პეტიციები

gallery images

ხელფასი ყველა ბავშვს

ჩამოყალიბდეს საბავშვო ფონდი , ყველა ბავშვს 0 დან 18 წლამდე გაეხსნას ანგარიში რომელიც შეივსება საპენსიო ფონდის მსგავსად.ანუ დასაქმებულის ხელფასებიდან ჩამოეჭრებათ თანხა,რომელსაც დაემატება შემოწირულობები.