# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
33 მაია თომაზე საქართველო თბილისი 2020-07-24
32 ხვთისო ალიმბარაშვილი საქართველო თბილისი 2018-04-12
31 ქეთევან ხარაზიშვილი საქართველო თბილისი 2018-04-01
30 მარიამ გრძელიძე საქართველო თბილისი 2018-03-30
29 თორნიკე ფიფია საქართველო თბილისი 2018-03-30
28 თინათინ ხათრიძე საქართველო თბილისი 2018-03-28
27 თეა გულედანი საქართველო თბილისი 2018-03-27
26 სოფო ილურიძე საქართველო მცხეთა 2018-03-27
25 თეა ბზიკაძე საბერძნეთი ათენი 2018-03-27
24 გურანდა კვარაცხელია საქართველო თბილისი 2018-03-27
23 ელენე ჯაბანაშვილი საქართველო მცხეთა 2018-03-26
22 ირაკლი ჯიმშიტაშვილი საქართველო თბილისი 2018-03-26
21 ბექა ნონიკაშვილი საქართველო თბილისი 2018-03-26
20 ეკა მეფარიშვილი საქრთველო თბილისი 2018-03-25
19 მერი კუკავა საქართველო ზუგდიდი 2018-03-25
18 ბაჩუკ ჩანგელია საქართვეკო ზუგდიდი 2018-03-25
17 გიზო საჯაია საქართველო ზუგდიდი 2018-03-25
16 გელა ბიძიშვილი საქართველო თბილისი 2018-03-25
15 თეონა ჭიჭინაძე საქართველო თბილისი 2018-03-25
14 ნანა გუნცაძე საქართველო თბილისი 2018-03-25