებენ, თითქოსდა  მშრომელი მასის  გაუნათლებლობის ბრალია სამუშაო ადგილების არარსებობა.შეგახსენებთ რომ: 1. ძალიან ბევრი განათლებული ადამიანი ვერ საქმდება განათლების შესაბამისად.  2. თუნდაც გაუნათლებელი ადამიანი იმსახურებს ღირსეულ შრომის პირობებს და ანაზღაურებას როდესაც ის მზადაა  თანამშრომლობისთვის, და რაც მთავარია 3. ყველასათვის კარგად ნაცნობი ნეპოტიზმი. არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მოსახლეობის დიდი ნაწილი რომელიც ემიგრაციაშია, უკვე წლებია ვერ ბრუნდება სამშობლოში, მოგეხსენებათ რომ 25 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანებისთის სამუშაოს მოძიება უკვე რთულია, მით უფრო 40-50 წელს გადაცილებული პირებისთვის, სახლმწიფოში კი ამ ეტაპზე არ არსებობს რაიმე რეალური პროგრამა  მათ დასახმარებლად.  რადგან საქართველოს მთავრობა ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებას, აქდან გამომდინარე ვერ უზრუნველყოფს დაბრუნების მსურველი ემიგრანტების დასაქმებას (შესაბამისი ანაზღაურებით)  და ფაქტიურად ქვეყნის შიდა ეკონომიკური ბრუნვა დიდწილად  დგას ემიგრანტების გზავნილებზე,  გთხოვთ შემდეგს: პირველ რიგში, შეეცადეთ საკუთარი მოქალაქეების დევნის ნაცვლად დაეხმაროთ მათ.  თქვენ  როგორც მოგვახსენეთ, ელოდებით ევროპის ქვეყნების მზადყოფნას თანამშრომლობისთვის, მაგრამ თქვენივე შექმნილი არარეალური იმიჯის გამო  შესაძლოა თავად არ დაინტერესდნენ  აქ მოცემული საკითხით, თქვენ ხართ ქართველი ხალხის  არჩეული მთავრობის წევრები და გევალებათ გააკეთოთ ის რაც ხალხს სჭირდება, ეს ქვეყანა ხალხისაა და არა რამოდენიმე პარლამენტარის, ამიტომ ძალიან გთხოვთ თავად წამოჭრათ ეს საკითხი და თავად იაქტიურთ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობაში. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში  იტალიასა და საბერძნეთში მყოფი, ქართველი  ემიგრანტი ქალები ვითხოვთ, ჩვენი ქვეყნის აქტიურ ნაბიჯებს,   გთხოვთ  ითანამშრომლოთ  ამ ქვეყნების მთავრობებთან და დაგვეხმაროთ ემიგრაციაში  პატიოსნად, ლეგალურად  მუშაობის  და  ცხოვრების უფლების მოპოვებაში.    ჩვენ ვგმობთ ყველანაირ კრიმინალს და გვსურს ჩვენი ემიგრაცია იყოს  ჩვენი საცხოვრებელი ადგილებისათვის მიღებული კანონის ფარგლებში.ნუ შეგვწირავთ ქვეყნის არარეალურ სტატუსსა და ჩვენთვის გაურკვეველ და მიუღებელ სხვა მიზეზებს.  მოგეხსენებათ ფასადი რომელიც მყარი არაა ადვილად ჩამოიშლება. პატივისცემით ქართველი ემიგრანტი ქალები .პ.ს ხელის მოწერა შეუძლიათ ასევე მამაკაცებსაც , საქართველოში მცხოვრებ ემიგრანტის ოჯახის წევრებსაც და უბრალოდ ადამიანებსაც ვინც იზიარებს ჩვენს მოსაზრებას 
gallery images

გადადგეს პროვოკატორი ე.წ პრეზიდენტი

საქართველოს პრეზიდენტი განცხადებები და მისი გიჟური მოქმედებები უვეკ ყოველგვარს ზღვარს ცდება, ამიტომ საჭიროა სასწრაფოდ მოხდეს მისი იმპიჩმენტი.
gallery images

დავით გარეჯის კომპლექსი – ვითარება ჩვეულ კალაპოტს უნდა დაუბრუნდეს

დავით გარეჯის კომპლექსის ნაწილი მდებარეობს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე.საქართველოს მოქალაქეებისთვის ღირებული და მნიშვნელოვანია კეთილმეზობლური ურთიერთობა როგორც აზერბაიჯანისა და საქართველოს სახელმწიფოებს, ისე აზერბაიჯანელ და ქართველ ხალხს შორის.კარგად ვიცნობიერებთ, რომ არა მხოლოდ პარტნიორები ვართ, არამედ ჩვენი ქვეყნების სუვერენიტეტები დაკავშირებულია ერთმანეთთან.არასწორად მიგვაჩნია შეუსაბამო და ურთიერთობათა დამაზიანებელი აქციები აზერბაიჯანის საზღვართან, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეთა მცირე ნაწილი აწყობს.ვიცით და გვახსოვს, რომ ჩვენი ქვეყნები საერთაშორისო სისტემაში აღიარეს იმ საზღვრებით, რომელიც ორივე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას სსრკ-ის შემადგენლობაში არსებობისას ჰქონდა  და ამ  საზღვრების ეჭვქვეშ დაყენება არანაირი თვალსაზრისით არ არის გამართლებული. მომხრენი ვართ, დავაცხროთ ვნებები და ვითარება დაუბრუნდეს ჩვეულ კალაპოტს, საიდანაც ის ზოგიერთი ოფიციალური და კერძო პირის განცხადებებმა გამოიყვანა.ჩვენი კულტურული იდენტობა წარმოუდგენელია დავით გარეჯის გარეშე. ასევე წარმოუდგენელი და მიუღებელია ურთიერთობათა წახდენა მეზობელ და მეგობარ ქვეყანასთან,ვულოცავთ აზერბაიჯანს რესპუბლიკის დღეს – 28 მაისს.
gallery images

აიკრძალოს უკანონო მშენებლობები

მშენებლობის ნებართვა გაცილებით მკაცრად უნდა გაიცემოდეს და თავად პროცესის კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს, რათა თავიდან ავიცილოთ ურბანული პრობლმები.
gallery images

SOS! არა ციხის მშენებლობას ქ. რუსთავში!!!

საქართველოს პრემიერ მინისტრს ბატონ მამუკა ბახტაძესსაქართველოს იუსტიციის მინისტრს ქალბატონ თეა წულუკიანსთვითმართველი ქალაქი რუსთავის მოსახლეობის მიმართვა რუსთავში ორი ახალი პენიტენციური დაწასებულების მშენებლობასთან დაკავშირებით: „ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, რომელიც საქართველოსთან მიმართებაში ძალაშია 2005 წლის 1 აპრილიდან, განსაზღვრავს, რომ „მოქალაქეთა უფლება, მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო საქმეების წარმართვაში წარმოადგენს ერთ-ერთ დემოკრატიულ პრინციპს.“ საქართველოს ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი აღიარებს რუსთაველი მოქალაქეების „უფლებას და შესაძლებლობას, მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გადაწყვიტონ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები“. ასევე აღიარებს გარანტიებს, რომ „სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების ურთიერთობა ემყარება ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპს“. თვითმართველი ქალაქი რუსთავი არის ერთერთი პირველი რომელმაც 2014 წლის 20 იანვარის #216 დადგენილებით დაამტკიცა „თვითმართველი ქალაქი რუსთავის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა“ რომელიც დაეფუძნა „ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ და „სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის საფუძვლების შესახებ“ კანონის მოთხოვნებს. აღნიშნული დოკუმენტით განისაზვრა რუსთავის განვითარების არეალი და პერსპექტივები. https://rustavi.gov.ge/page/47 კანონით მინიჭებული უფლებების, გარანტიებისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადაწყვეტაში მოქალაქეთა ჩართულობის მექნიზმების განსაზღვრის მიუხედავად, ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან (საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო), თვითმმართველი ქალაქის საზღვრებში შემავალ მიწაზე საკადასტრო კოდით 02.05.02.329 პენტენციური დაწესებულების მშენებლობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ იყო ჩართული ადგილობრივი თვითმართველობა და რუსთავის მოსახლეობა.იუსტიციის სამინისტროს გადაწყვეტილება არ არის თანხვედრაში იმ მიზნებთან რასაც ქალაქის მოსახლეობა და  თვითმართველობის ორგანოები განიხილავენ რუსთავის ამჟამინდელი და სამომავლო განვითარების პერსპექტივად.  2018 წელს დამტკიცებული „ქალაქ რუსთავის ეკონომიკური განვითრების გეგმა“ (იხილეთ: https://rustavi.gov.ge/file_manager/44/3dafb9a2c93bfd214cf1677b5b7748c9.pdf)    აყალიბებს ქალაქის სამომავლო განვითრების ხედვას: „ქალაქი რუსთავი არის რეგიონული ეკონომიკური და ლოჯისტიკური ცენტრი, მუდმივად მზარდი სამუშაო ადგილებით, დივერსიფიცირებული ეკონომიკით, პროფესიული გადამზადების კარგი ბაზით, ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი და ინოვაციების მხარდამჭერი გარემოთი“.აღნიშნულიდან გამომდინარე, პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობას რუსთაველი მოსახლეობა განიხილავს არამიზანშეწონილ გადაწყვეტილებად, რომელიც შეაფერხებს ქალაქის მიმდინარე განვითარებას.აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს სივრცეს, რომლის მომიჯნავედ განთავსებულია რუსთავის ისტორიული უბანი ჭყონდიდელის დასახლება, რუსთავის ყველაზე დიდი რეკრეაციული ზონა (240 ჰექტარი 02.05.05.871) სამომავლოდ ძალიან საინტერესო განვითარების პერსპექტივით, მდინარე მტკვარი და რკინიგზის სადგური. რუსთავის განვითარება სწორედ ამ არეალიდან დაიწყო წინა საუკუნეში, რომელიც კლიმატური მაჩვენებლით უფრო გრილ ადგილს და საუკეთესო გარემოს წარმოადგენს ქალაქის განვითარებისთვის.ის, რომ ამ ტერიტორიულ ზონას აქვს საინვესტიციო პოტენციალი ადასტურებს მომიჯნავედ მდებარე აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე დიდი და თანამედროვე „რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი“ www.iscr.ge, რომელიც არის ბოლო წლების უკინაკალური უცხოური ინვესტიაცია თავის მასშტაბით და შინაარსით. სკაუტური ცენტრი წარმოადგენს საერთაშორისო ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამების,  ტურიზმის, განათლების, რეკრეაციის ბაზას. შესაბამისად მოგმართავთ თხოვნით:  შეაჩეროთ, რუსთავისთვის ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვან და ეკონომიკურად პერსპექტიულ სივრცეში პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა, შეხვდეთ მოსახლეობას და მოისმინოთ მათი აზრი.
gallery images

მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით!

საქართველოში მოქმედი შერეული საარჩევნო სისტემა არის უსამართლო. ის მოქმედებს ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. მაჟორიტარებით მანიპულირება ივანიშვილს ხმების მოპარვის საშუალებას აძლევს. 2016 წლის არჩევნებში ,,ოცნებამ" მხოლოდ 48% მიიღო, მაგრამ პარლამენტის მანდატების 80% მიითვისა! ოპოზიცია ითხოვს, რომ მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების ჩატარება გაუქმდეს არა 2024 წელს, როგორც ეს სურს ხელისუფლებას, არამედ 2020 წელსვე! პროპორციული სისტემა დიდწილად გამორიცხავს საქართველოში ერთპარტიულ ან ერთპიროვნულ მმართველობას! პროპოციული სისტემის პირობებში პარლამენტის დაკომპლექტება ხდება ამომრჩევლის მიერ მიცემული ხმების პროპორციულად!
gallery images

შეუწყდეს მაუწყებლობა "1 გასართობს" !

შპს „რ.ბ.ჯ.“-ს მიერ 2015 წლიდან ხორციელდება რუსეთის ფედერაციის საზოგადოებრივი სახელმწიფო ტელევიზიის - ORT-ს პირველი არხის გასართობი პროგრამების გავრცელება ქართულ სატელევიზიო სივრცეში,ქართული თარგმნით.ქვეყანაში,რომლის ტერიტორიების 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული მიუღებელია ამ ქვეყნის გასართობი გადაცემების მშობლიურ - ქართულ ენაზე თარგმნა და გავრცელება.ქართულ სატელევიზიო სივრცეში არც ერთი უცხოური არხი არ მაუწყებლობს ქართული გახმოვანებით.ამ არხის მაუწყებლობა უხეშად არღვევს კანონს "მაუწყებლობის შესახებ" . რომლის 51-ე მუხლის მიხედვით ,პროგრამული უზრუნველყოფა საერთო და სპეციალიზებული მაუწყებლობის ლიცენზიების მფლობელები, აგრეთვე საზოგადოებრივი და სათემო მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, სადაც ეს შესაძლებელია, უზრუნველყონ სატელევიზიო დროის (ახალი ამბების პროგრამების, სპორტული მოვლენებისა და თამაშების, რეკლამის, ტელეტექსტისა და ტელეშოპინგისათვის გამოყოფილი დროის გამოკლებით) ნაწილის ევროპული წარმოების პროდუქციისათვის გამოყოფა. ევროპული პროდუქციისათვის დათმობილი დროის ეს ნაწილი გამოიყენება პროგრესულად, შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე, მაყურებელთა და მსმენელთა წინაშე ლიცენზიის მფლობელის საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, გასართობი და კულტურული ვალდებულებების გათვალისწინებით."1 გასართობი"  ირიბად ახდენს რუსულ პროპაგანდას. აღსანიშნია, რომ შპს "რ.ბ.ჯ"-ს 90%-ის მფლობელი  სწორედ რუსეთის მოქალაქე - ოლგა მილიაევაა.აქედან გამომდინარე,მოვითხოვთ შეუწყდეს მაუწყებლობა "1 გასართობს" !
gallery images

დაგროვებითი პენსია გახდეს ნებაყოფლობითი!!! შეწყდეს საპენსიო სააგენტოს მხრიდან მოსახლეობის “გაკულაკება”!

საპენსიო სააგენტომ ფულის შეგროვება ისეთ რეჟიმში დაიწყო, სანამ აღნიშნულ სააგენტოში ამოქმედდებოდა საინვესტიციო და რისკების საბჭო და შემუშავდებოდა საინვესტიციო პოლიტიკა. ამ პირობებში ხელისუფლება უკვე გვართმევს ფულს და არ იციან რა უყონ. აღნიშნული საბჭოების დღემდე არ არსებობის გამო, არ არის გამოკვლეული რისკები და გაანალიზებული დაზღვევის მექანიზმები. საპენსიო სააგენტოში არ აქვთ არგუმენტირებული პასუხები მთავარ კითხვებზე - აქვს თუ არა დაკარგვის რეალური საფრთხე ჩვენი ჯიბიდან ამოცლილ თანხას, სად უნდა შეაგროვონ და რა შემთხვევაშია გამართლებული დაგროვებითი პენსიის სისტემის ამოქმედება. მიუხედავად ამისა, ათეულობით მილიონი ლარი უკვე განათავსეს საპენსიო ფონდის მეშვეობით გარკვეულ, თუ გაურკვეველ ანგარიშებზე. გვაქვს გონივრული ეჭვი, რომ წლების განმავლობაში ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული ფული 20 და 25 წლის შემდეგ ჩვენი ბებია-ბაბუების ანაბრების ბედს გაიზიარებს. აქედან გამომდინარე, მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ შეჩერდეს მოსახლეობის “გაკულაკება”. ერთის მხრივ, აბსოლუტურად გაუაზრებელი და მეორეს მხრივ, თაღლითური ნიშნების შემცველი სქემა სხვა არაფერია თუ არა ხალხისგან ფულის წაღლეტისა და მოსახლეობის გაღატაკების კიდევ ერთი წარმატებული მცდელობა.ამიტომ, მოვაწეროთ ხელი პეტიციას, მოვითხოვოთ, რომ დაგროვებითი პენსია გახდეს ნებაყოფლობითი. ვასწავლოთ ხელისუფლებას საუბარი ხალხთან და ჩვენი მოთხოვნების შესრულება.
gallery images

აიკრძალოს საქართველოს ტერიტორიაზე, რუსული ნომრის მქონე მანქანის გადაადგილება!

აიკრძალოს საქართველოს ტერიტორიაზე, რუსული ნომრის მქონე მანქანის გადაადგილება! მოვითხოვთ კანონში შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ოკუპანტი ქვეყნის სანომრე ნიშნების მქონე მანქანები არ შემოიშვებიან ქვეყანაში!გამოსავალი : შეიძლება იყოს დოებითი ნომრები, რომელსაც გაიკეთებენ მსგავსი ნომრის მქონე მანქნაები და სანამ იმოძრავებენ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკეთებათ ეს ნომრი.
gallery images

პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად

საქართველოს სასამართლო სისტემის ძირეული რეფორმის საკითხი მუდმივად დგას დღის წესრიგში ჩვენი ქვეყნის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან. წლების განმავლობაში მიმდინარე რეფორმებმა მთავარ მიზანს ვერ მიაღწია და შედეგი ვერ გამოიღო, რადგან ხელისუფლებაში მყოფმა პოლიტიკურმა პარტიებმა არ გამოხატეს მყარი პოლიტიკური ნება, უარი ეთქვათ სასამართლოს კონტროლზე, რაც მძიმედ აისახა საქართველოს თითოეული მოქალაქის უფლებებზე, ქვეყნის რეპუტაციასა და დემოკრატიულ განვითარებაზე.დღეს:●დისკრედიტირებულ და რეპუტაციაშელახულ მოსამართლეთა დიდი ნაწილი უვადოდ არის დანიშნული და კლანური პრინციპებით მართავს სასამართლო სისტემას;●სასამართლოში გაბატონებული და პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილი მოსამართლეთა კლანი, რომელიც  წინა ხელისუფლების დროსაც მართავდა და აკონტროლებდა სასამართლოს, ეწინააღმდეგება რეალურ და სიღრმისეულ რეფორმებს;●სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობა დღითიდღე იკლებს;●სასამართლო ხელისუფლების სადავეებთან მყოფი კლანი ალიანსში შევიდა მმართველ პარტიასთან და საკუთარ ინტერესებს მოარგო ყველა მნიშვნელოვანი რეფორმა;●სასამართლოში გაჩნდა ნეპოტიზმის  და კორუფციის ნიშნები;●სასამართლოში გაბატონებული კლანის მიერ იდევნება განსხვავებული აზრი;●კლანის წევრი მოსამართლეები აკეთებენ პოლიტიკურ და სამოსამართლო ეთიკისათვის შეუთავსებელ განცხადებებს და მონაწილეობენ პოლიტიკურ პროცესებში.შექმნილი კრიზისული ვითარება ანგრევს ნდობას სასამართლოს მიუკერძოებლობისა და დამოუკიდებლობისადმი  და არყევს  საქართველოს სახელმწიფოს დემოკრატიული განვითარების ფუნდამენტს. სწორედ ამიტომ, დღეს, სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის იდეის გადარჩენა სახელმწიფოებრივი საკითხი გახდა. შექმნილი ვითარებიდან გამოსვლა მხოლოდ მკვეთრი გადაწყვეტილებების და პრინციპული რეფორმების შემთხვევაშია შესაძლებელი, რომელთა მიზანი ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა,  საზოგადოების ინტერესებსა და სამართლის უზენაესობაზე დაფუძნებული მართლმსაჯულების სისტემის შექმნა იქნება.  პეტიციაზე ხელმომწერი პირები და ორგანიზაციები, მოვითხოვთ: ●​დატოვონ თანამდებობები უსამართლობის სიმბოლოდ ქცეულმა მოსამართლეებმა მიხეილ ჩინჩალაძემ, ლევან მურუსიძემ და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს იმ  წევრებმა, რომელთაც მხარი დაუჭირეს კლანური პრინციპით გადაწყვეტილებების მიღებას. კლანის წევრებმა სხვა მოსამართლეებს მისცენ უფლებამოსილებების ღირსეულად შესრულების შესაძლებლობა;●​ხელისუფლებამ შეწყვიტოს მოსამართლეთა გაბატონებული კლანის მხარდაჭერა;●​შეჩერდეს მოსამართლეთა დანიშვნები, ვიდრე ძირეული რეფორმების შედეგად სასამართლო გათავისუფლდება კლანური მმართველობისგან;●​საზოგადოებრივი ჯგუფების ფართო ჩართულობით დაუყოვნებლივ დაიწყოს სასამართლო სისტემის სიღრმისეული რეფორმა, რომლის ერთ-ერთი მკაფიო მიზანიც სასამართლოს კლანური მმართველობისგან გათავისუფლება იქნება. პეტიციის ავტორები: საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივაინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)კავშირი ,,საფარი”საქართველოს პენ-ცენტრიინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვისსაქართველოს რეფორმების ასოციაცია – GRASSსაქართველოს ატლანტიკური საბჭოკვლევითი ჟურნალისტიკისა და ეკონომიკური ანალიზის ცენტრი საზოგადოება და ბანკებიმედიის განვითარების ფონდიეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისაქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტისტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრიცენტრი "ემპათია" გია ხუხაშვილიმაია მწარიაშვილიკახა წიქარიშვილიანა ნაცვლიშვილიირაკლი კორძახიალაშა ტუღუშიკახა კოჟორიძეზაზა ხატიაშვილიგიორგი ხვედელიანი ​
gallery images

მხარი დავუჭიროთ მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების გადავადებას 2025 წლამდე

2012 წლიდან საქართველოს ახლად არჩეულმა ხელისუფლებამ სასამართლო სისტემის გასაჯანსაღებლად და რაც ყველაზე მთავარია, საზოგადოების ნდობის დასაბრუნებლად, განახორციელა არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა, კერძოდ:·         საქმეთა ელექტრონული გადანაწილება;·         მოსამართლეთა უვადოდ გამწესება;·         იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პასუხისმგებლობის გაზრდა;·         ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს ჩართულობის მინიმუმამდე შემცირება.აღნიშნული ცვლილებების უმთავრესი წინაპირობა იყო ის ზოგადი მიზნები, რომლებსაც ეს ცვლილებები უნდა მომსახურებოდა, მაგრამ დღეს არსებული სურათი რაკიდიკალურად განსხვავებულია.·         სეპარაცია საზოგადოებასთან;·         პოლიტიკური განცხადებები მოსამართლეების მხრიდან;·         ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის დარღვვეა (სასამართლოს სისტემა ირიბად გავლენას ახდენს საქართველოს პრალამენტის საქმიანობაზე);·         კონკრეტული ინდივიდის/ინდივიდების მიერ მართული სასამართლო სისტემა.მოცემული სურათი ცხადყოფს, რომ განხორციელებულმა ცვლილებებმა არათუ ვერ უზრუნველყო საზოგადოების ნდობის ამაღლება, არამედ შექმნა განსხვავებული საფრთხეები, რომელიც აისახება ინტერესთა ჯგუფების დახმარებით, ერთი ინსტიტუციის მხრიდან სხვა ინსტიტუციაზე გავლენის მოხდენით.
gallery images

მხარს ვუჭერთ, ბატონ იოსებ ჭუმბურიძეს!

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, ბატონ ირაკლი კობახიძეს!ბატონო ირაკლი!თქვენ  გამოაცხადეთ  კონკურსი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალი წევრის ასარჩევად;ჩვენ მხარს ვუჭერთ ბატონ  იოსებ ჭუმბურიძეს!  ბატონი  იოსებ ჭუმბურიძე გახლავთ  თვალსაჩინო ჟურნალისტი, პუბლიცისტი, ლექტორი, მეცნიერების დოქტორი, პროფესორი. ჟურნალისტიკის მკვლევარი, არაერთი წიგნისა და სამეცნიერო სტატიის ავტორი;  პრაქტიკოსი და, იმავდროულად, თეორეტიკოსი.უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე თვის წინათაც  შეგროვდა მრავალრიცხოვანი ხელმოწერა; სამწუხაროდ,  მაშინ სახალხო დამცველმა არ გაითვალისწინა საზოგადოების აზრი და არ წარადგინა ჩვენი რჩეული კანდიდატი, ბატონი  იოსებ ჭუმბურიძე.იმედს ვიტოვებთ, რომ ამჯერად საქართველოს პარლამენტი მხარს დაუჭერს ჩვენს მიერ შეთავაზებულ, ღირსეულ კანდიდატს; ბატონი იოსებ ჭუმბურიძე არის  მაღალი რანგის პროფესიონალი და მისი ყოფნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში, ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარებას.გთხოვთ, გაითვალისწინოთ საზოგადოების აზრი, თუ ეს მართლა საზოგადოებრივი მაუწყებელია და რეალურად გსურთ, იყოს საზოგადოების სამსახურში. საინიციატივო ჯგუფის სახელით,ელგუჯა მარღიაპოეტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სააგენტო ,,პროფილის'' დამფუძნებელი.