# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
240 Maxo beruashvili Gruzia tbilisi 2020-01-07
239 მურთაზი ელიკაშვილი საქართველო რუსთავი 2019-11-27
238 nona jorbenadze Saqartvelo Batumi 2019-07-25
237 Gigauri Giorgi საქართველო თბილისი 2019-03-19
236 მარიამ ჯუღელი საქართველო თბილისი 2018-04-28
235 გიორგი მორბედაძე საქართველო თბილისი 2018-04-18
234 გურამ დიდიშვილი საქართველო თბილისი 2018-03-31
233 ნინი მუსერიძე საქართველო თბილიაი 2018-03-27
232 ლელა ცინდელიანი საქართველო თბილისი 2018-03-21
231 სალომე მერაბიშვილი საქართველო თბილისი 2018-03-21
230 თეა ლეშკაშელი საქართველო თბილისი 2018-03-21
229 მარიამ ტომარაძე საქართველო თბილისი 2018-03-18
228 გიორგი ქარქუსაშვილი საქართველო თბილისი 2018-03-18
227 ზურაბ ბროლაძე საქართველო თბილისი 2018-03-15
226 ნატალია სანიკიძე საქართველო თბილისი 2018-03-14
225 რაული ბოკელავაძე საქართველო ხონი 2018-03-14
224 ელენე ჯიხვაშვილი საქართველო თბილისი 2018-03-14
223 სოფო ჟორჟოლიანი საქართველო თბილისი 2018-03-14
222 ლაშა სახვაძე საქართველო თბილისი 2018-03-12
221 გიორგი ხიშტოვანი საქართველო თბილისი 2018-03-11