gallery images

საჭიროა 4289 ხელმოწერა

711
5000

ადრესატი:

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

აღადგინეთ სვეტიცხოვლის დახვრეტილი კედლები!

მიმართვა საქართველოს საპატრიარქოს და საქართველოს კულტურისა და ძგლთა დაცვის სამინისტროს:

უმორჩილესად გთხოვთ, ყურად იღოთ თხოვნა, ჩამოხსნათ სვეტიცხოვლის გალავნის კედლებიდან გამათბობლები. მოიფიქრეთ შენობის გათბობის სხვა მეთოდი, რომელიც ნამდვილად არსებობს.

უმორჩილესად გთხოვთ, აღადგინეთ სვეტიცხოვლის დახვრეტილი კედლები!