Manifest.ge არაკომერციული პროექტია რომელიც არსებობს დამფუძნებლების და მისი მომხმარებლების შემოწირულობებით.

ახლენდელი ვერსია შეიქმნა 2015 წელს. ამ პერიოდში უამრავი დეტალი გამოიკვეთა რომელიც საჭიროებს განახლებას/შეცვლას. ახალი ფუნქციონალის და საიტის გამართული მუშაობისთვის საჭიროა საიტის განახლება, რომლის ღირებულებაა 3 000 ლარი

donate

17 ნოემბერი

2017

პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრი
 • პეტიცია
 • ხელმოწერები
 • საჭიროა 1772 ხელმოწერა
  1228
  3000
  ადრესატი: საქართველოს მთავრობა , განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

  შეჩერდეს ე.წ. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კაბალური სქემის მოქმედება

  აღნიშნულ მოთხოვნაზე ხელმოწერას ვთხოვთ პედაგოგებს, მშობლებს და სრულიად საქართველოს, ყველას, ვინც ოდნავ მაინც ზრუნავს  მომავალ თაობაზე 

  პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრმა იმთავითვე მკვეთრად კრიტიკულად და მიუღებლად შეაფასა ე.წ. მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა (შემდეგ: სქემა) ჩვენ ვსაუბრობდით განათლების სისტემის დანგრევისა და შესაბამისად, ახალგაზრდა თაობის სრულყოფილი განათლების მიღმა დარჩენის საშიშროებაზე. ე.წ. სქემის მოქმედების პირობებში უკვე რეალური გახდა, რომ  მასწავლებელთა ანაზღაურების ზრდის ოფიციალური სისტემა აღარ არსებობს; პედაგოგთა საზოგადოებაში ადრინდელზე მეტია დაბალ მოტივაცია და ამით გამოწვეული დაბალი კომპეტენციები, პროფესია გახდა არაპრესტიჟული, მასწავლებელი  სოციალურად ახლა უფრო დაუცველია, ხოლო მოსწავლეს წაერთვა უფლება მიიღოს მაღალი ხარისხის განათლება.
  სქემის მოთხოვნები თავისი ვადებით, მასშტაბურობითა და სიძნელით წინააღმდეგობაში მოდის სქემითვე გათვალისწინებულ მიზნათან, რომელიც გულისხმობს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას, მასწავლებლის კომპეტენციის ამაღლებას, მის პროფესიულ განვითარებასა და კარიერულ ზრდას.

  პედაგოგს არ ყოფნის ინტელექტუალური და ფიზიკური ძალა და დრო - გაართვას თავი სქემის მოთხოვნებს, საამისო ტექნიკური, ადამიანური და უფრო მეტად კი დროის  რესურსები არ ყოფნის სკოლებსაც სწორედ ამ ე.წ. სქემის ბრალია, რომ დაეცა სწავლება-სწავლის ხარისხის და სკოლა ვეღარ უზრუნველყოფს მოსწავლეთათვის კონკურენტუნარიანი საბაზო ცოდნის პაკეტის მიწოდებას. ყველაზე მეტად ზარალდება მოსწავლე.

  ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე მივმართავთ მთავრობას და ვითხოვთ სასწრაფოდ შეაჩეროს საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 თებერვლის №68 დადგენილება მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ.

  ამავდროულად, ვითხოვთ, შეუნარჩუნდეთ სახელფასო ანაზღაურების დანამატი იმ პედაგოგებს, რომლებსაც უკვე მინიჭებული აქვთ მოქმედი სქემით განსაზღვრული კონკრეტული სტატუსი;

  ვითხოვთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ჩვენთან და სხვა სპეციალისტებთან ერთად შეიმუშავოს მასწავლებელთა გადამზადებისა და მოტივაციის ალტერნატიული მოდელი და უკვე ე.წ. ზედა საფეხურის პედაგოგთა ამ მოდელთან თავსებადობის სისტემა;

   

  დავით ფერაძე

  პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი

  donate
 • სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
  1
  დიმიტრი კევლიშვილი საქართველო თბილისი 12/10/2018
  2
  ლანდა ბეგიჯანაშვილი საქართველო ქარელი 01/06/2018
  3
  Mzevinar Baramidze Saqartvelo Batumi 23/03/2018
  4
  Maia Shervashidze Saqartvelo Batumi 23/03/2018
  5
  მამუკა რუსიტაშვილი საქართველო კასპი 17/03/2018
  6
  ნანი ბერიაშვილი საქართველო კასპი 17/03/2018
  7
  ლალი ტუკვაძე საქართველო ქუთაისი 16/03/2018
  8
  თამარ კალანდია საქართველო ზუგდიდი 16/03/2018
  9
  ნონა შიოშვილი საქართველო საგარეჯო 16/03/2018
  10
  ნანა ჭოლოკავა საქართველო ხონი 16/03/2018
  11
  მარიზა მელქაძე საქართველო ხონი 15/03/2018
  12
  Marine Qurdovanidze Sakartvelo Tbilisi 15/03/2018
  13
  მარიამ ოქრიაშვილი საქართველო რუსთავი 15/03/2018
  14
  მაია ნახუცრიშვილი საქართველო თბილისი 15/03/2018
  15
  ლიანა ლომინაძე საქართველო ბათუმი 15/03/2018
  16
  მანანა შინჯიკაშვილი საქართველო თბილისი 15/03/2018
  17
  მაყვალა ნიკოლაშვილი საქართველო თბილისი 15/03/2018
  18
  ჟუჟუნა ჟუჟუნაშვილი საქართველო თბილისი 15/03/2018
  19
  ირინე აბრამიშვილი საქართველო თბილისი 15/03/2018
  20
  მერი ზაკალაშვილი საქართველო თბილისი 15/03/2018