add one
gallery images

მასიურ ვაქცინაციასთან და „კოვიდ 19“ ვაქცინის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

მასიურ ვაქცინაციასთან და „კოვიდ 19“ ვაქცინის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებითსაქართველოს პრემიერ - მინისტრსსაქართველოს პრეზიდენტსსაქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა,  შრომის, ჯამრთელობის დასოციალური დაცვის მინისტრსსაქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრსჩვენმა ქვეყანამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით  შეძლო  კორონა ვირუსის შეჩერება. დაავადებისადმი სწორი მიდგომა და სამედიცინო  მომსახურეობის  ხელმისაწვდომობა, გახდა    სიკვდილიანობის და გართულებების  მნიშვნელოვანი  შემცირების წინაპირობა.მაგრამ, დღეს ვდგავართ  ისეთი  საფრთხის  წინაშე, როგორიცაა არასაკმარისად გამოცდილი ვაქცინით  მოსახლეობის მასიური ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილეობა2020 წლის 4 ივნისს,  გლობალური ვაქცინაციის  სამიტმა  მხარი  დაუჭირა  ვაქცინების გამარტივებული წესით  დაჩქარებულ შექმნასა და ლეგალიზებას,  მათი  სწრაფი გამოყენების და  რეალიზაციის  მიზნით.  ხელმომწერთა შორის იყო საქართველოს მთავრობაც. ქვეყანაში, სადაც ყოველ მეორე მოქალაქეს აქვს 1 ან მეტი ქრონიკული  დაავადება, მოსალოდნელია გართულებების მიღება და  დაავადებების პროვოცირება.მოვითხოვთ, რომ  საქართველოში გამოყენებული იყოს მხოლოდ ისეთი ვაქცინა, რომელიც იქნება გამოკვლეული  ყველა დაწესებული საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით.    ვაქცინაცია  უტარდებათ  ადამიანებს  გარკვეული  დაავადებების  პრევენციის  მიზნით. ამ პროცედურის უსაფრთხოებისათვის საჭიროა სათანადოდ იყოს გამოკვლეული და  შესწავლილი ვაქცინის ეფექტურობა, მისის გრძელვადიანი  გავლენა  იმუნურ  სისტემაზე  და მისი  პოტენციური  როლი  ქრონიკული  დაავადებების  განვითარებასთან  მიმართებაში.მასიური  ვაქცინაციის  დროს შეუძლებელია  ინდივიდუალური რისკების  შეფასება, რასაც  ხშირ   შემთხვევაში    გაუთვალისწინებელი  შედეგები მოსდევს. ბოლო  30 წლის განმავლობაში, საერთაშორისო საზოგადოებისათვის კარგადაა ცნობილი კორონოვირუსების  საპრევენციო ვაქცინის შექმნის არაერთი უშედეგო  მცდელობა და  სავალალო შედეგები.  ამიტომ მეცნიერები განსაკუთრებული  სიფრთხილით ეკიდებიან კოვიდ-19 ს ვაქცინის დაჩქარებული წესით შექმნის და გამოყენების საკითხს.   ბოლო წლებში  ადმინისტრირების  შედეგად  გამოვლენილია  250  000   დეფექტური  ვაქცინა  ჩინეთში, ადგილობრივი  კომპანიის  ტრაგედია  პოლიომიელიტთან  დაკავშირებით,   პარალიზების  და  სიკვდილის 450  000 შემთხვევა  ფილიპინებში,   დაზარალებულები  ინდოეთში, კერძოდ  დენგში. აღნიშნული ნეგატიური შემთხვევები მიუთითებენ იმაზე,  რომ  სერთიფიცირების  გამარტივება  ტრაგიკულად  არათავსებადია  ვაქცინების  უსაფრთხოებასა  და/ან  ეფექტურობასთან.    დღის  წესრიგში  დგება  ახალი სტანდარტების  შემუშავების  აუცილებლობა,  მაკონტროლებელი  სისტემის გამკაცრება. ვაქცინების  ტესტირება უნდა ტარდებოდეს როგორც  ეროვნული, ასევე  დამოუკიდებელი  ლაბორატორიების  მიერ, რათა თავიდან  იქნას  აცილებული  ვაქცინების შენახვისა  და  ტრანსპორტირების  დროს  რაიმე  ტიპის  ტექნიკური ხარვეზი  თუ  ფალსიფიკაცია.ვაქცინაციის  შედეგებზე  პასუხისმგებლობა  უნდა აიღოს სახელმწიფომ და შესაბამისმა  ორგანოებმა საზოგადოებას უნდა  წარუდგინონ სარწმუნო  მონაცემები მისი კვლევების შედეგების, ეფექტურობისა და გამჭირვალობის შესახებ.მაგრამ  დღეისათვის პასუხისმგებელმა  პირებმა ხელი  მოაწერეს სრულიად საწინააღმდეგოს, სერთიფიცირების  გამარტივებას.    საზოგადოებაში  ვაქცინაზე დაკარგული ნდობის  აღდგენის  მიზნით, მოვითხოვთ,  სანამ  შესაბამისი ორგანოების მიერ გაიცემა   რაიმე ტიპის რეკომენდაცია ან  ნებართვა,  ყველა ვაქცინაზე  საზოგადოებას წარედგინოს შემდეგი ტესტირება-კვლევების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:-              ხანგრძლივი (სტანდარტული) კლინიკური გამოცდა, არამარტო  ვაქცინების მწარმოებელი ფირმების, არამედ  დამოუკიდებელი ორგანიზაციებიდან ;-              ეფექტურობასა და უსაფრთხოებაზე გრძელვადიანი (სტანდარტული) კვლევები, და არა „რამოდენიმე დღიანი“;- კანცეროგენობაზე;- ფერტილობაზე; (რეპროდუქციის უნარი)- ორსულობაზე გავლენა და ტესტი ნაყოფის განვითარებაზე;- მუტაგენობაზე;- ინერტული პლაცებოტესტირება;- კვლევები ვაქცინის უსაფრთხოებაზე  ბავშვის ასაკთან შეფარდებაში.განსაკუთრებით ვითხოვთ კვლევებს კომბინირებული ვაქცინების და კოვიდ-19-ის ვაქცინის ერთდროულად გამოყენების შედეგების შესახებ, როგორც გეგმიური, ასევე სეზონური გრიპის და პნევმოკოკის შემთხვევაში.როგორც წესი, კვლევების უმრავლესობა ტენდენციურია და ადგილი აქვს ინტერესთა კონფლიქტს, რადგანაც  ლიცენზირებამდე კვლევები ძირითადად ტარდება  ვაქცინის მწარმოებლის მიერ, რომელსაც აქვს ბიზნეს ინტერესი. აუცილებელია  დამოუკიდებელი ექსპერტების მოწვევა ვაქცინებთან დაკავშირებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების გაცემის დროს და ასევე ვაქცინაციის პოლიტიკის განსაზღვრისას. თუ „ჯანმო“ და ჩვენი მთავრობა იღებს პასუხისმგობლას, წინასწარ შერჩეული (პრეკვალიფიკაციით)  ვაქცინების უსაფრთხოებაზე,  მაშინ ასევე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ამ ვაქცინებით ჩატარებული ვაქცინაციის  შესაძლო გართულებებზე.მთელი მოსახლეობის იძულებითი  ვაქცინაციაიმ ვაქცინით, რომლის ეფექტურობა და უსაფრთხოება არ არის საკმარისად გამოცდილი, არის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა და იძულებითი აპრობაცია.ეს ადამიანის უფლებათა დარღვევაა, რაც ეწინააღმდეგება:•             ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო კონვენციას;•             საქართველოს კონსტიტუციას;•             ნიურნბერგის კოდექსს;•             ადამიანის უფლებათა დაცვის  პაქტს;•             ევროკავშირის ადამიანის უფლებების ძირითად ქარტიას;•             ბავშვთა უფლებების გაეროს კონვენციას;•             სამედიცინო სფეროში ადამიანის ღირსებისა და უფლებების დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენციას;•             ბიომედიცინაში ადამიანის უფლებების კონვენციას;•             პაციენტის უფლებების ევროპული ქარტიას;•             გაეროს სამოქალაქო  და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტს;•             ჟენევის „ მსოფლიოს მედიკოსთა ასოციაციის“ ასამბლეაზე მიღებულ 1948 დეკლარაციას; •             საქართველოს კანონს „პაციენტის უფლებების შესახებ“;•             სხვა საერთაშორისო ნორმატიულ აქტს და აღიარებულ ნორმებს, რომელთა მიხედვითაც ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა უნდა მოხდეს მხოლოდ ადამიანის ან მისი მეურვის „ინფორმორებული თანხმობით“,  რაც გულისხმობს იმას, რომ ის უნდა იყოს გაფრთხილებული ნებისმიერი მოსალოდნელი რისკების შესახებ და მხოლოდ ამის შემდგომ მიიღოს გადაწყვეტილება ნესბიემიერი სამედიცინო ჩარევის შესახებ.საერთაშორისო ნორმები და ადამიანის უფლებების დაცვის აღიარებული პრინციპები კრძალავენ ადამიანის ნებართვის გარეშე სამედიცინო ჩარევას, ვაქცინაციას, ექსპერიმენტების ჩატარებას.მოვითხოვთ: ხელისუფლებამ აიღოს პასუხისმგებლობა ვაქვინაციასთან დაკავშირებულ რისკებზე, მინიმუმამდე დაიყვანოს ეს რისკები  და უზრუნველყოს ნებაყოფლობითი ვაქცინაცია სრული „ინფორმირებული თანხმობის“ საფუძველზე.მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი  სამედიცინო სისტემისა და ვაქცინაციისადმი. საზოგადოების ნდობის აღდგენა,წინასწარ გიხდით მადლობას
gallery images

დავეხმაროთ სომხეთს

ახალი კორონა ვირუსის გავრცელებამ, მსოფლიო დიდი გამოწვევის წინაშე დააყენა.სახელმწიფოები, რომლებმაც კორონა ვირუსის გავრცელების პიკი უკან მოიტოვეს, ნელ-ნელა და ეტაპობრივად უბრუნდებიან ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. მოხარული ვართ, რომ ამ ქვეყნების რიგშია საქართველოც, რაც ბევრი ადამიანის თავდაუზოგავი შრომის შედეგია.სამწუხაროდ, კორონა ვირუსის გავრცელების თვალსაზრისით, არაერთ სახელწიფოში უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაა. მათ შორის არის საქართველოს მეზობელი, სომხეთის რესპუბლიკა.ჩვენ, პეტიციის ხელის მომწერები, მივიჩნევთ, რომ საქართველოს მთავრობამ, ღიად უნდა შესთავაზოს დახმარება სომხეთს.ახლა მხოლოდ სიტყვების, შეგულიანების და გვერდში მდგომი განცხადებების დრო არ არის - მოქმედებაა საჭირო და პირველი ნაბიჯი საქართველომ უნდა გადადგას!
gallery images

ჩვენ გვაქვს სიცოცხლის უფლება

 მოგესალემებით, Europa donna georgia-ს სახელით!რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის,  საზოგადოების თითოეული წევრის გვერდით დგომისა და ძალისხმევის გარეშე ვერაფერს შევძლებთ! ამიტომაც მოგმართავთ ყველას!დღესდღეობით,  Covid-19 ისა და პანდემიის პირობებში ისედაც ძალიან რთულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები გასაძლის მდგომარეობაში აღმოჩდნენ. ურთულესია ონკოპაციენტების მდგომარეობა დღეს, სხვა გზა აღარ დაგვრჩა!<!--EndFragment-->ონლაინ პეტიციით მოგმართავთ, ყურადღების იმედით. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ იმ პაციენტებს,რომელთაც პანდემიის პერიოდში უწევთ გადუდებელი მკურნალობა , დუფინანსდეთ "სიცოცხლე"!მართალია, საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობა 70 %, ხოლო სოციალურად დაუცველთათვის 90 % ფინანსდება, თუმცა "ნარჩენი" თანხაც საშუალოდ 500 ლარს შეადგენს და როცა ყველაფერი გაჩერებულია, პაციენტებისთვის ამ თანხის შეგროვება.<!--EndFragment--><!--StartFragment-->ზოგი პაციენტის მკურნალობის ხარჯები საერთოდ არ ფინანსდება, ზოგის ფინანსდება, თუმცა ახლა ძალიან გართულებულია ეს პროცესი, მათ კი მკურნალობა ჰაერივით სჭირდებათ‼ვინც თავისი შრომით, ყოველ დღე შოულობდა მის სამკურნალო ფულს, ახლა ვეღარ იტარებენ მკურნალობას, ზოგს შიმშილი უწევს, ზოგს კი სახლის დაცლა, რადგან ქირის ფულსაც კი ვერ იხდიან ონკოპაციენტები‼ძალიან რთულია, მაგრამ სხვა გზა არ არის, მოგმართავთ თხოვნით‼რას ვითხოვთ თქვენგან ? ძალიან დიდი იმედი გვაქს ანტიკრიზისულ გეგმაში ონკოპაციენტებზე გაამახვილებთ ყურადღებას, მოვითხივთ, რომ კრიზის პერიოდში ყველა რეგისტრირებული ონკოპაციენტი სარგებლობდეს შესაბამისი ყურადღებით და შეღავათებით. დროა სიცოცხლე გახდეს პრიოიტეტი.<!--EndFragment-->ცნობისათვის, EUROPA DONNA წარმოადგენს მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ევროპულ საადვოკატო ორგანიზაციას და ახორციელებს პროექტებსა და პროგრამებს სამ ძირითად სფეროში: ინფორმირება, განათლება და ლობირება. ორგანიზაცია დაარსდა 1994 წელს, სათაო ოფისი მდებარეობს მილანში, იტალიაში. EUROPA DONNA- ს მისიაა ხელი შეუწყოს ძუძუს კიბოს შესახებ ინფორმაციის გაცვლას.ხელი შეუწყოს ძუძუს კიბოს ცნობადობის გაზრდას, ხაზი გავუსვას სკრინინგის და ადრეული გამოვლენის აუცილებლობას, ოპტიმალური მკურნალობის უზრუნველსაყოფად კამპანიის განხორციელება, უზრუნველყოს დამატებითი მოვლა, გარდა მკურნალობისა, მკურნალობის დაწყებიდან და შემდეგ  უზრუნველყოს სპეციალისტების ტრენირება ადვოკატირებისთვის და სხვა.<!--EndFragment--> 
gallery images

შეჩერდეს 5G ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველოში!

2020 წლის 24 აპრილს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გამოაქვეყნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც უნდა განიხილოს 5G მომსახურებისთვის გამოყოფილი სიხშირული რესურსის საფასური. საკონსულტაციო პროცესი გაგრძელდება 15 მაისამდე, რაც პირდაპირი დასტურია იმისა, რომ პროცესის განხორციელება დაწყებულია.5G სისტემის შესახებ მთელს მსოფლიოში დამოუკიდებელი მკვლევარების მიერ ჩატარებულია ასობით სამეცნიერო გამოკვლევა რადიაციული სხივების ბიოლოგიურ ეფექტებზე.5G სიხშირის გვერდითი მოვლენების შესახებ მეცნიერებმა შემდეგი ფაქტორები ჩამოთვალეს: თვალის დაავადებები -კატარაქტა; წნევის პრობლემები; მუდმივი დაღლილობის შეგრძნება; ნევროლოგიური დარღვევები; იმუნური სისტემის დარღვევა; უნაყოფობა მამაკაცებში; კიბოს რისკის გაზრდა და სხვა.მეცნიერების საბოლოო დასკვნა კი ასეთია: 5G ტექნოლოგია არის მართვის, კონტროლის, თვალთვალის და ხელოვნური ინტელექტის სამართავი საშუალება, რომლის მასიური დანერგვაც, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, გამოიწვევს ეკო სისტემის გამოუსწორებელ დაზიანებას, ასევე ადამიანების ჯანმრთელობის დაზიანებას უჯრედულ დონეზე.აღნიშნული ტექნოლოგიის დანერგვას მთელს მსოფლიოში დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს მრავალ ქალაქში 5G ანტენების მონტაჟი ადგილობრივმა ხელისუფლებებმა გააჩერეს.მოსახლეობამ მრავალ ქვეყანაში, ქუჩის აქციებით გააპროტესტა, ზოგან კი პირდაპირ დაარბიეს და გაანადგურეს აღნიშნული ინოვაციისთვის დამონტაჟებული ანტენები.ტექნიკური პროგრესი ყოველთვის მისასალმებელია ოღონდ არა ადამიანის ჯანმრთელობის ხარჯზე!ვინაიდან, მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ხელისუფლების ვალდებულებაა,მოგიწოდებთ:დაუყოვნებლივ შეაჩეროთ აღნიშნული ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველოში!მოვითხოვთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით გაიხსნას საყოველთაო დისკუსია, რომელშიც ჩაერთვებიან შესაბამისი სფეროს მეცნიერები, გარემოს დაცვის სპეციალისტები, ჯანდაცვის წარმომადგენლები, სადაზღვევო კომპანიები, ეკონომისტები, დამოუკიდებელი ექსპერტები და სამოქალაქო საზოგადოება, რათა თავიდან ავირიდოთ გაუგებრობა და მორიგი საზოგადოებრივი დაპირისპირება.პეტიციის ავტორები: მაია დვალიძე (სამედიცინო ფსიქოლოგი), გიორგი ჯავშანაშვილი, ირაკლი აბაშიძე ( ეკონომისტი), რევაზ მალაციძე (IT სპეციალისტი)
gallery images

უმკურნალონ პატრიარქს ზიარების კოვზით

საქართველოში მძვინვარებს კოვიდ-19-ის ეპიდემია. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისა და საგანგებო ზომების მიღების მიუხედავად საქართველოს მართამდიდებელი ეკლესია ერთი კოვზით ზიარების წელსს არ ცვლის, მეტიც მეუფე დანიელი, რომელიც ინფიცირების რისკის მიუხედავად ხალხმრავალ წირვებს ატარებდა და ერთი კოვზით აზიარებდა მრევლს, ისევ ზიარების უსაფრთხოებაზე საუბრობს და ამტკიცებს, რომ არათუ ზიარებით, ამ კოვზთან შეხებითაც კი ადამიანი განიკურნება.მოვითხოვთ, სრულიად საქართველოს მართმადიდებელი ეკლესიის მწყემსთმთავარი, წმ. სინოდის თავმჯდომარე, მთავარეპისკოპოსი მცხეთა-თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი უწმიდესი და უნეტარესი ილია II-ს უმკურნალონ ზემოაღნიშნული მეთოდით და არა გერმანიაში.
gallery images

დაუშვან მამები სამშობიარო ბლოკსა და პალატაში

მოგეხსენებათ მშობიარობა ყველა ქალის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი მომენტია , რომელიც დაკავშირებულია ბევრ ტკივილთან , სტრესთან და ამავდროულად უდიდეს სიხარულთან , პეტიციის მიზანია დაუშვან ქმრები  ცხოვრების ყველაზე რთულ და ლამაზ ეტაპზე რათა გახადონ მშობიარობის პროცესი მეუღლეებისთვის მეტად მარტივი და გაიზიარონ შვილის მოვლენის სიხარული  ერთად . რაღათქმაუნდა გარკვეული შემოწმების გავლის შემდეგ . 
gallery images

არ გაგვიტაროს შეძენილი პროდუქტები და მედიკამენტები იმ მოლარემ რომელიც გვართმევს ფულს,შეძენილი პროდუქტები და მედიკამენტები გაგვიტაროს და ჩაგვილაგოს სხვა პირმა რომელსაც არ აქვს ფულთან შეხება

გამარჯობათ მეგობრებო,მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და ყოველივე საუკეთესოს,მალე დაგვემარცხებინოს ეს ვირუსი.ეხლა კიდე ერთი წინადადება მაქვს თქვენთან და თუ მეთანხმეით მივაწოდოთ ჩვენს მთავრობას ჩვენი აზრი და დავიწყოთ ხელმოწერების შეგროვება.როდესაც აფთიაქში ანდაც თუნდაც სასურსათო მაღაზიაში შევდივართ ვიხდით ფულიტ რომელიც არის ყველაზე ბინძური და მითუმეტეს ამ სიტუაციაში ვირუსის გადამტანი.მოლერა რომელიც გვართმევს ამ ფულს მართალია თვითონ შეძლებისდაგვარად დაცული არის, უკეთია დამცავი სახეზე და ხელზე ხელთათმანი,მაგრამ ამ გამორთმეული ფულს კიდებს ხელს და იგივე ხელით გვიტარებს შეძენილ პროდუქტებს და მედიკამენტებს.ჩვენ ყველა ნივთს ვერ დავსპირდავთ სახლში მიტანისას,მითუმეტეს ყველაფერი არც დაისპირტება.მოკლედ მეგობრობო იმის თქმა მინდა რომ მოლარე რომელიც გვართმევს თანხას მხოლოდ იმას ქონდეს ფულთან შეხება ხოლო გატარება და პარკებში ჩალაგებით სხვა პირმა მოგვემსახუროს.მადლობა ყურადღებისთვის და დრო რომ დაკარგეთ ამის წაკითხვაში.თუ ვცდები და მხოლოდ ჩემი აზრი არის და არ მეთანხმებით ბოდიშს გიხდით.
gallery images

ინფექციური დაავადების პრევენციისა და მკურნალობის რეგიონალური ჰაბი

ძვირფასო თანამოქალაქენო,ამ ძნელბედობის ჟამს მინდა შევახსენო ყველას, ჯერ კიდევ მარტის დასაწყისში “ლელო საქართველოსათვის” ზუგდიდის რეგიონალურმა ოფისმა  განგაში ატეხა ზუგდიდის ინფექციურ კლინიკაში შექმნილ მძიმე ტექნიკურ პრობლემებზე.ხელისუფლება იძულებული გახდა სასწრაფო წესით შეეცვალა შექმნილი მდგომარეობა. გაითვალისწინა და დამატებით 2 ბოქსირებული პალატით აღჭურვა სტაციონარი, თუმცა მანამდე გაუმართლებელი ლანძღვა-გინების ნიაღვარით გვიპასუხეს, უფრო მეტიც აიყოლიეს მართული მედია და ლამის მტრებად გამოგვაცხადეს.გუშინდელმა სამწუხარო ფაქტმა ყველაფერი თავის ადგილას დააყენა და ჩვენი სიმართლე საქმით დამტკიცდა.ჩვენ ასეთივე შეუპოვარ ბრძოლაში ვართ რუხის კლინიკასთან დაკავშირებით, უკვე აქაც უნდა დაიძრას სიტუაცია, რადგანაც ხელისუფლება ამ პრობლემას  დიდი ხანი  ვერ დამალავს!!!აუცილებელია რუხის ახლადაშენეული კლინიკის ბაზაზე სამეგრელოს, აფხაზეთის და მთელი დასავლეთ საქართველოს ინფექციური დაავადების პრევენციისა და მკურნალობის რეგიონალური ჰაბი ( ცენტრი) გაიხსნას.ათასობით მოქალაქის მიერ გამოხატული მხარდაჭერის შემდეგ, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჯერ-ჯერობით მხოლოდ სიტყვიერი მზადყოფნა გამოთქვეს აღნიშნული ინიციატივის რეალობად გადაქცევისკენ, მაგრამ ბრძოლის გაგრძელება აუცილებელია.ჯანმრთელობას გისურვებთ, დღეიდან ვიწყებთ ხემოწერების შეგროვებას მთელი რეგიონის მასშტაბით.ალექსანდრე ახვლედიანიშემოგვიერთდეთგთხოვთ შეგვეხმიანოთ: ჩვენი საკონტაქტო ნომრებია 577335311, 597 772650
gallery images

თუ ზიარების კოვზით ინფექციის გადადება გამორიცხულია...  

თუ სინოდი ერთ აზრზეა და ამტკიცებს, რომ ზიარების კოვზით ინფექციის გადადება გამორიცხულია - სახალხოდ მოხდეს ამის დემონსტრირება!!!იმ სასულიერო პირებმა, ვინც დარწმუნებულია ამ მტკიცებულების უტყუარობაში - ინფექციურ საავადმყოფოში განთავსებულ, ლაბორატორიულად დადასტურებულ პაციენტთან ერთად, ამ პაციენტის მიერ მირთმევის შემდეგ, ერთი და იგივე ზიარების კოვზით სახალხოდ მიირთვან სასმელი (სიტკბოება), რითაც ისინი დაამტკიცებენ თავიანთი მტკიცებულების უტყუარობას და 14 დღის საკარანტინო პერიოდის გავლის შემდეგ თვალნათლივ გვაჩვენონ, რომ ზიარების კოვზით ინფექციის გადადება გამორიცხულია!!! მანამდე კი ეთხოვოს საპარტიარქოს გაითვალისწინოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრისა და ინფექციური საავადმყოფოს რეკომენდაციები და ზიარება მოხდეს ერთჯერადი კოვზის ან ჭიქის გამოყენებით.
gallery images

ჰირუდოთერაპია – წურბელას მიენიჭოს სამკურნალო სტატუსი

მოგმართავთ საქართველოს მთავრობას, საკანონმდებლო ორგანოს!ე.წ. კორონავირუსის შემოტევამ ქვეყანაში საგანგაშო ვითარება შექმნა!ბუნებრივია ადამიანებიც შიშმა და პანიკამ მოიცვა!ყველასთვის უკვე ცნობილია, რომ ძლიერი იმუნიტეტი  არის მყარი ჯავშანი ნებისმიერივირუსის მიმართ.ორგანიზმის ერთერთი ასეთი ძლიერი დამცავი საშუალება – იმუნომოდულიატორი არის წურბელა!ნაციონალების დროს ჰირუდოთერაპიას, ჩვენდა საუბედუროდ, სამედიცინო სტატუსი მოეხსნა, ამ სიტუაციით მშვენივრად ისარგებლეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის წარმომადგენლებმა: თურქებმა და ირანელებმა, მათ  მყისვე იწყეს ჩვენი ქვეყნიდან წურბელების მასიურად გაყვანა.საქართველო უძველესი ქვეყანაა და მას შესაბამისად ასეთივე ძველი ქართული სამკურნალო ტრადიციები გააჩნია! ჯერ მარტო ის რად ღირს, რომ ქართველი ქალი –კოლხი მედეა, უნიკალურ სამკურნალო ცოდნას ფლობდა?! სიტყვა მედ-იცინაც მედეადან წარმოდგება, ჰოდა, ჩვენია მედიცინა ხალხო, ჩვენიი! ჩვენგან იღებს სათავეს!დავით ბაგრატიონის ნაშრომშიც „იადიგარ დაუდი“, არაერთგან არის ხაზგასმული  წურბელებით მკურნალობის მნიშვნელობა.რაც შეეხება ზოგადად ჰირუდოთერაპიას, წურბელებით მკურნალობას, ის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ითვლის. ავიცენა, გალენი, ჰიპოკრატე – ესენი ის ხალხია, ვინც საფუძველი ჩაუყარა მედიცინას და მედიცინის მამებად არიან წოდებული.დღეს ქართული წურბელა დიდი საფრთხის წინაშე დგას!მას ჩვენს ქვეყანაში კანონი აღარ იცავს, შესაბამისად მასზე ბრაკონიერობა  და ქვეყნიდან გაყვანაც ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე ხდება.მოგმართავთ თხოვნით, რომ1)      აღდგეს წურბელას სამედიცინო სტატუსი (როგორც სამკურნალო საშუალება)2)      შემოღებულ იქნას კანონი, რომელიც დაიცავს წურბელას ბრაკონიერებისაგან დაკერძო პირების მიერ ქვეყნიდან უკანონოდ გაყვანისაგან.3)      დაარსდეს ჰირუდოთერაპიის კათედრა, როგორც სწავლების მიმართულებაალტერნატიულ მედიცინაში.4)      გაშენდეს საქართველოს ტერიტორიაზე ე.წ. ფერმა, სადაც მოხდება წურბელების მოშენება. ასეთი ფერმები უკვე დიდი ხანია რაც არსებობს უკრაინაში, მოსკოვში, პეტერბურგში, ლვოვში და სხვ. პატივისცემით, ჰირუდოთერაპიის და წურბელების დამცველი,  საერთაშორისო ჰირუდოლოგთა ორგანიზაციის სრულუფლებიანი წევრი:ქეთევან ანთიძე 8 მარტი 2020 წელი
gallery images

ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით

ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვითმსოფლიოში კორონავირუსის მოსალოდნელი პანდემიისა და საქართველოში ამ ვირუსის გავრცელების საფრთხესთან დაკავშირებით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოს ტელეარხების საშუალებით ავრცელებს ვიდეო რგოლს მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის სახელით, რომელშიც აცნობს მოსახლეობას კორონავირუსის ზოგად თვისებებს და მისგან თავდაცვის წესებს. სამწუხაროდ, მოყვანილი ინფორმაცია ერთ პუნქტში არ შეესაბამება მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მასალას. კერძოდ, ვიდეო რგოლში ნათქვამია, რომ უნდა ვერიდოთ ქუჩის ცხოველებს და ფერმერებს. მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის გვერდზე გამოქვეყნებულ უსაფრხოების ზომებს შორის ნახსენები არაა ქუჩის ცხოველები. ცხოველებზე გამახვილებულია ყურადღება მხოლოდ ჩინეთში ზღვის პროდუქტების ბაზრობათა ტერიტორიაზე მოყვანილ ქცევის წესებში.საინტერესოა ის, რომ 2020 წლის 25 თებერვალს ნეტგაზეთის საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ კორონავირუსთან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების შესახებ სათაურით „როგორ დავიცვათ თავი კორონა ვირუსისგან“. "ნეტგაზეთი ბათუმელების" მიერ გამოქვეყნებული წესები მთლიანად თანხვედრაშია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექსტთან და მოყვანილი ხუთი (5) უსაფრთხოების წესიდან არც ერთი არ ახება ქუჩის ცხოველებს. ბოლო მეხუთე სიფრთხილის ზომა ეხება ცხოველებისა და ზღვის პროდუქტების ბაზარში ზოგადი ჰიგიენური წესების დაცვას. "დაიცავით ზოგადი ჰიგიენური წესები თუ თქვენ მოგიწიათ ვიზიტი ცხოველების და/ან ზღვის პროდუქტების ბაზარში"batumelebi.netgazeti. ge /news/256088/…მაშინ ისმის კითხვა საიდან მოვიდა ტელე არხებით გავრცელებულ ვიდეო რგოლში უსაფრთხოების წესი ქუჩაში ცხოველებთან ან/და ფერმერებთან დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდების შესახებ?https://www.youtube.com/watch?v=PEvmJwdvdzwდა ეს ხდება მაშინ, როდესაც მსგავსი დამაბნეველი განცხადების გაკეთების გამო ჩინეთის ჯანდაცვის სამინისტრო გაკრიტიკებული იქნა მსოფლიო საზოადოებრიობის მიერ და არაერთხელ და არაერთ სტატიაში გაესვა ხაზი, რომ ქუჩის ცხოველებთან, რომლებსაც უმეტეს ქვეყნებში წარმოადგენენ ძაღლები და კატები და ასევე ოჯახში მცხოვრებ კომპანიონ ცხოველებთან მოცემული ვირუსი კავშირში არაა.ადამიანის კომპანიონი ცხოველების მოყვარული საქართველოს მოქალაქეები ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით ცხოველების და ზღვის პროდუქტების ბაზრებში ვიზიტის დროს ჰიგიენური წესების დაცვის რეკომენდაციით. 
gallery images

ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით

მსოფლიოში კორონავირუსის მოსალოდნელი პანდემიისა და საქართველოში ამ ვირუსის გავრცელების საფრთხესთან დაკავშირებით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოს ტელეარხების საშუალებით ავრცელებს ვიდეო რგოლს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელით, რომელშიც აცნობს მოსახლეობას კორონავირუსის ზოგად თვისებებს და მისგან თავდაცვის წესებს. სამწუხაროდ, მოყვანილი ინფორმაცია ერთ პუნქტში არ შეესაბამება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მასალას. კერძოდ, ვიდეო რგოლში ნათქვამია, რომ უნდა ვერიდოთ ქუჩის ცხოველებს და ფერმერებს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გვერდზე გამოქვეყნებულ უსაფრხოების ზომებს შორის ნახსენები არაა ქუჩის ცხოველები. ცხოველებზე გამახვილებულია ყურადღება მხოლოდ ჩინეთში ზღვის პროდუქტების ბაზრობათა ტერიტორიაზე მოყვანილ ქცევის წესებში.საინტერესოა ის, რომ 2020 წლის 25 თებერვალს ნეტგაზეთის საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ კორონავირუსთან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების შესახებ სათაურით „როგორ დავიცვათ თავი კორონა ვირუსისგან“. ნეტგაზეთი ბათუმელების მიერ გამოქვეყნებული წესები მთლიანად თანხვედრაშია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექსტთან და მოყვანილი ხუთი (5) უსაფრთხოების წესიდან არც ერთი არ ახება ქუჩის ცხოველებს. ბოლო მეხუთე სიფრთხილის ზომა ეხება ცხოველებისა და ზღვის პროდუქტების ბაზარში ზოგადი ჰიგიენური წესების დაცვას. "დაიცავით ზოგადი ჰიგიენური წესები თუ თქვენ მოგიწიათ ვიზიტი ცხოველების და/ან ზღვის პროდუქტების ბაზარში"https://batumelebi.netgazeti.ge/news/256088/…მაშინ ისმის კითხვა საიდან მოვიდა ტელე არხებით გავრცელებულ ვიდეო რგოლში უსაფრთხოების წესი ქუჩაში ცხოველებთან ან/და ფერმერებთან დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდების შესახებ?https://www.youtube.com/watch…და ეს ხდება მაშინ, როდესაც მსგავსი დამაბნეველი განცხადების გაკეთების გამო ჩინეთის ჯანდაცვის სამინისტრო გაკრიტიკებული იქნა მსოფლიო საზოადოებრიობის მიერ და არაერთხელ და არაერთ სტატიაში გაესვა ხაზი, რომ ქუჩის ცხოველებთან, რომლებსაც უმეტეს ქვეყნებში წარმოადგენენ ძაღლები და კატები და ასევე ოჯახში მცხოვრებ კომპანიონ ცხოველებთან მოცემული ვირუსი კავშირში არაა.ადამიანის კომპანიონი ცხოველების მოყვარული საქართველოს მოქალაქეები ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით ცხოველების და ზღვის პროდუქტების ბაზრებში ვიზიტის დროს ჰიგიენური წესების დაცვის რეკომენდაციით.
gallery images

ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით

მსოფლიოში კორონავირუსის მოსალოდნელი პანდემიისა და საქართველოში ამ ვირუსის გავრცელების საფრთხესთან დაკავშირებით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოს ტელეარხების საშუალებით ავრცელებს ვიდეო რგოლს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელით, რომელშიც აცნობს მოსახლეობას კორონავირუსის ზოგად თვისებებს და მისგან თავდაცვის წესებს. სამწუხაროდ, მოყვანილი ინფორმაცია ერთ პუნქტში არ შეესაბამება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მასალას. კერძოდ, ვიდეო რგოლში ნათქვამია, რომ უნდა ვერიდოთ ქუჩის ცხოველებს და ფერმერებს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გვერდზე გამოქვეყნებულ უსაფრხოების ზომებს შორის ნახსენები არაა ქუჩის ცხოველები. ცხოველებზე გამახვილებულია ყურადღება მხოლოდ ჩინეთში ზღვის პროდუქტების ბაზრობათა ტერიტორიაზე მოყვანილ ქცევის წესებში.საინტერესოა ის, რომ 2020 წლის 25 თებერვალს ნეტგაზეთის საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ კორონავირუსთან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების შესახებ სათაურით „როგორ დავიცვათ თავი კორონა ვირუსისგან“. ნეტგაზეთი ბათუმელების მიერ გამოქვეყნებული წესები მთლიანად თანხვედრაშია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექსტთან და მოყვანილი ხუთი (5) უსაფრთხოების წესიდან არც ერთი არ ახება ქუჩის ცხოველებს. ბოლო მეხუთე სიფრთხილის ზომა ეხება ცხოველებისა და ზღვის პროდუქტების ბაზარში ზოგადი ჰიგიენური წესების დაცვას. "დაიცავით ზოგადი ჰიგიენური წესები თუ თქვენ მოგიწიათ ვიზიტი ცხოველების და/ან ზღვის პროდუქტების ბაზარში"https://batumelebi.netgazeti.ge/news/256088/…მაშინ ისმის კითხვა საიდან მოვიდა ტელე არხებით გავრცელებულ ვიდეო რგოლში უსაფრთხოების წესი ქუჩაში ცხოველებთან ან/და ფერმერებთან დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდების შესახებ?https://www.youtube.com/watch…და ეს ხდება მაშინ, როდესაც მსგავსი დამაბნეველი განცხადების გაკეთების გამო ჩინეთის ჯანდაცვის სამინისტრო გაკრიტიკებული იქნა მსოფლიო საზოადოებრიობის მიერ და არაერთხელ და არაერთ სტატიაში გაესვა ხაზი, რომ ქუჩის ცხოველებთან, რომლებსაც უმეტეს ქვეყნებში წარმოადგენენ ძაღლები და კატები და ასევე ოჯახში მცხოვრებ კომპანიონ ცხოველებთან მოცემული ვირუსი კავშირში არაა.ადამიანის კომპანიონი ცხოველების მოყვარული საქართველოს მოქალაქეები ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით ცხოველების და ზღვის პროდუქტების ბაზრებში ვიზიტის დროს ჰიგიენური წესების დაცვის რეკომენდაციით.
gallery images

ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით

მსოფლიოში კორონავირუსის მოსალოდნელი პანდემიისა და საქართველოში ამ ვირუსის გავრცელების საფრთხესთან დაკავშირებით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოს ტელეარხების საშუალებით ავრცელებს ვიდეო რგოლს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელით, რომელშიც აცნობს მოსახლეობას კორონავირუსის ზოგად თვისებებს და მისგან თავდაცვის წესებს. სამწუხაროდ, მოყვანილი ინფორმაცია ერთ პუნქტში არ შეესაბამება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მასალას. კერძოდ, ვიდეო რგოლში ნათქვამია, რომ უნდა ვერიდოთ ქუჩის ცხოველებს და ფერმერებს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გვერდზე გამოქვეყნებულ უსაფრხოების ზომებს შორის ნახსენები არაა ქუჩის ცხოველები. ცხოველებზე გამახვილებულია ყურადღება მხოლოდ ჩინეთში ზღვის პროდუქტების ბაზრობათა ტერიტორიაზე მოყვანილ ქცევის წესებში.საინტერესოა ის, რომ 2020 წლის 25 თებერვალს ნეტგაზეთის საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ კორონავირუსთან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების შესახებ სათაურით „როგორ დავიცვათ თავი კორონა ვირუსისგან“. ნეტგაზეთი ბათუმელების მიერ გამოქვეყნებული წესები მთლიანად თანხვედრაშია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექსტთან და მოყვანილი ხუთი (5) უსაფრთხოების წესიდან არც ერთი არ ახება ქუჩის ცხოველებს. ბოლო მეხუთე სიფრთხილის ზომა ეხება ცხოველებისა და ზღვის პროდუქტების ბაზარში ზოგადი ჰიგიენური წესების დაცვას. "დაიცავით ზოგადი ჰიგიენური წესები თუ თქვენ მოგიწიათ ვიზიტი ცხოველების და/ან ზღვის პროდუქტების ბაზარში"https://batumelebi.netgazeti.ge/news/256088/…მაშინ ისმის კითხვა საიდან მოვიდა ტელე არხებით გავრცელებულ ვიდეო რგოლში უსაფრთხოების წესი ქუჩაში ცხოველებთან ან/და ფერმერებთან დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდების შესახებ?https://www.youtube.com/watch…და ეს ხდება მაშინ, როდესაც მსგავსი დამაბნეველი განცხადების გაკეთების გამო ჩინეთის ჯანდაცვის სამინისტრო გაკრიტიკებული იქნა მსოფლიო საზოადოებრიობის მიერ და არაერთხელ და არაერთ სტატიაში გაესვა ხაზი, რომ ქუჩის ცხოველებთან, რომლებსაც უმეტეს ქვეყნებში წარმოადგენენ ძაღლები და კატები და ასევე ოჯახში მცხოვრებ კომპანიონ ცხოველებთან მოცემული ვირუსი კავშირში არაა.ადამიანის კომპანიონი ცხოველების მოყვარული საქართველოს მოქალაქეები ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით ცხოველების და ზღვის პროდუქტების ბაზრებში ვიზიტის დროს ჰიგიენური წესების დაცვის რეკომენდაციით.
gallery images

ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით

მსოფლიოში კორონავირუსის მოსალოდნელი პანდემიისა და საქართველოში ამ ვირუსის გავრცელების საფრთხესთან დაკავშირებით საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოს ტელეარხების საშუალებით ავრცელებს ვიდეო რგოლს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სახელით, რომელშიც აცნობს მოსახლეობას კორონავირუსის ზოგად თვისებებს და მისგან თავდაცვის წესებს. სამწუხაროდ, მოყვანილი ინფორმაცია ერთ პუნქტში არ შეესაბამება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მასალას. კერძოდ, ვიდეო რგოლში ნათქვამია, რომ უნდა ვერიდოთ ქუჩის ცხოველებს და ფერმერებს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გვერდზე გამოქვეყნებულ უსაფრხოების ზომებს შორის ნახსენები არაა ქუჩის ცხოველები. ცხოველებზე გამახვილებულია ყურადღება მხოლოდ ჩინეთში ზღვის პროდუქტების ბაზრობათა ტერიტორიაზე მოყვანილ ქცევის წესებში.საინტერესოა ის, რომ 2020 წლის 25 თებერვალს ნეტგაზეთის საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ კორონავირუსთან დაკავშირებული უსაფრთხოების წესების შესახებ სათაურით „როგორ დავიცვათ თავი კორონა ვირუსისგან“. ნეტგაზეთი ბათუმელების მიერ გამოქვეყნებული წესები მთლიანად თანხვედრაშია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ტექსტთან და მოყვანილი ხუთი (5) უსაფრთხოების წესიდან არც ერთი არ ახება ქუჩის ცხოველებს. ბოლო მეხუთე სიფრთხილის ზომა ეხება ცხოველებისა და ზღვის პროდუქტების ბაზარში ზოგადი ჰიგიენური წესების დაცვას. "დაიცავით ზოგადი ჰიგიენური წესები თუ თქვენ მოგიწიათ ვიზიტი ცხოველების და/ან ზღვის პროდუქტების ბაზარში"https://batumelebi.netgazeti.ge/news/256088/…მაშინ ისმის კითხვა საიდან მოვიდა ტელე არხებით გავრცელებულ ვიდეო რგოლში უსაფრთხოების წესი ქუჩაში ცხოველებთან ან/და ფერმერებთან დაუცველი კონტაქტისაგან თავის არიდების შესახებ?https://www.youtube.com/watch…და ეს ხდება მაშინ, როდესაც მსგავსი დამაბნეველი განცხადების გაკეთების გამო ჩინეთის ჯანდაცვის სამინისტრო გაკრიტიკებული იქნა მსოფლიო საზოადოებრიობის მიერ და არაერთხელ და არაერთ სტატიაში გაესვა ხაზი, რომ ქუჩის ცხოველებთან, რომლებსაც უმეტეს ქვეყნებში წარმოადგენენ ძაღლები და კატები და ასევე ოჯახში მცხოვრებ კომპანიონ ცხოველებთან მოცემული ვირუსი კავშირში არაა.ადამიანის კომპანიონი ცხოველების მოყვარული საქართველოს მოქალაქეები ვითხოვთ საქართველოს ტელეარხების მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლიდან ქუჩის ცხოველებთან დაკავშირებული პუნქტის შეცვლას ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული ინფორმაციის მიხედვით ცხოველების და ზღვის პროდუქტების ბაზრებში ვიზიტის დროს ჰიგიენური წესების დაცვის რეკომენდაციით.