add one
gallery images

მოგვეცით შვილის განათლების უფლება

მოგესალმებით. მსურს ერთ მტკივნეულ თემას შევეხო. დიდი ხნის დაკვირვებისა და გადაფასებების შემდეგ, საბოლოოდ დავრწმუნდი იმაში, რომ უსამართლოა ბავშვების სკოლამდელი ასაკის ასე მკაცრად განსაზღვრა. უსამართლოა მშობლების მიმართაც და კიდევ უფრო უარესი, უსამართლოა ბავშვის მიმართაც. გამომდინარე იქიდან, რომ პირობითად 16 სექტემბერს და შემდეგი წლის 14 სექტემბერს დაბადებული ბავშვები ერთ კლასში იქყებენ სწავლას, ვიღებთ მოცემულობას, რომ ორი სრულიად სხვადასხვა განვითარების საფეხურზე მყოფი ბავშვი იღებს განათლებას ზუსტად ერთიდაიგივე პროგრამით. ამიტომ, უფროს ბავშვს ეკარგება მოტივაცია უკეთესობისთვის, რადგან, თანაბარი პირობების შემთხვევაში, ის მის თანაკლასელზე მეტად განვითარებულია. მით უარესი, თუ ეს ერთი წლით უფროსი, ერთი წლის წინაც უკეთესად იყო განვითარებული მისი კლასელის ახლანდელ განვითარებასთან შედარებით. ამიტომ, ვფირობ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და შედეგისმომტანი იქნებოდა ამ რეგულაციის გაუქმება ან გარკვეულწილად ცვლილება. ნებისმიერ მშობელს უნდა ჰქონდეს შვილის სკოლაში მიყვანის ან მიყვანის მცდელობის უფლება. მცდელობას ვუსვამ ხაზს, რადგან ეს მტკივნეული გარდატეხა იქნება და იმისათვის, რომ არ დაიკარგოს თანასწორობის განცდა, რომელიც ახლა ნამდვილად დაკარგულია, ვფიქრობ, საინტერესო შედეგს მოგვცემდა გარკვეული ტესტის ან ფსიქოლოგიური ანალიზის საფუძველზე ხდებოდეს მოსწავლეთა მიღება პირველ კლასში. ამას საჭიროების შემთხვევაში, შ3საბამისი კომპეტენციის მქონე პირები გადაწყვეტენ. იმისათვის, რომ ამ საკითხის მნიშვნელობა დაინახოთ, ვფიქრობ 10 000 ხელმოწერა საკმარისი უნდა იყოს. რაც შეეხება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას, ამას ჩვენი სიმრავლე ისედაც არ სჭირდება.
gallery images

დაინიშნოს დავით ხვედელიძე ქსელების ლექტორად BTU-ში

იზნესისა და თექნიკის უნივერსიტეტის მოქმედი ქსელების ლექტორები არ არიან საკმარისად კომპეტენტურები მეორე კურსელ დავით ხვედელიძესთან შედარებით, რომელიც დღენიადაგ ატარებს შემეცნებით გაკვეთილებს ამ დარგში ზემოთ ხსენებული უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის. შედეგი რომელსაც დავითი დებს მრავალჯერ აღემატება ლექტორებისას, ამიტომ პირველ კურსელ სტუდენტთა ნაწილი თვლის რომ მან უნდა დაიკავოს ლექტორის პოზიცია, და დაენიშნოს მაღალი ანაზღაურება 
gallery images

ჯანსაღი კრიტიკის განვითარება საზოგადოებაში

პეტიცია ემსახურება ახალგზარდებსა და ზოგადად საზოგადოებაში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას(მხოლოდ ჯანსაღი კრიტიკა და არა მიკერძოებული). დაიწყოს ''კრიტიკული აზროვნების განვითარება'' სკოლებსა და უნივერსიტეტებში,ჩატარდეს შესაბამისი ტრენინგები და  მასობრივად დაიწყოს საზოგადოების განვითარება!   პეტიციის ავტორი: ნიკო ნაგერვაძე  შემოგვიერთდი ჯგუფში : შენი  კრიტიკა/Your critic!
gallery images

შეიცვალოს სტუდენტური თვითმმართველობის ავტორიტარული სისტემა

სტუდენტური თვითმმართველობის არსებული სისტემა დაშორებულია სტუდენტების საჭიროებებსა და ინტერესებს. უნივერსიტეტებში, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" კანონის საფუძველზე, შექმნილია სტუდენტური თვითმმართველობის ავტორიტარული წესდება, ყოველგვარი დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი სისტემის გარეშე.   შედეგად, თვითმმართველობას არ გააჩნია არანაირი ანგარიშვალდებულების კომპონენტი და სტუდენტები მოკლებულნი არიან საუნივერსიტეტო რესურსების თანაბარ წვდომას, უნივერსიტეტის მართვაში მონაწილეობასა და პლურალისტურ გარემოს.   სამწუხაროა, რომ ამგვარ სისტემას ემატება გარე ჩარევები სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან.   დროა, შეიცვალოს ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" კანონით არსებული მოდელი და დაიშვას უნივერსიტეტებში პლურალისტური, ანგარიშვალდებული და დემოკრატიული სისტემა, რომელიც მოემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტების (და არა მხოლოდ ცალკეული პირების) ინტერესს.   ,,პროგრესის ცენტრის" სტუდენტური კოალიცია
gallery images

Offline Exams = Offline Education; Online Education = Online Exams

Fellow SDSUG Students ! This petitions exists for only one purpose - let students demosntrate the knowledge they got on the lectures in a fair environment. If the exams are conducted offline, that should be the result of offline quality learning. Consequently, if the learning process is done online, then the exams should be online as well, because the quality of teaching differs a lot. One simple example is that most professors do not even try to explain concepts or problems on online lectures, they can simply share the screen of some random video and they get paid for that. Most professors (not all) do not feel responsibility of teaching while conducting lectures online, thus, offline lectures are much more efficient even in this sense - professors HAVE TO stand by the board and do something.Simply put, online education does not give students the knowledge to go and write the material offline that they did not learn because WERE NOT taught.The reality is that offline learning was indeed better than online learning, there was communication between lecturer and students and professors knew capability of students because she/he was the one who taught them the material in face-to-face manner.Our request is - Require as much knowledge from us as the university actually gives.Purpose: LEAVE EXAMS UP UNTIL 1 NOVEMBER - ONLINE 
gallery images

სწავლის განახლება აუდიტორიებში!

სტუდენტები მოვითხოვთ,რომ უნივერსიტეტში სწავლება გაგრძელდეს აუდიტორიებში,რადგან ონლაინ რეჟიმში,სტუდენტს არ ეძლევა საშუალება იმისა,რომ განათლება მიიღოს საჭირო რაოდენობით,სრული განათლების მისაღებად აუცილებელია სწავლის განახლება აუდიტორიებში. ამასთანავე, უნივერსიტეტს აქვს ყოველგვარი რესურსი იმისა, რომ სწავლა შერეული ფორმატით განაახლოს.
gallery images

განახლდეს სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში | Continue in-person learning in schools

2021 წლის 31 აგვისტოს ცვლილება შევიდა საქართველოს მთავრობის დადგენილება #322-ში, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა, რომ (მუხლი 3.22) „საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა (ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული, უმაღლესი) 2021 წლის 4 ოქტომბრამდე სასწავლო პროცესი განახორციელონ მხოლოდ დისტანციური სწავლებისა და, საჭიროების შემთხვევაში, კომუნიკაციის სხვადასხვა ფორმის გამოყენებით.“, რამაც შედეგად გამოიწვია, მათ შორის, ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სწავლის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლა. სასწავლო პროცესის ონლაინ რეჟიმში გაგრძელება არათუ უშლის ხელს განათლების სრულყოფილად მიღებას, არამედ მძიმე ფსიქოლოგიურ სტრესს აყენებს მოსწავლეებს. 2021 წლის 31 აგვისტოს UNICEF-ის წარმომადგენლის განცხადებით, სკოლები უნდა იყოს პირველი დაწესებულება, რომელიც უნდა გაიხსნას და ბოლო - დაიხუროს, რადგან არსებობს უამრავი მტკიცებულება, რომ ონლაინ სწავლის პირობებში ბავშვები განიცდიან არა მხოლოდ აკადემიურ რეგრესს, არამედ აღნიშნული გავლენას ახდენს მათი ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობასა და სოციალურ უნარებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევების მიხედვით, სკოლა არ არის ვირუსის გავრცელების მთავარი კერა, ბავშვების საუკეთესო ინტერესის დაცვის მიზნით, 2021 წლის შემოდგომიდან ამერიკისა და ევროპის თითქმის ყველა სასწავლო დაწესებულებაში მოხდა სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში აღდგენა. რისკების მაქსიმალური პრევენციის მიზნით, სასწავლო დაწესებულებებში განთავსდა სადეზინფექციო და დაცვის სხვა საშუალებები; მოეწყო ტესტირების სივრცეები. 2021 წლის 23 აგვისტოს ამირან გამყრელიძის განცხადებით, სკოლაში სასწავლო პროცესის აღდგენისათვის აუცილებელია მასწავლებელთა 80% იყოს აცრილი. ვიზიარებთ, რომ სასწავლო პროცესის აღდგენა უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების ზომების სათანადო წესის დაცვით. შესაბამისად, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ შესაძლოა დაწესდეს გარკვეული შეზღუდვები/სავალდებულო წინაპირობები სასწავლო პროცესის უსაფრთხო გაგრძელების მიზნით. თუმცა ის ფაქტი, რომ დღესდღეობით არსებობს საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღნიშნულ მოთხოვნას, თუმცა სასწავლო პროცესი გრძელდება ონლაინ რეჟიმში, არღვევს საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო კანონმდებლობით აღირებულ ბავშვის განათლებისა და განვითარების უფლებას. შესაბამისად, მოვითხოვთ ისეთ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს, რომელთა მშობლების, პედაგოგებისა და პერსონალის 80% არის აცრილი, მიეცეთ უფლება სასწავლო პროცესი აღადგინონ საკლასო ოთახებში 2021 წლის 4 ოქტომბრამდე.     On August 31, 2021, the Resolution # 322 of the Government of Georgia was amended, according to the new amendments (Article 3.22) all education institutions (including schools) were obliged to continue online learning process instead of in-person teaching. Continuing the learning process virtually, not only prevents students from getting sufficient motivation, education, but also puts severe psychological stress on them. According to UNICEF representative on school-reopening (August 31, 2021), schools should be the first institution to open and the last to close, as there are enough evidences showing that children not only experience academic regression but also it negatively affects their mental health and social skills. Given that, according to studies by the World Health Organization, the school is not the main source for the spread of the virus. Therefore, in order to protect the best interests of children, from the fall, 2021, almost all educational institutions in the USA and Europe continued the educational process in classrooms. In order to maximize risk prevention, hand sanitizers and other materials were placed in educational institutions, including testing area organisation. According to Amiran Gamkrelidze on school-reopening, (August 23, 2021), in order to re-open schools, it is necessary to vaccinate at least 80% of the teachers. We do agree, that the restoration of the learning process must be carried out in compliance with all necessary safety measures. Accordingly, certain restrictions / mandatory preconditions may be imposed by the competent authorities in order to ensure the safe of the learning process. However, the fact that there are now public and private education institutions that meet this requirement and they are still obliged to continue the educational process online, violates the right to education and development of the child determined by the Constitution of Georgia and international law. Accordingly, we request that schools with 80% of their staff and parents vaccinated be allowed to resume the learning process in classrooms before October 4, 2021.  
gallery images

Დაიკლოს გადასახადმა სახემწიფო უნივრსიტეტებში ონლაინ სწავლების დროს

საქართველოს პრემიერ მინისტრს, საკოორდინაციო საბჭოს თავჯდომარეს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა  და სპორტის მინისტრს ბატონ მიხეილ ჩხენკელს.   ბატონო ირაკლი, ბატონო მიხეილ,     Საქართველოში არსებული ეპიდ ვითარების გამო სწავლა უკვე მესამე წელია გრძელდება ონლაინ რასაც თან ერთვის ეკონომიკური კრიზისი და სტუდენტების დიდ ნაწილს პრობლემა ექმნება სასწავლო გადასახადის გადახდის რაც ჯაჭვური რეაქციით გაოიწვევს ქვეყანაში უსახსრობის გამო სტატუს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობის ზრდას , გასათვალისწინებელია ისიც რომ ონივერსიტეტები საკმაო თანხას ზოგავენ ონლაინ რეჟიმში სწავლების დროს . მე ქვემოთ ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოგიწოდებთ : გადაიხედოს სახელმწიფო უნივერსიტეტების გადასახადები და ონლაინ რეჟიმში მყოფ სტუდენტებს გაუკეთდეთ შეღავათი გადასახადზე.   პატივისცემით,   ,,ახალი ძალა საქართველოსთვის" /__________________ /    /ლ. შველიძე/
gallery images

დაიწყოს სწავლა აუდიტორიებში

დაიწყოს სწავლა აუდიტორიებში, ვინაიდან მოსწავლეთა და სტუდენთა უმეტესობა შორს დგას იმ აზრისგან, რომ ონლაინ გაკვეთილებსა და ლექციებს რაიმე ღირებული შედეგი აქვს.  გვესმის, რამდენად რთული სიტუაციაა ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით ქვეყანაში, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ, აწ უკვე მესამე სასწავლო წლის მსგავ ვითარებაში თუნდაც დაწყება არასწორი ნაბიჯია როგორც ამჟამინდელი, ისე სამომავლო პერსპექტივებისთვის.   
gallery images

ისწავლებოდეს სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში რეპროდუქტოლოგია, სექსოლოგია, ჰიგიენა (რეპროდუქტოლოგიური განათლება)

საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე ბოლო ათწლეულის მოვლენებიდან ნათლად ჩანს რომ ჰიგიენის, სექსუალური განათლების და რეპროდუქციის სწავლება, რომელიც მოიცავს მოზარდის ანატომიას, ფიზიოლოგიას და რიგ პრაქტიკულ საკითხვებს, აუცილებლობას წარმოადგენს სკოლის ასაკიდან, თუმცა შესაძლებელია ამ საკითხზე მსჯელობა და უმაღლეს სასწავლებლებში ამ ტიპის განათლების უმტკივნეულოდ ინკორპორაცია. საზოგადოებამ დამოუკიდებლად უნდა შევიმუშაოთ ამ ტიპის განათლების ქართველ მოზარდებზე ადაპტირებული სწავლების ფორმატი. კარგი იქნება თუ თითიეული კლასის მასწავლებელი შეხვდება მშობლებს და მათთან შეათანხმებს სასწავლო კურიკულუმებს. სექსუალურ-ჰიგიენური სწავლების განათლების სისტემის ნაწილად აქცია და მას წარმატებით ახორციელებს რიგი მოწინავე ქვეყნები როგორებიც არიან: აშშ, გერმანია,ბელგია, ჩინეთი, ახალი ზელანდია,ნიდერლანდები,მალაიზია, ინდონეზია ა.შ. წამყვანი ქვეყნები აღიარებენ და აცნობიერებენ პორნოგრაფიის პრობლემას და მის გავლენას საკუთარ შვილებზე, ფსიქიკაზე ა.შ. კვლევებზე დაფუძვნებული სექსუალურ-ჰიგიენური განათლება საშუალებას გვაძლევს: 1.გააუმჯობესოს აკადემიური მოსწრება, 2.ახალგაზრდების რომანტიულ ურთიერთობში ძალადობის, შევიწროების (ე.წ ბულინგი) ფაქტების პრევენცია, 3.ეხმარება თინეიჯერებს ჯანსაღი ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში, 4.ამცირებს დაუგეგმავი ორსულობების რიცხვს, 5.ასევე ამცირებს შიდსის და სექსუალური გზით გადამდები ვენერიული დაავადებების რაოდენობას,6.აუმჯობესებს მოზარდების ჰიგიენას და ჰიგიენის დაუცველობისგან გამოწვეული დაავადებების რიცხვს, 7.აჩენს მოზარდებში ჯანსაღ ღირებულებებს. მნიშვნელოვანი საკითხია ისიც რომ საბოლოოდ როგორი ფორმით მოხდება ამის დანერგვა და ვინ ასწავლის ამას ბავშვებს. მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში ინდივიდუალური მიდგომები და კურიკულუმები არსებობს. ამ პეტიციის მთავარი ამოცანა ამ პრობლემურ საკითხზე საუბრის დაწყება და გადაწყვეტილების მიღებაა, ხოლო საომავლოდ როცა საზოგადოება და პარლამენტი იმსჯელებს და დაამტკიცებს ინიციატივას, მოხდება მსჯელობა და საზოგადოებისთვის შეთავაზება კველევებზე დაფუძვნებული, უსაფრთხოდ და ეფექტურად სექსუალური ჰიგიენის სწავლების ფორმატები.პრიორიტეტი არის მოზარდების უსაფრთხოება და დაცულობა. პ.ს ადამიანების ჰიგიენა არ არის გარყვნილების ექვივალენტური და ამის ვალიდაციას ყველა ინსტიტუცია უნდა ცდილობდეს, იმედი გვაქვს რომ უტრირების გარეშე მოხდება ამ ინიციატივის ყველა მხრივი მხარდაჭერა და აღიარება,რაც ქვეყნის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადადგმული ნაბიჯია. #sexeducationisahumanright  #სექსუალურიგანათლებაადამიანისუფლებაა
gallery images

ცვლილებები მასწავლებლის პროფესიაში შესასვლელად

იმ პირებს, რომლებსაც   უმაღლესი სასწავლებლის   დიპლომით მინიჭებული აქვთ პედაგოგის კვალიფიკაცია  და  შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ მოწყობილ  მასწავლებლის კომპედენციის დადასტურების  გამოცდაზე მოიპოვა 7 კრედიტზე მეტი (+ 1 ქულა),   შესაძლებლობა მიეცეთ მიიღონ მონაწილეობა  პედაგოგების ვაკანსიებზე  გამოცხადებულ კონკურსებში და სკოლაში მუშაობის დაწყების შემდეგ სხვადასხვა კარიეული ზრდის შესაძლებლობის გამოყენებით შეძლონ უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოპოვება. 
gallery images

უსამართლოდ შეფასებული ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი

ყველაზე რთულად და დაუნდობლად გასწორდა ინგლისურის მეოთხე ვარიანტი, ამ ვარიანტში პროცენტულად უფრო მეტი ვარიანტი ჩაიჭრა
gallery images

გაუფასურებული ცოდნა ისტორიაში

2021 წლის ეროვნულ გამოცდებზე უამრავი ბავშვი,რომელიც სტუდენტობის გზას ადგას,დარჩა ჰაერში!!! არც უნივერსიტეტი, არც სკოლა. ქვეყანაში ცოდნა ნელ-ნელა  უფასურდება და ამას ადასტურებს წლევანდელ გამოცდებში მიღებული ქულები. ბავშვები,რომელიც წლიდან წლამდე ემზადებიან და ცდილობენ სტუდენტები გახდნენ,უცებ ხვდებიან,რომ გარეთ დარჩნენ დაკლებული 2 -3 ქულის გამო. ეს პეტიცია შეიქმნა იმისათვის,რომ ჩვენი ნერვებისა და დროის ხარჯზე ვეღარ იარონ თუნდაც გამსწორებლებმა. 
gallery images

უსამართლო ქიმიის გამოცდები

პეტიციისა და წერილის სახით მომართვის მთავარი მოტივი.    "დაუნდობლად" და "უსამართლოდ" შედგენილი, ასევე შეფასებული 2021 წლის ქიმიის ეროვნული გამოცდები. აბიტურიენტების უმრავლესობა, მოგმართავთ თხოვნით განიხილოთ ჩვენი შემდგომი არგუმენტები.  1) დაძაბული, მიმდინარე პანდემიური ფონი. უამრავმა ოჯახმა შემოსავლის მთავარი წყარო დაკარგა. რის გამოც შეუძლებელი გახდა ბავშვების რეპეტიტორებთან მომზადება. ისიც იმიტომ რომ ლარის კურსი არასაკმარისია და დოლარებს ითხოვენ მასწავკებლები. სწორედ ამიტომ არის მსგავსი კატასტროფული შედეგები ბოლო ორი წელია. უნდა გითხრათ ისიც, რომ სკოლის სახელმძვანელოს დონით მსგავსი სირთულის ტესტის დაწერა შეუძლებელია. ასევე ითხოვთ მათემატიკურ განათლებას, მაშინ როდესაც ქიმიასთან ეს არანაირ კავშირშია. საქართველო გაჭირვებაშია. ქართველ კაცს უჭირს, ბევრმა ვერ მოამზადა შვილი რეპეტიტორთან, ასეთებიც ვართ ამ სიაში.  2) საგულისხმოა პანდემიური მდგომარეობა. ორი წელი online სწავლებაზეა საქართველოს მოსწავლეები, შეჩერებული ტრანსპორტი, კომენდანტია საათი რის გამოც ვერ დავდიოდით რეპეტიტორებთან. ეკრანს მიღმა კი ქიმიის აღქმა-გაგება შეუძლებელია.  3) საგულისხმოა, რომ თქვენი სურვილისამბრ საკითხების შემცირება და დროის ნაკლებობა. თქვენ შეიტანეთ ისეთი ტესტები, რომლებიც არ იყო დაბალ დონეზე გათვლილი. ბარიერის 4 ქულაზე დაკლებაც არაფერში წაგვადგა.  ძალიან გთხოვთ შეხვიდეთ ჩვენს მდგომარეობაში და დაგვეხმაროთ. ერთ წლიან ღამის თევებსა და შრომას წყალში ნუ ჩაგვიყრით.    ამ ყველაფრის ფონზე სრულიად გენიჭებათ ვალდებულება შეხვიდეთ ჩვენს მდგომარეობაში და განიხილოთ პეტიცია განურჩევლად ვარიანტისა დაწიოთ ბარიერი და მოგვიმატოთ ქულები.        პატივისცემით თინათინ ბარჯაძე
gallery images

მეგრული და სვანური ენების ნებაყოფლობითი სწავლება საქართველოს სკოლებში

მე ვარ გიორგი კვარაცხელია ბლოგერი. Youtube არხის Kvara-ს წამყვანი. ჩემი გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვეხები ისეთ თემებს როგორიცაა კინო, ფული, გართობა, სექსი, მარიხუანას ლეგალიზება, ბორდელის ოფიციალურად გახსნა, განათლების დონე, სექსუალური უმცირესობები, პოლიტიკა, საბრძოლო ხელოვნება და ა.შ. ის რაც  საინტერესო და სახასალისო. აგრეთვე ჩემი გადაცემის ერთ-ერთი თემაა ქვეყანაში ორი ენის მეგრულისა და სვანური ენების პოპულარიზაცია, გადაშენების ეპირას მყოფ ენების, რომელიც ჩვენი საგანძურია და უნდა დავიცვათ ჩვენი ენები ქართულთან ერთად ქმნიან იმ სულს რომელმაც ათასწლეულებს გაუძლო და მომავალშიც მუდამ უნდა იარსებოს