add one
gallery images

შეჩერდეს საქართველოს მთავრობის 520-ე დადგენილება!

ჩვენ, პეტიციაზე ხელისმომწერნი, წარმოვადგენთ ახალგაზრდა ექიმებს, რეზიდენტებს და სხვადასხვა სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს. მიგვაჩნია, რომ, ჩვენი მოსაზრების დაფიქსირება, ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, როგორც ქვეყნის მომავლისათვის, ასევე ჯანდაცვის სისტემის განვითარებისთვის. საკითხი ეხება საქართველოს მთავრობის 520-ე დადგენილების საფუძველზე ცალკეული სამედიცინო სერვისების ტარიფიკაციის ცვლილებას.პირველ რიგში აღვნიშნავთ, რომ მივესალმებით ყველა რეგულაციას, რომელიც აუმჯობესებს სამედიცინო მომსახურების ხარისხს და ზრდის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას, რამდენადაც ჩვენთვის პაციენტის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის უზენაესი ღირებულება.თუმცა, შეუსაბამოდ და არაგონივრულად მიგვაჩნია საქართველოს მთავრობის 520-ე დადგენილება, რომელიც, არა თუ აუმჯობესებს, არამედ, საფრთხის ქვეშ აყენებს, პაციენტების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, რადგან, სამინისტროს მიერ მოწოდებული განფასება შემთხვევათა უმეტესობაში არ ფარავს საერთაშორისო სტანდარტით უზრუნველყოფილი ჩარევისთვის აუცილებელ ხარჯებს.რეგულაცია უდიდეს ზიანს გვაყენებს ჩვენც, ახალგაზრდა ექიმებს, შემდეგი მიზეზების გამო:·       თუ ჰოსპიტლებს მოუწევთ მოცემული ტარიფებით მუშაობა, ისინი ვეღარ შეძლებენ სამედიცინო სფეროს განვითარებას და სიახლეების შემოტანას. მოგეხსენებათ, მედიცინა მუდმივად განვითარებადი დარგია და თუ არ გვექნება საშუალება, ჰოსპიტლებში თანამედროვე მედიცინის შესაბამისი გამოცდილება შევიძინოთ, ჩვენი თეორიული ცოდნა ვერ მოვა თანხვერდაში პრაქტიკულ ნაწილთან. სათანადო პრაქტიკული სწავლებისა თუ საქმიანობის გარეშე კი, ვერ ჩამოვყალიბდებით პროფესიონალ ექიმებად და ფაქტობრივად ვკარგავთ შესაძლებლობას, ფეხი ავუწყოთ გლობალურ გამოწვევებს.·       დადგენილების გამო ჰოსპიტლებს უწევთ ხარჯის შემცირება, რამაც უკვე გამოიწვია გამოცდილი კადრების სამსახურიდან განთავისუფლება. თუ სამუშაო ადგილების შემცირება გაგრძელდება, ახლგაზრდა ექიმები და სტუდენტები ვეღარ მოვახერხებთ გამოცდილი მენტორებისგან სწავლას ან დასაქამებას კლინიკებში, რის შედეგადაც ჩვენ ვერ შევძლებთ კვალიფიკაციის ამაღლებას და სპეციალისტებად ჩამოყალიბებას.მიუხედავად საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა, უმაღლესი განათლების სისტემის არსებული სტანდარტი, საშუალებას გვაძლევდა, განვითარებული ყვეყნების შესაბამის პროფესიონალებად შევმდგარიყავით. სულ რამდენიმე თვის წინ, ქართული უმაღლესი სასწავლებლების ნაწილი გაწევრიანდა უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების დამოუკიდებელი სააგენტოს (EQAR-The European Quality Assurance Register for Higher Education) რეესტრში, რამაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ჩვენი განათლება უტოლდება ევროპულ სტანდარტს და მეტად გაგვიხსნა გზა, განვითარებული ქვეყნებისკენ. ამ პროცესის უწყვეტობა გვაძლევდა იმედს, რომ როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ მიღებული განათლებით, შევძლებდით მომავალში მონაწილეობა მიგვეღო ქართული ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებასა და არსებული პრობლემების აღმოფხვრაში.თუმცა, სამინისტროს მხრიდან გამოქვეყნებულ წერილში, რომელიც პასუხობდა კლინიკების ღია წერილს, მოყვანილია არასაკმარისად არგუმენტირებული ფაქტები და სტატისტიკები.წერილში აღნიშნულია, რომ:"აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ მხოლოდ 2018 წელს 41 000-ზე მეტი გარდაცვალების მაჩვენებელი დაფიქსირდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული მომსახურების შემთხვევებში"."გარდა სტატისტიკისა, ყურადღებას იპყრობს გადარცვალების მიზეზების ანალიზი. მიზეზებს შორის მრავლად არის წარმოდგენილი ისეთი ნოზოლოგიები, რომელთა ხარისხიანი მოვლისა და კვალიფიციური დახმარების პირობებში, არა ლეტალური გამოსავლით, არამედ პაციენტის გამოჯანმრთელებით დასრულების შესაძლებლობა არსებობდა. ანალიზმა ასევე ცხადყო, რომ გადაცვალების კონკრეტული მიზეზი, ერთსა და იმავე სამედიცინო დაწესებულებაში მაღალი ჯერადობით დაფიქსირდა, რაც საფუძვლიან ეჭვს ბადებს, აქვს თუ არა კლინიკას საკმარისი შესაძლებლობა მართოს ის მდგომარეობები, რაზეც მას აქვს მინიჭებული უფლება. სამინისტრო ზედმიწევნით  გამოიძიებს გარდაცვლილი პაციენტების უკლებლივ ყველა შემთხვევას, რასაც აუცილებლად მოჰყვება შესაბამისი რეაგირება.“კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო, უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებას და ასევე სამედიცინო სფეროს, ზემოაღნიშნული წერილით კი ზრდის აგრესიას ექიმების მიმართ, რაც ექიმებს უქმნის საფრთხის შემცველ სამუშაო გარემოს. შედეგად ჩვენ ვიღებთ მომრავლებულ რაოდენობას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფისა, როგორც მოხდა ბატონი გიორგი მაღალაშვილის შემთხვევაში, 20 ნოემბერს, როდესაც მას პაციენტის ახლობელი ფიზიკურად გაუსწორდა.ასევე, თუ ზედმიწევნით არ ჩატარებულა გამოძიება გარდაცვლილი პაციენტების შემთხვევებზე, რატომ აქვეყნებს ჯანდაცვის სამინისტრო მსგავს დასკვნას კვალიფიციურ დახმარებაზე და ხარისხიან მოვლაზე? რატომ აფასებს ექიმების 24 საათიან მორიგეობებსა და თავდაუზოგავ შრომას მხოლოდ სიკვდილიანობის მაჩვენებლით და არა გადარჩენილი პაციენტების რაოდენობით?!ეს არის მხოლოდ ვარაუდი და ემსახურება მოსახლეობაში ეჭვის გაზრდას სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების არაკვალიფიციურობაზე, რაც მიგვაჩნია ჩვენი უფლებების შელახვად და სრულიად სამედიცინო სფეროს დისკრედიტაციად. რასაც შედეგად შეიძლება მოყვეს შემდეგი:·       საზოგადოებაში ისეთი აზრის ჩამოყალიბება, რომ ექიმები არიან არაკომპეტენტურები, რაც განაპირობებს მათ მიმართ ნდობის დაკარგვას. აღნიშნულის შედეგად, დაზარალდებიან პაციენტებიც, რადგან, ექიმების მიმართ უნდობლობა გაზრდის თვითმკურნალობის შემთხვევებს, რამაც შესაძლოა ლეტალური შედეგიც კი გამოიღოს.·       საქართველოდან ახალგაზრდა ექიმებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტების გადინება, ქვეყნებში სადაც მოახერხებენ დასაქმებას, განვითარებას და იქნებიან დაფასებულნი, უსაფრთხო სამუშაო გარემოში. ზემოაღნიშნული ფაქტებიდან გამომდინარე, მოვითხოვთ:·       დაუყოვნებლივ შეჩერდეს საქართველოს მთავრობის 520-ე დადგენილება მანამ, სანამ არ აღმოიფხვრება მასში არსებული ყველა ხარვეზი, დარგობლივ ასოციაციებთან ერთობლივი მუშაობით. ეს რეგულაცია არსებულ და მომავალ ექიმებს ხელს გვიშლის ჩვენი საქმიანობის ღირსეულად შესრულებაში.·       ჯანდაცვის სამინისტრომ გაგვცეს არგუმენტირებული და ფაქტებით დადასტურებული პასუხი, თუ რას ეფუძნება ზემოაღნიშნული ბრალდებები სამედიცინო საზოგადოების მიმართ. თუ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება, ხოლო მტკიცებულებებით დაუდასტურებლობის შემთხვევაში, მოიხადოს საჯარო ბოდიში! 
gallery images

პეტიცია საქართველოში გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტებისათვის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის შესახებ

პეტიცია შემუშავებულია გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტების მიერ. პეტიცია გამოქვეყნდა  2019 წლის  31 ოქტომბერსაღნიშნული პეტიცია შემუშავდა, რათა მოხდეს საქართველოში გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტებისათვის მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.საფუძველიგაფანტული სკლეროზი ცენტრალური ნერვული სისტემის პროგრესირებადი დაავადებაა და მსოფლიოში ამ პათოლოგიით დაახლოებით 2.3 მილიონი ადამიანია დაავადებული. პირველი სიმპტომები საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში 20-დან 40 წლის პერიოდში ვლინდება და ამიტომ გაფანტული სკლეროზი ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის მოსახლეობაში არატრავმული უნარშეზღუდულობის ძირითადი მიზეზია. გაფანტული სკლეროზი არის მიზეზი უნარშეზღუდულის სავარძლის ყველაზე ხშირად გამოყენებისა 18-64 წლის ასაკის მოსახლეობაში.ადრე დაწყებული სწორი მკურნალობა მნიშვნელოვნად აფერხებს დაავადების აქტივობას და მასთან დაკავშირებულ უნარშეზღუდულობას.გაფანტული სკლეროზის მკურნალობის სტანდარტად აღიარებულია დაავადების მამოდიფიცირებელი თერაპია, რომელიც დაავადების დიაგნოსტირებისთანავე უნდა იყოს გამოყენებული, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დაავადების მიმდინარეობას, პროგნოზს და დაავადებულის ცხოვრების ხარისხს.საქართველოში რეგისტრირებულია გაფანტული სკლეროზის სამკურნალო დაავადების მამოდიფიცირებებელი რამოდენიმე პრეპარატი, თუმცა ისინი არ ფინანსდება ქვეყანაში მიმდინარე რომელიმე ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, რის გამოც გაფანტული სკლეროზის მკურნალობა არ არის ხელმისაწვდომი პაციენტთა უმრავლესობისთვის. პაციენტები არ უნდა გახდნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მხოლოდ იმის გამო, რომ სრულფასოვნად ვერ იტარებენ საჭირო მკურნალობას ფინანსების არარსებობის გამო! დროული მკურნალობის ფონზე შესაძლებელია ისინი დაუბრუნდნენ  სრულფასოვანი ცხოვრების წესს ოჯახსა და სოციუმში და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში.თხოვნაზემოთ თქმულიდან გამომდინარე მოგმართავთ თხოვნით:სახელმწიფომ უზრუნველყოს გაფანტული სკლეროზით დაავადებული პაციენტების მკურნალობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება/თანადაფინანსება  პეტიციაზე ხელის მოწერით, მე ვადასტურებ, რომ წავიკითხე, გავიაზრე და ვეთანხმები  ჩამოთვლილ დებულებებს.წინასწარ მადლობას გიხდით მხარდაჭერისა და გულისხმიერებისათვის,პატივისცემით,გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტები
gallery images

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ხელშეწყობა

უზრუნველოყოს სახელმწიფომ "საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების კომფერენციის" ფარგელებში გაწერილი რეპროდუქციული ჯანრმთელობის ხელშეწყობა, კერძოდ საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამასა და სამედიცინო დაზღვევის საბაზისო პაკეტებში რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურების ჩართვა.ყველა ოჯახი იმსახურებს, რომ ყავდეს შვილი, და ეს შესაძლებლობა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ფინანსებზე. იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა არ ხდება და შობადობა არის შემცირებული, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ასეთი წყვილების მაქსიმალური ხელშეწყობა და დახმარება. 
gallery images

აღდგეს ვეტერანთა ჰისპიტალის ფუნქციონირება

ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერნი, მოგმართავთ  თხოვნით, რომ გადაჭრათ საქართველოს ომის ვეტერანებისათვის ძალზედ მნიშვენელოვანი საკითხი. ომის ვეტერანები საზოგადოების ის ნაწილია, რომელსაც განსაკუთრებული მოფრთხილება სჭირდება. მათ ჯანმრთელობასა და ფსიქიკაზე ომმა სავალალო კვალი დატოვა. უკვე ათწლეულებია, რაც გადაუწყვეტელი რჩება ომის ვეტერანთა ჰოსპიტალის საკითხი. ოთხ წლიანი ბრძოლის შედეგად, მივაღწიეთ შესაბამისი შენობის გამოყოფასა და გარემონტებას, თუმცა ჰოსპიტალი არ ფუნქციონირებს და კვლავ დაკეტილია, რადაგან მისი შესაბამისად აღჭურვისათვის ვერ გამოინახა თანხები.ჰოსპიტალს არც აპარატურა და არც შესაბამისი ინვენტარი არ გააჩნია. გვინდა გაცნობოთ,რომ ვეტერანებს ზემოთაღნიშნული შენობა 5 წლის ვადით გადასცა თავდაცვის სამინისტრომ. 3 წელი დასჭირდა მის გარემონტებას და მართალია, უკვე 10 თვეა რაც გარემონტებულ მდგომარეობაშია შენობა, მაგრამ 75 წლის ისტორიის მქონე სამედიცინო დაწესებულება დღესაც უფუნქციოდ იმყოფება . აშკარაა, რომ თუ 2021 წლამდე არ განხორციელდება მისი აღჭურვა და ამოქმედება, ვეტერანების მიერ გარემონტებული შენობა უკან დაუბრუნდება თავდაცვის სამინისტროს და ვეტერანები დარჩებიან შესაბამისი მკურნალობის გარეშე.  ბატონო პრემიერო, გთხოვთ,  დაინტერესდეთ ამ საკითხით და დარწმუნდებით, რომ მინიმალური სახსრებით შესაძლებელია მაქსიმალური შედეგის მიღწევა.
gallery images

რეანომობილი რაჭას

ეხება ყველა რაჭველის და ქართველის სიცოცხლეს
gallery images

რეანომობილი რაჭას

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის მხარის, კერძოდ, ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტის საავადმყოფოს არ ჰყავს კატასტროფის ჯგუფი, რის გამოც პრობლემა ექმნება (და არა ერთხელ უკვე შექმნია) ადამიანის სიცოცხლეს. ამბროლაურის და ონის საავადმყოფოებს არ აქვს  მრავალფეროვანი კვლევების ჩატარების საშუალება, ასევე არ ჰყავს სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტი და არ აქვს სხვადასხვა საჭირო განყოფილება, რის გამოც ხშირად პაციენტები გადამისამართებულნი  არიან სხვადასხვა კლინიკაში, სადაც საჭირო მომსახურებას უწევენ მათ. ბოლო შემთხვევამ ნათლად დაგვანახა რომ სხვა რაიონიდან გამოძახებული რეანომობილის დაგვიანებამ გაართულა ისედაც მძიმე  მდგომარეობა, საქმე ეხება 16 წლის მოზარდს, რომელიც ამ დრომდე უგონო მდგომარეობაშია.უმეტესად პაციენტის მდგომარეობა დამოკიდებულია სწრაფ რეაგირებაზე, რომ მაქსიმალურად ეფექტური იყოს მისთვის გაწეული დახმარება, ამიტომაც საჭიროა ადგილზე იყოს კატასტროფის ჯგუფი, კვალიფიციური კადრებით და მოწესრიგებული ავტომობილით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს რეაგირება.ვთხოვთ ყველა შესაბამის უწყებას, გამოეყოს ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტებს რეანომობილის ჯგუფები, რომელიც უზრუნველყოფს პაციენტების დროულ და ეფექტურ მომსახურებას.
gallery images

დაგვეხმარეთ პატარა თეკლას გადარჩენაში

მოგესალმებით დიდი მოწიწებით და პატივისცემით,პატარა თეკლა ხოსიტაშვილი 9 თვის გოგონაა, რომელსაც აქვს მძიმე დაავადება - სპინალური ამიოტროფია. ეს იშვიათი დაავადება სულ რამდენიმე წლის წინათ განუკურნებელი იყო. დღეს სიტუაცია შეცვლილია - არსებობს სამკურნალო პრეპარატი, თუმცა ძალიან ძვირადღირებული. თეკლას სასწრაფოდ სჭირდება მედიკამენტის (სპინრაზა) ინექციების კურსი. წინააღმდეგ შემთხვევაში დავკარგავთ ამ სიცოცხლით სავსე პატარას. მისი მდგომარეობისთვის სხვა ალტერნატივა (აღნიშნული წამლის გარდა) არ არსებობს.ჩვენ, ვინც ამ წერილს ხელს ვაწერთ, მხოლოდ შორიდან ვიცნობთ ამ პატარა გოგონას, მისმა დედამ გაგვაცნო, როცა სასოწარკვეთილმა ყველას მოგვმართა დახმარებისთვის სოციალური ქსელით. მას შემდეგ უამრავმა ადამიანმა გაიზიარა და გულთან მიიტანა თეკლას მდგომარეობა. ჩვენ ვიცით, რომ თეკლა შეიძლებოდა ნებისმიერი ჩვენგანის შვილი ყოფილიყო. ჩვენც მშობლები ვართ და ვიცით, როგორია თეკლას დედის მდგომარეობა - არსებობს გადარჩენის იმედი და ეს იმედი ფინანსების არქონის გამო იკარგება. ჩვენ ყველამ მცირედი, რაც შეგვეძლო, გავიღეთ და საკმაოდ დიდი თანხა - 150 000 ევრო, უკვე შეგროვილია. მაგრამ საჭიროა კიდევ ამაზე ორჯერ მეტი. დრო არ იცდის, თეკლას მდგომარეობა მძიმეა. ამ სიტუაციაში, როცა აღარ ვიცით, რა ვქნათ, თქვენთან მოსვლა გადავწყვიტეთ, რომ გთხოვოთ დახმარება, თქვენს გარეშე ჩვენ ამ ბავშვს ვერ გადავარჩენთ. ჩვენ ვიფიქრეთ, იქნებ გვიშუამდგომლოთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, რომ დაგვეხმაროს. მისი მსგავსი მეცენატის ან სახელმწიფო დონაციის გარეშე ამხელა თანხას დროულად ვერ შევაგროვებთ. ბოდიშს გიხდით, ასე რომ გავკადნიერდით, მაგრამ როგორც ყველაზე დიდი გაჭირვებისას დედასთან მივდივართ, ისე მოვედით თქვენთან, ჩვენს ეკლესიასთან და ამ პატარა გოგონას გადარჩენაში დახმარებას გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ, დაგვეხმარეთ.უფრო მეტი ინფორმაციის მოწოდებისთვის შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევხვდეთ თქვენს წარმომადგენელს.  
gallery images

აიკრძალოს აზარტული თამაშების რეკლამირება!

აზარტული თამაშების, სლოტ-კლუბების და კაზინოების რეკლამირება მასმედიის, სოციალური ქსელის, ბილბორდების  და სხვა საშუალებით  კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩართვას იწვევს აზარტულ თამაშებში.  აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებს  ნარკომანიის კლასიკური გამოვლინებები ახასიათებს - კერძოდ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება, რაც აზარტული თამაშების მიმართ ავადმყოფურ ლტოლვას იწვევს.   აზარტულ თამაშზე დამოკიდებულებას ბევრი უბედურება მოაქვს, ფინანსების დაკარგვა, ოჯახის დანგრევა, ჯანმრთელობის მოშლა,  სუიციდი ..   სახელმწიფომ უნდა აღკვეთოს აზარტულ თამაშებში ადამიანების ჩართვის სტიმულირების შესაძლებლობა! 
gallery images

ჩაუტარდეს ყველას უფასო აცრა H1N1-ზე

ეს ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი ვირუსია რომლის გავრცელების საფრთხე ყოველთვის არსებობს ჩვენს გარემოში ამიტომ არ ვართ საკმარისად დაზღვეული მისით ინფიცირებისგან. ამიტომ უნდა მოვიტხოვოთ სკოლებში,ბაგა-ბაღებში,უნივერსიტეტებსა და სხვა დაწესებულებებჰში მოსახლეობის აცრა.
gallery images
gallery images

მეტი ყურადღება შშმ პირებს

საქართველომ უნდა მოახდინოს რატიფიცირება გაეროს 2006 წლის 13 დეკემბრის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციისა. სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს შშმ პირთა გარემოსთან ადაპტაციის პროგრამებს. ცვლილებები უნდა შევიდეს დაზღვევის პროგრამებში აუცილებლად უნდა ფინანსდებოდეს ტომოგრაფიული მომსახურეობა, რაც შშმ პირთათვის მიუწვდომელია. ასევევ რეაბილიტაციის 1 თვიანი კურსი. სახელმწიფოს არ აქვს სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც ისინი სრულ კურს გაივლიან. რეაბილიტაციისთვის ხშირად დადიან სასომხეთში, რაც დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და 98%-ს ამის საშუალება კი არ გააჩნია ! ქალაქში აუცილებლად უნდა დადიოდეს ადაპტირებული ტრანსპორტი, მაგალითდ რუსეთში არის მუნიციპალური ტაქსები, რომელიც თვეში 3-4 ჯერ უფასოდ ემსახურება შშმ პირს. ქუჩაში უნდა გაკეთდეს პანდუსები, ბილიკები, ასევე ხმოვანი შუქნიშნები მხედველობა დაქვეითბული ადამიანებისთვის. გარემო უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში სახელმწიფო ახორციელებს დასაქმების პროგრამებს შშმ პირებისთვის. კარგი იქნება თუ სახელმწიფო გაითვალისწინებს აღნიშნულ პრაქტიკას და ხელს შეუწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შრომის უფლების რეალიზაციას !
gallery images

მკვლელი გრიპი H1N1 რომელმაც უკვე არაერთი ადამიანი იმსხვერპლა. ვითარება საგანგაშოა. გადაიდოს სწავლა სასწავლო დაწესებულებებში არა 3 დგით არამედ ორი კვირით მაინც

მოქალაქე იოუთუბერმა მიშა (წოწმა) რომელსაც არც თუ ისე ბევრი გამომწერი ყავს, ლინკი აღწერაშია ) პეტიცია შექმნა. დოკუმენტით იუთუბერი ითხოვს რომ, სასწავლო დაწესებულებებში სწავლა შეწყდეს დროებით კი არა, არამედ ორი კვირით მაინც. რადგან, ავიცილოთ რისკი ამ ვირუსის გადადებისა და ასევე გამოცხადდეს კარანტინი. უკვე ათეულობით ადამინია გარდაცვლილი, კიდევ უამრავი კვდება ამ გრიპით მაგრამ არ ამბობენ რადგან, პანიკა არ ათყდეს. ვითარება საგანგაშოა. ეს გრიპი ვითომ ღორის, შეიქმნა ლუგარის ლაბორატორიაში. რისთვის შეიქმნა ? წამლების გასასაგებლად. ამ პეტიციის მთვარი მოთხოვნაა რომ, სასწავლო დაწესებულებებში 2 კვირითმაინც სწავლა შეწყდეს. ეს მნიშვნელოვანია !!!
gallery images

დათხოვნილ იქნას საბავშვო ბაღი, სკოლა, უმაღლესი სასწავლებელი, H1N1-ის ეპიდემიის გავრცელების პრევენციის მიზნით

ვინაიდან და რადგანაც, გახშირდა რა, საქართველოში, H1N1-ით გარდაცვალების შემთხვევა, მომატებულია რა, H1N1-ით დაავადებულთა რაოდენობა, მივიჩნევ, რომ შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ, ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ, პრევენციის სახით, უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, სასწავლო დაწესებულებების დროებითი დათხოვნის შესახებ, ვინაიდან, დამეთანხმებით, საბავშვო ბაღები, სკოლები თუ უმაღლესი სასწავლებლები, ყოველდღიურად, ათასობით ინდივიდის თავშეყრის ადგილი ხდება, სადაც ნებსით თუ უნებლიეთ, გვიწევს ახლო კონტაქტი ადამიანებთან, რამაც შესაძლოა, ხელი შეუწყოს ვირუსის გავრცელებას, რომელსაც შეიძლება, ნებისმიერი ჩვენთაგანი, შეუცნობლად ვატარებდეთ. ამასთანავე, ქვეყანაში არსებობს იმ მედიკამენტის დეფიციტი, რომელმაც უნდა შეძლოს ვირუსთან გამკლავება და თუ არსებობს სააფთიაქო ქსელში, იყიდება მაღალი ღირებულებით. დამეთანხმებით, დღევანდელი მატერიალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რთულია იმ მედიკამენტის შეძენა, რომლის ღირებულებაც 100 ლარს აღწევს. შესაბამისად, მოგმართავთ თხოვნით, რომ უმაღლესი პრევენციის სახით, დროებით, დათხოვნილ იქნას ყველა სასწავლო დაწესებულება.  პატივისცემით, გიორგი ქოქიაშვილი
gallery images

გაიზარდოს ჯარიმის თანხა კვების ობიექტზე აღმოჩენილი დარღვევის გამო!

მოვითხოვოთ , ჯარიმის გაზრდა კვების ობიექტებში კრიტიკული შეუსაბამობის მქონე დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში! დღევანდელი კანონის თანახმად ჯარიმა მხოლოდ 1000 ლარია. გაიზარდოს ჯარიმის ოდენობა და გახშირდეს კვების ობიექტების შემოწმება!
gallery images

დაუყოვნებლივ შეცვალოს მოქალაქე თამარ კაჭარავამ ტელეფონის ზარი

დაუყოვნებლივ შეცვალოს  მოქალაქე თამარ კაჭარავამ ტელეფონის ზარი