add one
gallery images

რევმატოიდული ართრიტის მქონე პაციენტები სასწრაფოდ საჭიროებენ მკურნალობის დაფინანსებას

პეტიცია შემუშავებულია რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ პაციენტთა კავშირის მიერ და მიმართულია ქ. თბილისის მერიისადმი რევმატოიდული ართრიტით დაავადებული პაციენტებისთვის ბიოლოგიურ პრეპარატებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის და მკურნალობის დროული დაფინანსების თხოვნით თბილისის მერმა, ბ-ნ კახა კალაძემ 2021 წელს თბილისის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის 4-წლიანი გეგმა წარადგინა, რომელთა შორის არის რევმატოიდული ართრიტის ბიოლოგიური პრეპარატებით მკურნალობის დაფინანსებაც. გამოვხატავთ მადლიერებას აღნიშნული ინიციატივისთვის, თუმცა ამასთანავე გვსურს მოგმართოთ თხოვნით არსებული პროგრამის დაუყოვნებლივ ამოქმედების შესახებ. რევმატოიდული ართრიტის  მქონე პირთათვის დრო ძალიან ძვირფასია და არც ერთი წუთი დასაკარგი არ გვაქვს, რადგან   ყოველი დღე გაუსაძლისი ტკივილით სრულფასოვანი ცხოვრების გაგრძელებისთვის ბრძოლაა. სამწუხაროდ რევმატოიდული ართრიტი ახალგაზრდა (საშუალოდ 35-60 წელი) ასაკში ვლინდება, სწრაფად პროგრესირებს და დღითი-დღე მეტად ქმედუუნაროს ხდის ადამიანს, საბოლოოდ კი შშმ პირის სტატუსს ანიჭებს და ეტლს აჯაჭვებს. სწორედ ამიტომ, განვითარებად ქვეყნებში პაციენტთა ნახევარი დიაგნოზის დასმიდან 10 წლის განმავლობაში კარგავს სამსახურს და საარსებო წყაროს. ადექვატურ მკურნალობას შეუძლია, შეაჩეროს ჩვენი დაავადების არასწორი გზით განვითარება და სახსრების მნიშვნელოვანი დეფორმაცია, შესაბამისად, ის მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ჩვენს სიცოცხლის ხარისხს და შეგვინარჩუნებს შრომისუნარიანობას. პაციენტებმა არ უნდა დაკარგონ ქმედუნარიანობა მხოლოდ იმის გამო, რომ ფინანსების არარსებობის გამო სრულფასოვნად ვერ იტარებენ საჭირო მკურნალობას. პეტიციაზე ხელის მოწერით, თქვენ დააფიქსირებთ ჩვენს მხარდაჭერას, რომ თბილისის მერიამ დროულად შეასრულოს დანაპირები  და უზრუნველყოს  რევმატოიდული ართრიტის მქონე პაციენტების ბიოლოგიური პრეპარატებით მკურნალობის დაფინანსება.   წინასწარ მადლობას გიხდით მხარდაჭერისა და გულისხმიერებისათვის. ყველაფერი ჩვენს ხელშია!   რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ პაციენტთა კავშირი.    
gallery images

დაინიშნოს მუნიციპალური ტრანსპორტი გარდაბნის რაიონ სოფელ მარტყოფში

გარდაბნის რაიონ სოფელ მარტყოფში ათწლეულებია დგას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა, რაც გულისხმობს: გაუმართავ სამარშრუტო ტაქსებს - მოსახლეობა გადაადგილდება გაუმართავი ტრანსპორტით, რაც გულისხმობს ყოველგვარი უსაფრთხოების ნორმების უხეშ დარღვევას. მოუწესრიგებელ გრაფიკს - სადგურიდან გამოსული სამარშუტო ტაქსების ხანგრძლივ, მოუწესრიგებელ და დაუდგენელ ინტერვალს, რომელიც უმეტესწილად დამოკიდებულია აღნუშნული მძღოლის გუნება-განწყობილებაზე. მოუქნელ "გრაფიკს" - ის გრაფიკიც კი, რომლის მიხედვითაც უნდა სრულდებოდეს ტრანსპორტის გადაადგილება, არის მოუქნელი და მოკლე. (იგულისხმება სამუშაო დღის ნაადრევი და ხშირად თვითნებური დასრულება და "რეისების" გაცდენა.) სოფლისათვის შეუსაბამო ტრანსპორტს - გარდა ტრანსპორტის გაუმართაობისა, ყველა ამჟამად არსებული სატრანსპორტო საშუალება არის ზედმეტად პატარა იმისათვის, რომ 7500 კაციან სოფელს გამართულად და წარმატებით მოემსახუროს. (ამ სერვისის არ არსებობის გამო კი გადატვირთულ ტრანსპორტში ხშირად ასვლა შეუძლებელია, ხოლო ფეხზე მდგომი მოქალაქეების უსაფრთხოება კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.) არაკვალიფიცირებულ მძღოლებს - მძღოლების არაეთიკურ დამოკიდებულებას მგზავრების მიმართ, რაც გამოიხატება მოძრაობის წესების ხშირი დარღვევით (რის შედეგადაც მგზავრთა ჯანმრთელობა ხშირად სასწორზე დევს); ტრანსპორტში თამბაქოს მოხმარებით; რასისტული შეხედულებების ღია გამოვლინებებით (მარტყოფის ლტოლვილთა თავშესაფარში მცხოვრებ პირების მიმართ მომსახურების არ გაწევით); მგზავრებთან უხეში დამოკიდებულებითა და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ხშირი გამოვლინებით. მუდმივად მზარდ მგზავრობის ტარიფს - 2021 წლის მიწურულს მგზავრობის ფასი გაიზარდა 0.50 თეთრით, ხოლო ამა წლის მაისის თვეში გადასახადი კიდევ 0,50 თეთრით გაძვირდა, რის შედეგადაც მგზავრობის ღირებულება შეადგენს 2,50₾-ს. უკანასკნელი 10-15 წლის მანძილზე მოსახლეობის პროტესტის არაერთი ტალღის მიუხედავად, პრობლემა კვლავ დღის წესრიგში დგას. აღნიშნული ფაქტი მიუღებელია, რადგან მგზავრების პროცენტულად უმეტეს ნაწილს ყოველდღიურად მინიმუმ 5 ლარის გადახდა უწევს სამსახურში/უნივერსიტეტში მისასვლელად და უკან, სოფელში დასაბრუნებლად. საშუალოდ მათი დღიური ხარჯი კი მათსავე ხელფასს უტოლდება. შესაბამისად, მოსახლეობის დიდი ნაწილი სამსახურის და ყველა იმ სერვისისა თუ საჭიროების გარეშე რჩება, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად არის საჭირო. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობა თხოვნით მიმართავს გარდაბნის მერიასა და საკრებულოს, რომ დაინიშნოს მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელიც გამოასწორებს აღნიშნულ პრობლემებსა და გამოწვევებს, რომლის წინაშეც სოფელ მარტყოფის მოსახლეობა დგას.  
gallery images

დაინიშნოს მუნიციპალური ტრანსპორტი გარდაბნის რაიონ სოფელ ნორიოში

გარდაბნის რაიონ სოფელ ნორიოში წლებია დგას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემა, რაც გულისხმობს: გაუმართავ სამარშრუტო ტაქსებს - მოსახლეობა გადაადგილდება მოძველებული ტრანსპორტით, უსაფრთხოების ნორმების უგულებელყოფით, მოუწესრიგებელ გრაფიკს, - ხანგრძლივ ინტერვალს, ბოლო მანქანის თბილისიდან ადრე გამოსვლას... (გადატვირთულ ტრანსპორტში ხშირად ასვლა შეუძლებელია, ხოლო ფეხზე მდგომი მოქალაქეების უსაფრთხოება კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.) მძღოლების არაეთიკურ დამოკიდებულებას მგზავრების მიმართ, რაც ხშირად სიტყვიერი შეურაცხყოფით გამოიხატება. ამას ემატება შეუსაბამო, არასტაბილური ტარიფი, რომლის ცვლილებაც ხდება მძღოლების ინიციატივით, თვითნებურად. 2022 წლის 9 მაისიდან მგზავრობის საფასური თბილისი - ნორიოს მარშრუტზე 2 ლარის ნაცვლად გახდა 2,50 - მოსახლეობასთან კომუნიკაციისა და მსყიდველთუნარიანობის დათვლის გარეშე. მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად, პრობლემა კვლავ დღის წესრიგში დგას. აღნიშნული ფაქტი მიუღებელია, რადგან მგზავრებს  ყოველდღიურად მინიმუმ 5 ლარის გადახდა უწევთ სამსახურში მისასვლელად და უკან დასაბრუნებლად. საშუალოდ, მათი დღიური ხარჯი კი მათსავე ხელფასს უტოლდება. შესაბამისად, მოსახლეობის დიდ ნაწილს სამსახურის დატოვება მოუწევს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობა თხოვნით მიმართავს გარდაბნის მერიასა და საკრებულოს, რომ დაინიშნოს მუნიციპალური ტრანსპორტი, რომელსაც გააჩნია რიგი უპირატესობები: მოწესრიგებულ განრიგი, შესაბამისი ტარიფი და მოსახლეობის უმეტესობისთვის მოქნილ გრაფიკი.
gallery images

აიკრძალოს გარყვნილი გადაცემები ნებისმეიერ არხზე

აიკრძალოს სიძულვილის ენით საუბრები ტელე არხებზე და ტელე გადაცემებში.აიკრძალოს ბილწ სიტყვაობა და არა ტრადიციული და ქართულ კულტურასთან და რწმენასთან შეუფერებელი შოუები. მივმართავ საქართველოს მთავრობასა და პარლამენტის თავჯდომარეს.
gallery images

დაინიშნოს ილონა ცაგურია თავდაცვის მინისტრად

მოვითხოვთ თავდაცვის სამინისტროს სათავეში დაინიშნოს ყველასათვის საყვარელი, უძლეველი მანდილოსანი და თანამედროვე დროის ქართლის დედა ქალბატონი ილონა ცაგურია, რომელიც მართლაც ღვინით სავსე თასით დახვდება მოყვარეებს ხოლო მტრებისთვის მახვილიც არ ჭირდება გადაგტეხავთ წელში
gallery images

გაუქმდეს სიტყვა ,,დეპრესია,,

იმის გამო, რომ 21-ე საუკუნეში დაბადებული ახალგაზრდები, ზედმეტად განიცდიან ცხოვრების ამაოებას, უსამართლობასა და სირთულეებს, ამის გამო კი, ხვდებიან ძლიერი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გადაიზრდება დეპრესიასა და თვითგვემაში, ვითხოვ გაუქმდეს ამ ჯაჭვის ბოლო პუნქტი, რათა ახალგაზრდებს აღარ მიეცეთ საშუალება ზედმეტად დაიტვირთონ ემოციურად. ასევე დეპრესიის არსებობა არ არის აღიარებული ახალგაზრდების მშობლებიდა და ბებია/ბაბუების უმეტესობი მიერ, რაც ეჭვს ბადებს, რომ ის საერთოდ არ არსებობს და მხოლოდ მანიპულაციის ეფექტური მეთოდია!
gallery images

პიროვნებას ,ვისაც ბავშვები ყავს სახლში,უფლება ჰქონდეს აივნის და ფანჯრის დამცავის გაკეთების(გისოსების)გადაარჩინე სიცოცხლე

გამარჯობა. უკვე მერამდენე ფაქტია საცხოვრებელი კორპუსიდან ბავშვის გადმოვარდნის,უმეტესად ცუდი დასასრული დგება სამწუხაროდ. ჩემს მაგალითს გეტყვით გვინდოდა გისოსები და არ გვაძლევენ უფლებას ახალაშენებულ კორპუსში ფასადის გამო.მყავს ორო პატარა და მინდა დაცული ვიყო ყველანაირად ,მაღალ სართულზე მაქვს საუბარი,ფასადის გამო უსაფრთხოდ არ უნდა მყავდნენ ბავშვები? იქნებ მიეხედოს ამ ყველაფერს ყველა მსურველს თუ არა სადაც ბავშვები არიან იმათ მაინც მისცენ გისოსების გაკეთების უფლება. გადავარჩინოთ მეტი სიცოცხლე. 
gallery images

დაწესდეს ღირსეული საათობრივი სექტორალური მინიმალური ხელფასი!

საქართველოში მინიმალური ხელფასი განსაზღვრულია 1999 წლის პრეზიდენტის ბრძანებულებით და შეადგენს თვეში 20 ლარს. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიხედვით, მინიმალური ხელფასის მთავარი მიზანი მშრომელის დაცვაა დაბალი და არასამართლიანი ანაზღაურებისგან. იგი უზრუნველყოფს საარსებო მინიმუმს დასაქმებულთათვის. მოგეხსენებათ, არსებული მინიმალური ხელფასით აღნიშნული მიზნის უზრუნველყოფა შეუძლებელია. შესაბამისად, მოვითხოვთ დაწესდეს ღირსეული საათობრივი მინიმალური ხელფასი სექტორების მიხედვით.   პატივისცემით, პროგრესის ცენტრი
gallery images

მოწესრიგდეს მეტროსადგურების მიმდებარე ტერიტორიები

10 წუთის წინ  ამოვედი სარაჯიშვილის მეტროსადგურიდან და ავტობუსამდე მისასვლელად დამჭირდა გადამებიჯებინა დამჭკნარი მწვანილების გროვისთვის და ფორთოხლის ნაფცქვენებისთვის, სრულ სივიწროვეში. იქვე ეყარა 50მდე მუყაოს ბინძური ყუთი და ნაგავი ერთად. მინდა ერთად მოვითხოვოთ ანტისანიტარიის პრობლემის მოგვარება. ღირსეული პირობების შეთავაზება გარემოვაჭრეებისთვის და ელემენტარული სტანდარტების უზრუნველყოფა მეტროთი მოსარგებლეთათვის.
gallery images

გადაარჩინე მიშა - ოჯახის სახელით

სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა კონსილიუმმა, რომელიც პროფესიონალი ექიმების მიერ არის დაკომპლექტებული გამოაქვეყნა დასკვნა სადაც წერია, რომ მიხეილ სააკაშვილი საჭიროებს გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას რათა მოხდეს მისი სიცოცხლის გადარჩენა. იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც პენიტენციურ სამსახურში ასევე საქართველოში შეუძლებელია პაციენტის მკურნალობა ოჯახი ვითხოვთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილი დაუყონებლივ გადაყვანას საზღვარგარეთ შესაბამის კლინიკაში. ჩვენი, როგორც ოჯახის უპირველესი მიზანია გადავარჩინოთ მიშა და სწორედ ამ მიზნით დავიწყეთ ხელმოწერების შეგროვება, რომელსაც წარვუდგენთ საქართველოს პრეზიდენტს.
gallery images

აშშ-მ საქართველოს ეროვნული ელჩით შეცვალოს საკუთარი ელჩი კელი დეგნანი, რომელიც ოლიგარქ ივანიშვილის ადვოკატია.

აშშ-ს ელჩი საქართველოში არ გამოხატავს ქართველი ხალხის და საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, იგი უფრო არის პუტინის მარჯვენა ხელის ოლიგარქ ბორენკა ივანიშვილის/ოჯახის პირადი ადვოკატი და ლობისტი აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტში, რომლის მეშვეობითაც ივანიშვილი საქართველოში ინარჩუნებს ჩრდილოვან მმართველობას პუტინის სასარგებლოდ და სანქციებისგან თავის არიდებაში ეხმარება პუტინის რეჟიმს, ამიტომ დროულად მოხდეს მისი შეცვლა ახალი ელჩით, რომელიც იქნება ქართულ-ამერიკული ინტერესების უპირობოდ დამცველი და არ ითანამშრომლებს რუსეთის ემისარ ივანიშვილთან.
gallery images

უწყლობა გარდაბნის რაიონის სოფელ ახალ სამგორში

გარდაბნის რაიონი, სოფელი ახალი სამგორი... წლებია სოფელს არ აქვს არც სარწყავი და არც სასმელი წყალი...  წყალი, რომელიც უნდა მოდიოდეს ონკანებში და რომლის თანხას მთელი წელი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვიხდით, რომ არ დაგროვდეს, მხოლოდ წელიწადში 5 თვე ნოემბრიდან-მარტის ჩათვლით მოდის, ეგეც გრაფიკით და სასმელად გამოუსადეგარი.  სოფელი, სადაც მიწის დამუშავებას და ხეების დარგვას აზრი დაეკარგა უწყლობის გამო, რადგან სწორედ მაშინ არ აქვთ წყალი, როცა ყველაზე მეტად სჭირდებათ...  გთხოვთ, ბოლოს და ბოლოს მიაქციოთ ყურადღება სოფელს... 
gallery images

მზად ვარ დავუდგე თავდებში მესამე პრეზიდენტს

საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ძალიან ცუდადაა, მას გადაუდებელი მკურნალობა ესაჭიროება რისი უზრუნველყოფა საქართველოში შეუძლებელია, მას რომ რამე დაემართოს მთელი ერი სირცხვილს ვერ ჩამოვირეცხავთ, ამიტომ გადაიყვანეთ სამკურნალოდ საზღვარგარეთ, ჩვენ ჩავვუდგებით თავდებში  ჩვენ ჩავჯდებით მის ნაცვლად.
gallery images

ჩაიკეტოს სივრცე რუსული თვითმფრინავებისა და გემებისათვის - საქართველოს მოქალაქეების მიმართვა საქართველოს მთავრობას.

მოგესალმებით, როგორც მოგეხსენებათ, 2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთის ფედერაციამ დაიწყო სრულმასშტაბიანი ომი უკრაინის წინააღმდეგ. რუსული არმია ანადგურებს ქალაქებს, სოფლებს და ხოცავს მშვიდობიან მოსახლეობას. სამხედრო მოქმედებების შედეგად უკრაინაში დაიღუპა ათასობით მშვიდობიანი მოსახლე, მათ შორის ორასამდე ბავშვი, საკუთარი სახლი იძულებით დატოვა 10 მილიონზე მეტმა ადამიანმა. დღეს მთელი ცივილიზებული სამყარო უკრაინის გვერდით დგას. უკრაინაში მიმდინარე ომი არის თავისუფლების ბრძოლა ტირანიასთან, ერის ბრძოლა დამპყრობელთან. თავისუფლების მოყვარე ყველა ხალხის მოვალეობაა გვერდში დაუდგეს უკრაინელებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ბევრი რამით ეხმარება უკრაინას. ჩვენ შევუერთდით საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებულ მრავალ გადაწყვეტილებას რუსეთის წინააღმდეგ; ქართული საპარლამენტო დელეგაცია ახლახანს იმყოფებოდა უკრაინაში მხარდაჭერის გამოსახატავად, საქართველოდამ გაიგზავნა დიდი რაოდენობით ჰუმანიტარული ტვირთი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასეულობით ქართველი საკუთარი სიცოცხლის ფასად იცავს უკრაინას და უკრაინელთა მხარდამხარ იბრძვის ამ უთანასწორო ბრძოლაში. რუსეთის იმპერიის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ საერთაშოროსო საზოგადოების კონსოლიდაციით. დღეს მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა დგას არჩევანის წინაშე აირჩიოს თავისუფლებასა და კეთილდღეობას ან რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭებას შორის. თანამედროვე მსოფლიო ირჩევს თავისუფლებას. რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების წრე თანდათანობით ფართოვდება. მათ შორის ერთ ერთია რუსული გემებისა და თვითმფრინავებისთვის საზღვაო და საჰაერო სივრცის ჩაკეტვა. ქართველ ხალხს თავისი მცირერიცხოვნების მიუხედავად არასდროს ქონია შიში იმპერიების მიმართ. ჯერ კიდევ იმ ეპოქაში როდესაც არ არსებობდა ინტერნეტი, გაერო, ნატო ან საერთაშორისო თანამეგობრობა ქართველი ხალხი მარტო უმკლავდებოდა მსოფლიოს უდიდესი იმპერიებს და მან შეინარჩუნა თავისი ეროვნული ღირსება. უკრაინის ომი არის ჩვენი ომი. ჩვენ კარგად გვახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომი თავისი გამანადგურებელი შედეგებით, ჩვენ კარგად გვახსოვს აფხაზეთი. საქართველო ვალდებულია უკრაინას დაეხმაროს ყველა შესაძლო საშუალებებით მათ შორის ისეთი ლეგიტიმური საშუალებებით რომელთა გამოყენების უფლება აქვს ყველა სუვერენულ ქვეყანას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მივმართავთ საქართველოს მთავრობას გადადგას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო ნაბიჯი უკრაინის მხარდასაჭერად და საქართველოს საზღვაო-საჰაერო სივრცე ჩაუკეტოს რუსულ გემებს და თვითმფრინავებს.
gallery images

ფაშიზმზე გამარჯვება აღვნიშნოთ 8 მაისს ევროპასთან ერთად

    ფაშიზმზე გამარჯვება დასავლეთის ქვეყნების  უმეტეს ნაწილში 8 მაისს აღინიშნება (ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ლიეტუვა, ლატვია, ესტონეთი და ა.შ.). ქვეყანათა დანარჩენი ნაწილი კი ამ დღეს 9 მაისს აღნიშნავს (რუსეთი, მონღოლეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, ბელორუსი და ა.შ.). რადგან რუსეთი ისტორიას და თარიღებს იყენებს „რუსული მსოფლიოს“ მობილიზების იდეოლოგიურ ინსტრუმენტად, მნიშვნელოვანია მკაცრად განვსაზღვროთ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა პოზიციაზეა საქართველო, რომელ ცივილიზაციას მივაკუთვნებთ თავს. ვინაიდან საქართველომ უკვე გააკეთა მტკიცე არჩევანი იყოს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი, მნიშვნელოვანია, რომ გამარჯვების დღის აღნიშვნა მოხდეს ევროპის ქვეყნებთან ერთად 8 მაისს. პარტიის მიერ ოპოზიციურ კოლეგებთან ერთად შემუშავებული პროექტით არათუ არ უარვყოფთ, არამედ პირიქით ხაზს ვუსვამთ ქართველი ხალხის ფაშიზმზე გამარჯვებაში შეტანილ წვლილს. ასევე აღვნიშნავთ, რომ ომის მონაწილეები წლების მანძილზე გამარჯვებას ზეიმობდნენ საბჭოთა იმპერიის მიერ თავს მოხვეულ 9 მაისის. უფრო მეტიც, ამ ინიციატივის მიზანია ქართველი ვეტერანებისა და ქართული სახელმწიფოს როლის გამოკვეთა ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რათა ის არ ჩაიკარგოს და არ გახდეს ე.წ. უკვდავი პოლკის რუსული ნაციონალისტური იდეის ნაწილი, რომლის პროპაგანდირებასაც დღემდე დაჟინებით ცდილობს პუტინის რუსეთი. ამ ინიციატივით ჩვენ უარს ვამბობთ საბჭოთა წარსულზე და არა იმ დამსახურებაზე, რაც ჩვენმა მოქალაქეებმა შეიტანეს ფაშიზმზე გამარჯვებაში. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღადგინა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე, რაც დადასტურებულია 1991 წლის 31 მარტის დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმით. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სახელმწიფო არა 1921 წლის 25 თებერვალს ბოლშევიკური რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი საქართველოს იძულებითი გასაბჭოების შემდეგ შექმნილი საბჭოთა საქართველოს, არამედ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკური და იდეოლოგიური მემკვიდრეა.   აღნიშნული ინიციატივით გვინდა კიდევ ერთხელ ვუთხრათ არა,  რუსულ გავლენებს საქართველოში და კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგათ ჩვენი ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი ინტეგრაციისკენ. გთხოვთ მოაწეროთ ხელი პეტიციას, რათა გამარჯვების დღე საქართველომ აღნიშნოს ევროპული ოჯახის წევრ სხვა სახელმწიფოებთან ერთად 8 მაისს.   8 მაისი   აშშ დიდი ბრიტანეთი საფრანგეთი ლიეტუვა ლატვია ესტონეთი კანადა ჩეხეთი სლოვაკეთი     9 მაისი   რუსეთი ბელორუსია მონღოლეთი ტაჯიკეთი ყაზახეთი ყირგიზეთი აზერბაიჯანი სომხეთი მოლდოვა