add one
gallery images

მოხდეს მიხეილ ავაგიანის ძეგლის დემონტაჟი

სამცხე-ჯავახეთში, ყარაბაღის ომის აქტიურ მონაწილეს, მიხეილ ავაგიანს ძეგლი დაუდგეს. ძეგლის გახსნას "ოცნების" დეპუტატი ენზელ მკოიანი ესწრებოდა.ძეგლი 20 იანვარს გაიხსნა.ცნობისათვის, 20 იანვარი აზერბაიჯანში საყოველთაო გლოვის დღედ არის გამოცხადებული.1990 წლი 20 იანვარს ყარაბაღში დაწყებული შეტაკებებისას დაიღუპა 134 და დაიჭრა 700 მშვიდობიანი მოქალაქე.ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები მოვითხოვთ მოხდეს ძეგლის დემონტაჟი რადგან, არსებობს სერიოზული ეწვები, რომ ეს პიროვნება მონაწილეობას ირებდა აფხაზეთში მომდინარე მოვლენებში, ქართველების წინააღმდეგ.ეს არის სპეციალურად ჩადებული ნაღმი, საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიული მეგობრობის წინააღმდეგ.ეს არის იმ დანაშაულების გმობა რაც სოხეთს მიუძღვის საქართველოს წინაშე.ეს არის საქართველოს ოკუპაცის აღიარებაეს არის საქართველოს ოკუპაციის არ აღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერა, რაცას წლებია სომხეთი მიმართავს.ყარაბახი ისეთევე ოკუპირებული ტერიტორიაა როგორიც აფხაზეთი და სამაჩაბლო.ოცნების დეპუტატს მოეთხოვოს არგუმენირებული პასუის გაცემა, რატომ აყენებს საქართველოს საფრთხის წინაშე და რატომ მოქმედებს პირადი შეხედულებებით.
gallery images

მ ა ნ ი ფ ე ს ტ ი - მართლმსაჯულების გადასარჩენად

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეთა უმთავრესი მიზანია საქართველოში დამკვიდრდეს დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველყოფილ იქნეს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებები და თავისუფლებები.მსოფლიოს ისტორიული გამოცდილება ადასტურებს, რომ ამ მიზნების მიღწევა შეუძლებელია დამოუკიდებელი, თავისუფალი, ანგარიშვალდებული და სამართლიანი სასამართლო სისტემის გარეშე. ამ სისტემის მთავარი საყრდენი არის ინდივიდუალური მოსამართლე, რომელიც კონსტიტუციის თანახმად უნდა იყოს კეთილსინდისიერი და კომპეტენტური.დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე საქართველოში სხვადასხვა მიზეზთა გამო დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნა ვერ მოხერხდა. ქართული საზოგადოება ამ რეალობას და მისი მოგვარების აუცილებლობას კარგად იაზრებს, რისი უდავო დასტურია ის ფაქტი, რომ მძიმე სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე, საზოგადოებრივი პროტესტის მთავარ საკითხს ყოველთვის სამართლიანობის მოთხოვნა წარმოადგენს. 2004 წლის შემდეგ სასამართლომ თავი დააღწია სისტემურ კორუფციას, მაგრამ მოექცა აღმასრულებელი ხელისუფლების ტოტალური კონტროლის ქვეშ. ის ჩამოყალიბდა მორჩილებაზე დამყარებულ უსამართლო სისტემად.2012 წლიდან ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ სასამართლოს გაუჩნდა შესაძლებლობა აღედგინა საკუთარი დამოუკიდებლობა, რეალურად დაენერგა თვითმმართველობისა და პოლიტიკური დამოუკიდებლობის პრინციპი, აღედგინა საზოგადოებრივი ნდობა. თუმცა სხვა ფაქტორებთან ერთად, ხელისუფლებაში სასამართლოს გათავისუფლების რეალური პოლიტიკური ნების არარსებობის გამო, ფრაგმენტული და არასწორი რეფორმების პორობებში, სასამართლოს დამოუკიდებლობა ვერ იქნა მიღწეული.სასამართლოს შიგნით ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო პირთა იგივე ჯგუფმა - „კლანმა“, რომლის მეშვეობითაც წინა ხელისუფლება ტოტალურად აკონტროლებდა სასამართლოს.  2012 წლის შემდეგ ამ ჯგუფმა მოიპოვა ყველა სამოსამართლო პოზიცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და დაიკავა ყველა მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული თანამდებობა სასამართლო სისტემაში. მათ ალიანსში აღმოჩნდა იუსტიციის საბჭოს  3 არამოსამართლე წევრი, რომლებიც  არასდროს აფიქსირებენ განსხვავებულ მოსაზრებას და უსიტყვოდ ეთანხმებიან კლანის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. საბჭოს მიმართ არსებული ლეგიტიმური კითხვების და მძიმე კრიტიკის ფონზე, მისი საქმიანობის რეფორმირების საჭიროება ასევე დააყენა ვენეციის კომისიამ კონსტიტუციური რეფორმის შეფასებისას.  ბოლო წლების გამოცდილება ადასტურებს, რომ კლანი სისტემატურად არღვევს ან არაკეთილსინდისიერად განმარტავს კანონს, ბოროტად იყენებს საკანონმდებლო ხარვეზებს. შეუძლებელია კლანის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმება ან შეცვლა სამართლებრივი გზით, რადგანაც სასამართლო სისტემას ის თავად აკონტროლებს.  შესაბამისად, აღარ არსებობს იმედი, რომ ამ კლანის არსებობის პირობებში თუნდაც საუკეთესო კანონმდებლობით შესაძლებელი იქნება სასამართლოს გაჯანსაღება.2018 წლის დეკემბერში კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედებიდან ქართული საზოგადოება დადგა თვისობრივად ახალი საფრთხის წინაშე - სასამართლოში გაბატონებულ ამ ჯგუფს, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იყო სასამართლოს კონტროლის ინსტრუმენტი, უკვე მიეცა შესაძლებლობა სრულად, უვადოდ დააკომპლექტოს ქვეყნის უმაღლესი და საბოლოო ინსტანციის სასამართლო.    ამ ჯგუფმა თავისი ზრახვებისა და საკუთარი თავის ლუსტრაცია მოახდინა საზოგადოებისათვის მიუღებელი გადაწყვეტილებებით, მათ შორის უსამართლო და მორჩილი მოსამართლის სიმბოლოს -  ლევან მურუსიძის საჩქარო უვადო გამწესებით და პარლამენტის წინაშე  უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატთა სიის წარდგენით, რომელიც შეიქმნა ფარულად, სათანადო კრიტერიუმების გარეშე და სამართლიანი პროცედურების დაუცველად. შესაბამისად, შეიქმნა რეალური საფრთხე, რომ საზოგადოება დაკარგავს დამოუკიდებელი სასამართლოს ჩამოყალიბების უკანასკნელ იმედს და ათწლეულების განმავლობაში სასამართლო სისტემა  მოექცევა კლანის მმართველობის ქვეშ.აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოვითხოვთ:1.დაუყოვნებლივ გადადგეს მოსამართლის თანამდებობიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყველა მოსამართლე წევრი, ასევე თანამდებობიდან გადადგეს საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული ყველა ის წევრი, რომლებმაც  2018 წლის დეკემბერში მხარი დაუჭირა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა სიის წარდგენას საქართველოს პარლამენტში;  2.დაუყოვნებლივ გადადგენენ მოსამართლის თანამდებობიდან კლანის ლიდერი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძე და მორჩილი მოსამართლის სიმბოლო - ლევან მურუსიძე.3.საქართველოს პარლამენტმა სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის ფართო  ჩართულობით, და აუცილებლობის შემთხვევაში საკონსტიტუციო ცვლილებების გზით, შექმნას ისეთი რეგულაციები, პროცედურები და კრიტერიუმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსამართლეებად საუკეთესო კანდიდატების შერჩევას.4.უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევა და წარდგენა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის განახლების, მოსამართლეთა შერჩევის გამართული და დემოკრატიულ საზოგადოებაში მისაღები პროცედურებისა და კრიტერიუმების გაწერის შემდეგ.   
gallery images

საქართველოს ეკლესიამ და მთავრობამ სასწრაფოდ ცნოს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია

სოლიდარობა უნდა გამოვუცხადოთ უკრაინელ ხალხს საერთო მტერის რუსეთის წინააღმდეგ
gallery images

28 ნოემბრის საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების ბათილად ცნობის შესახებ

მიმართვა ევროსაბჭოს და ევროპარლამენტს!ჩვენ, ქვემორე ხელის მომწერნი საქართველოს მოქალაქენი მოვითხოვთ... ვინაიდან მიმდინარე წლის 28 ნოემბერს ჩატარებული საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნები ოლიგარქ ივანიშვილის რეჟიმის მიერ ტოტალურად იქნა გაყალბებული სამთავრობო ვითომ,,დამოუკიდებელ,, კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ, გაუქმდეს და მისი შედეგები ბათილად იქნას ცნობილი.ხოლო, საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობის მიერ კანონიერად არჩეული გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე აღიარებულ იქნას საქართველოს რიგით მეხუთე კანონიერ პრეზიდენტად გამოცხადდეს კანონიერ პრეზიდენტად და შეუდგეს მასზე კანონით დაკისრებული მოვალეობის განხორციელებას!
gallery images

გასამართლდეს ნაციონალური მოძრაობა

დანაშაულებრივი რეჟიმი უნდა გასამართლდეს
gallery images

გიორგი ანდრიაძე ეროვნულ-ქრისტიანული მოძრაობა.

ძვირფასო მეგობრებო, ვინც ხართ ჩვენი ეროვნულ ქრისტიანული მოძრაობის მხარდამჭერები შეგიძლიათ შეავსოთ აღნიშნული ანკეტა რეგისტრაციისათვის.დიდი მადლობა ყველას თანადგომისათვის.ხელის მოწერა ხდება ლურჯ გრაფაში, სადაც წერია ხელმოწერა, იქ უნდა დააკლიკოთ და არა ქვევით კომენტარებში, (ბევრმა  კომენტარებში  დაწერა სახელი და გვარი, რაც არასწორია) გთხოვთ გაითვალისწინოთ, მადლობა(შემოწირულობას არ მიაქციოთ ყურადღება – ეს  საიტის  პროგრამული ფორმატია)
gallery images

გადადგეს გორის მერი - კონსტანტინე თავზარაშვილი!

გორის მერის სკანდალურმა განცხადებამ საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების გაღიზიანება გამოიწვია. ოპოზიცია კონსტანტინე თავზარაშვილის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებას ითხოვს. მაღალი თანამდებობის პირმა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე 2008 წელს ომის დაწყებაში საქართველო დაადანაშაულა და თქვა, რომ ცხინვალი ქართულმა მხარემ დაბომბა.“...ჩვენ რომ აქედან დაბომბვა დავიწყეთ, იმათაც რომ ერთი გამოესროლათ, რა გვეშველებოდა..”
gallery images

გაუქმდეს პარტიებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება

გაუქმდეს პარტიებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება
gallery images

გადაეცეს უფუნქციო პარლამენტი პასტაფარიანულ ეკლესიას

ჩვენ, საქართველოს პასტაფარიანული ეკლესიის წმინდა მამები მივმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას, დაგვითმოს აწ უკვე უფუნქციოდ დარჩენილი ქუთაისის პარლამენტის ფართი ჩვენს ეკლესიას 1 ლარად. ეკლესიას ძალიან სჭირდება რეზიდენცია, იმისათვის რომ გაავრცელოს მფრინავი სპაგეტის მონსტრის ჭეშმარიტი სარწმუნოება, რასაც უსახსრობის გამო უკვე დიდი ხანია ვერ ახერხებს.
gallery images

ხელმოწერების შეგროვება. ავთო ფილაურს პრეზიდენტის კანდიდიდატობისთვის ხელმოწერების შეგროვება უნდა. ვისაც გინდათ რომ იყოს კანდიდატი

საარჩევნო პროგრამა:1. 10 წელი გავაუქმებ პარლამენტს. პარლამენტს 1 ლარი არ უსარგებლებია ხალხისთვის. ერთი კანონი არ მიუღიათ, რომელიც ხაალხს გამოადგება. პრემიების, ხელფასების დანამატების მეტი არაფერი გაუკეთებიათ. პარტიის სახელებს იცვლიან და ერთი და იგივე ხალხი ტრიალებს პარლამენტში. გოგო-ბიჭები მოვიდნენ და სკამზე დაბერდნენ, პარლამენტში გახსნეს შრომის წიგნაკები. ხალხს არაფერი უსარგებლია, ბურჯანაძეს მიუყრიდა სურვილებს სააკაშვილი და კანონებად აქცევდა. შემდეგ ამ ცუდი კანონებით ხალხი სულ დააბეჩავეს, სულ სათავისო კანონები მიაღებინა ბურჯანაძეს. შემდეგ მოვიდა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება, რომელიც მანამდე აფინანსებდა ნაციონალებს და პრემიებს ურიგებდა. ბიძინა ივანიშვილი ვითომ დაუპირისპირდა მიხეილ სააკაშვილს გარედან უთხრეს რომ სააკაშვილს დროებით უნდა დაეთმო ხელისუფლება, იმიტომ რომ ციხეში და გარეთ იმდენი ხალხი დახოცეს რომ მათი ხელისუფლებაში დარჩენა აღარ შეიძლებოდა. ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოსვლამდე ხალხს პირდებოდა სამართლიანობას რისთვისაც აირჩია ხალხმა, ხალხი მოატყუა და გადააგდო ბიძინა ივანიშვილმა, ამისათვის ივანიშვილს მისცეს გაზპრომის ერთი პროცენტი. ამ ფულით მოისყიდა ინტელიგენცია, სპორტი, ტელევიზიები და ხმას არავინ არ იღებს. კონსტიტუცია შეაცვლევინა პატარა ბიჭი დანიშნა ირაკლი კობახიძე, რომელსაც ისეთი კანონები მიაღებინა და ახლებური ბატონყმობა დაამყარა. ცენტრალური კომისია მაგისია, მოსამართლეები, რომელმაც მკვლელობები გაამართლეს და ორ წელში გაუშვეს. მოსამართლეები უვადოდ დანიშნა თეა წულუკიანმა და იუსტიციის სამინისტრო არის მართლმსაჯულების გაუმჯობესების და ეხლა საზოგადოებავ თქვენ თვითონ მიხვდით რა გაუმჯობესება მოხდა. პარლამენტი რომელიც არის მაკონტროლებელი ორგანო ფული სად დაიკარგა არ იცის, რომელსაც იძახიან კეზერაშვილმა წაიღოო 1.6 მილიარდი დოლარი და ახლა გაქცეულია. ან დაბაშაყკებუს სათავეში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი კამპოტებით გააცილა ბიძინა ივანიშვილმა. ბოლომდე მიაყვანინა ერთი საარჩევნო ვადა, რომ გადაკვეთა საზღვარი მერე თქვეს უუნდა დავიჭიროთო ხალხის მოსატყუებლად. კობახიძეს მიაღებინა იმაზე ცუდი კანონები, რაც სააკაშვილმა მიიღო რომელიც უნდა შეეცვალა ის დაიტოვა და თავიანთი უტვინო კანონები დაამატეს. პრეზიდენტი უნდა ავირჩიოთ ჩვენ ეხლა ხალხმა აირჩიოს შემდეგ ჩვენ უნდა ავირჩიოთო, ანუ ბიუჯეტს იხდის ხალხი იწერენ განუსაზღვრელ ხელფასებს პრემიებს და დანამატებს, მეცამეტე ხელფასებს ისედაც დიდი კორუფცია არის პარლამენტში გახსნის დღეში. უამრავი ფული მოდის, მედიკამენტები, სამედიცინო კომპიუტერები ნაჩუქარი და კომპიუტერები ხალხის სამედიცინო შემოწმება ჯდება 150 200 და 1000 ზე მეტიც. ამ ფუჯლით რაც მოდიოდა ჰუმანიტარულიდ ახმარება იხსნებოდა კომერციული მაღაზიები და იქ იყიდებოდა ეს პარლამენტის ხელში იყო. ზურაბ ჟვანიას ეუბნებოდნენ 85 მილიონი სა იყო, რომელიცა რსად არ იყო ჩაწერილი მერე იმან უპასუხა ეგ კიდევ გახსოვთო? ასეთი არის გახსნის დღიდან პარლამენტი და პრეზიდენტი რომ მათ აირჩიონ 6 წლის შემდეგ კაი ფუფუნებაში ცხოვრობენ და ეს ახლებური ბატონყმობა არასოდეს მოიხსნება თუ მე არ გავხდები პრეზიდენტი. ამიტომ უნდა გავაუქმო პარლამენტი იუსტიციის სამინისტრო და საკონსტუტიციო სასამართლო რომელიც სარჩელებს არ იღებს საზოგადოებისგან. პარლამენტიც რთულ კანონს არ უნდა იღებდეს რეფერენდუმის გარეშე და ოთხ კაციანმა სასამართლომ რა სერიოზული კანონი უნდა მიიღოს. ასევე ვაუქმებთ შერიგების სამინისტროს ქალაქის მერიას, თუ ყველა რაიონს თავისი მთავრობა ყავს თბილისში ზები, წყლები, ელექტროსისტემა, შენობები თუ რამე კეთდება კომპანნიებს ურიცხავს ფულს მერია ეს რომ გაუქმდება ყველა რაიონის მთავრობა რომ დაზოგავს ფულს თვითონ დაიქირავებს კომპანიებს და დახარჯავს საჭიროების მიხედვით. ამ ფულიდან 6 მილიარდამდე თანხა გამოიყოფა რითაც გაიხსნება ფაბრიკა ქარხნები ძველები ამუშავდება, პენსია მოემეატება 100 ლარი, გადავხედავთ ბიუჯეტს და თუ საშუალება იქნება მეტითაც გავზრდით. გაიხსნება უფასო საავადმყოფოები ადამიანს თუ რამე პრობლემა აქვს მივა და გამოვა იქიდან ჯანმრთელი არავითარი წამლის ფული, ამათ გაუქმების შემდეგ კეთილდღეობა დამყარდება საქართველოში. საბჭოთა კავშირი იმართებოდა 11 კაციანი მთავრობით.2. უფასო ანათლება3. უფასო სპორტ დარბაზები4. სტიპენდიების გაზრდა5. პენსიების და ხელფასების გაზრდა6. გადასახადების შემცირება7. საწვავის გაიაფება8. სოფლის მეურნეობის განვითარება9. უპროცენტო კრედიტები 10-100 ათას ლარამდე10. ბინათმშენებლობა და აშენებულის ახლების განვადებით გადაცემა 20-25 წლით საწყისი კურსით ამ ხნის განმავლობაში ტოლვილებსა და ახალდაოჯახებულებს11. სახელმწიფოში ერთი ფულლის მიმოქცევა. მხოლოდ ლარის ამით გამყარდება ლარი და არასოდეს დოლართან მიმართებაში არგაუფასურდება.12. მრავალშვილიანების დახმარება.13. არავითარი მთავრობის ჩარევა საპატრიარქოში და მთავრობის მიერ აგიტაცია პროპაგანდისტის გამოყენება.14. პასპორტების მინიმალურ დონეზე გაიაფება15 ტერიტორიის აღდგენის მცდელობა (პირდაპირ დაბრუნებაზე არ ვსაუბრობ რადგან ეს ჩემე არ არის დამოკიდებული, რომ ხალხი შეცდომაში არ შევიყვანო)16. მედიცინის ნეიტრალიზაცია, რამდენი უშიშროების ექიმი გამოუშვას და რამდენი პოლიციელი.17. ნაკლები კონტროლი სახელმწიფო სტრუქტურების ჯანმრთელობის აღდგენის პროცესზე. იმიტომ რომ საავადმყოფოებში მოწამლეს და მოკლეს ირინა ენუქიძე, ნაზი შამანაური, რომელსაც გიჟი დაარქვეს პატიოსან ჟურნალისტს შევარდნაძს ხელში, საერთოდ ფსიქიატრიულია რის სახელმწიფოს დამსჯელი პროგრამა.18. იმდენი ეროვნების ცხოვრება სახელმწიფოში, რომლებიც არ მოგვთხოვენ თავის ავტონომაის, ცალკე ქვეყანას და ომს არ გააჩაღებენ. მიგრაციის პროცესების დარეგულირება საწყის ეტაპზე.19. სამუდამო პატიმრობის გაუქმება. და შეცვლა 25 წლით დამამძიმებელ გარემოებაში შეიძლება კიდევ 5 წელიდ აემატოს.20. ნეიტრალური სახელმწიფო არანაირ სამხედრო ბლოკში შესვლა. ეს შანსს მოგვცემს დავიბრუნოდ ტერიტორიები და ქვეყანა გაერთიანდება.21. მცირე ჰესების აშენება, არანაირი ატომური სადგურების მშენებლობა.22. ქალისა და კაცის თანაბარიუ უფლებები სამსახურში თუ სხვაგან.23. სამხედრო გაწვევა იქნება ნებაყოფლობითი, ომში სავალდებულო.24. საბყრობილიდან ვადაზე ადრე განთავისუფლება, ვინც შრომით გამოისყიდის მას.25. მარიხუანის კლეგალიზაცია დროებით, თუ გამწვავდა სიტუაცია აიკრძალება და არავითარი ციხე იქნება ჯარიმა.26. სახელმწიფოს მართვა ქართულად, ქართული ინტერესებიდან გამომდინარე არავითარი გარეთა დიდი სახელმწიფოების ჩარევა.27. ჯარიმებზე დაბალი გადასახადი არავითარი რემნის დაძალება.28. თუ დავიბრუნებთ ცხინვალს ოსებს გადავუხადოთ ფული და წავიდნენ თავის ქვეყანაში.29. ობოლ ბავშვთა დახმარება,30. თუ აფხაზებმა ჩვენთან იცხოვრეს უკომფლიქტოდ მაშინ ვიცხოვროთ ერთად.31. პურის გაიაფება.32. პურის თესვა მტავრობის მიერ.33. ორი წელი ხორბლის თვესისათვის ტრაქტორებისა და საწვავის შეთავაზება.34 მანქანა ტრაქტორების წარმოების ქარხნების გახსნა. 35. ფაბრიკა-ქარხნების გახსნა.36. კომერციული ფართების ხოლშეუხებლობა და ამთი მფლობელების ინტერესების დაცვა.37. ანაბრების ნაწილობრივიდ აბრუნება38. დასალევი წყლის გაყვანა ყველა სოფელში.39.როდესაც ხალხს ფულიგ აუჩნდება და ქვეყანა გაძლიერდება პარლამენტიდ ამთავრობა უდნა იყოს თვილისში. არ შეიძლება პარლამენტის გადატანა არსად და ამდენი ხელფასებისა და დანამატების მიღება როდესაც ხალხს უჭირს.40. ტავრობის მიერ ციხეში და გარეთ ხალხის ხოცვა სასტიკად აიკრზალოს. და დაისაჯონ აღნიშნულზე შემჩნეული პირები.41. არქივების გახსნა. უშიშროეის ხალხის გამოვლენა.42. არჩევნების შემდეგ თუ ხალხი უკმაყოფილოა შეწყდეს მილოცვები არჩევნების სრულად დამთავრებამდე და ჩვენც არ ვთანხმდებით მილოცვების მიღებაზე.43. საქართველო ქართველებმა  უნდა ვმართოთ სხვა სახელმწიფოს გამოკითხვას ნუ ვენდობით მათ აქვთ თავიანთი ინტერესი.44. დამოუკიდებელი ექსპერტიაზა სასამართლო, სახალხო დამცველი, დამოუკიდებელი ადვოკატები, მოსამართლემ უფასოდ უნდა განიხილოს საჩივარი, თვეში 10000 ლარი აქვს და ეგ უნდა იმყოფინოს. პატიმრების უფლებების დაცვა, ციხეში ხალხის არდახოცვა და სახელის დარქმევა რომ თავი მოიკლა, თავს არავინ არ იკლავს, დამოუკიდებელი მედია, დამოუკიდებელი ბიზნესი, დემოკრატიული მართვა.დამოუკიდებელი კანდიდატი - უპარტიო - ავთანდიკლ ფილაური, რომელსაც სთხოვენ 26 000 ხელმოწერას და ასიათასობით პოლიტიკურ პარტიებსაც იმდენივეს სთხოვენ. დამოუკიდებელი კანდიდატი, რა ხელმოწერებსაც მოიტანს იმით უნდა დაარეგისტრიროთ, იმიტომ რომ მერე საზოგადოებამ გადაწყვიტოს უნდა თუ არა პრეზიდენტად. ამის გამო რეგისტრაციაში არ უნდა დაიბლოკოს და უნდა გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი. ეს უნდა გააპროტესტოს ხალხმა თუ უნდათ, რომ ცხოვრება გამოსწორდეს. 
gallery images

სალომე ზურაბიშვილს ჩამოერთვას საქართველოს მოქალაქეობა. გამოცხადდეს პერსონა ნონ გრატად !

ზურაბიშვილი ღიად აცხადებს რომ საქართველომ დაიწყო რუსეთის წინააღმდეგ ომი, ასევე თურმე ჩვენ დავბომბეთ ოსეთი. როცა საქართველოს მთავრობა და პარლამენტი ერთხმად აღიარებს რუსეთს მიერ საქართველოს ოკუპაციას და ანექსიას. საქართველოს მთავრობამ არ უნდა დაუშვას მისი საპრეზიდენტო კანდიდატად წარდგენა.. პრეზიდენტმა მას მოქალაქეობა უნდა ჩამოართვას... 
gallery images

ბათუმში არ აშენდეს მეჩეთი!აშენდეს საკათედრალო ტაძარი.

აჭარაში მეჩეთების რიცხვი აღემატება ეკლესიების რიცხვს,მუსულმანებს აღარ ჭირდებათ მეტი მეჩეთები,მათ ისინი საკმარისზე მეტი აქვთ.მიმდინარეობს აჭარის გამუსულმანების მიზანმიმართული პროცესი.
gallery images

რუს ტურისტებს აეკრძალოთ საქართველოში შემოსვლა.

საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული რუსი ტურისტები,განგებ აზიანებენ ქართულ ეკლესიებს და ისტორიულ ნაგებობებს.ისინი აფხაზეთს და სამაჩაბლოს რუსეთის ნაწილად თვლიან,ამის გამო მათ აქ შემოსვლის არც მორალური უფლება არ აქვთ.
gallery images

რეზოლუცია - აიკრძალოს სააკაშვილ-ბოკერიას დამნაშავე რეჟიმი

მოვითხოვთ დამნაშავეთა დასჯას და ყველა იმ სისხლის სამართლის დანაშაულის გამოძებას, რომელიც ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებმა ჩაიდინეს! 
gallery images

მოვითხოვთ საჯაროდ ბოდიშის მოხდას"ტვ იმედისგან"

მოვითხოვთ საჯაროდ ბოდიშის მოხდას"ტვ იმედისგან" პრაიმშოუში გასული საბჭოთა პროპაგანდისტული სიმღერის "ანტოშკა"-ს გამო და აღნიშნული ვიდეოს წაშლას გადაცემის ფბ-გვერდიდან.#არასაბჭოთაპროპაგანდასპ.ს. მზიურის ანსამბლს უამრავი ქართული სიმღერაც ქონდა, რომელიც ბევრად სასიმოვნო მოსასმენია და სადაც ნაკლებად იგრძნობა ის საბჭოური ნაგავი მაინცდამაინც ეს სიმახინჯე რომ არ ჩაგეკვეხათ.ვიდეოს ბმული → https://www.facebook.com/PraimShow/videos/1923847601246770/