# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1000 მანანა კვარცხავა საქართველო თბილისი 2016-12-18
999 ქეთევან ბაქანიძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
998 ლიკა ცხომელიძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
997 ნინო ძვაბავა საქართველო კასპი 2016-12-18
996 გიორგი მგელაძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
995 Mაია Gელოვანი ჩAქართVელო თBილისი 2016-12-18
994 კახაბერ ცისკარიძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
993 სალომე დადუნაშვილი საქართველო თბილისი 2016-12-18
992 irakli uzunashvili saqartvelo tbilisi 2016-12-18
991 რუსუდან ცალქალამანიძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
990 ეკა ახობაძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
989 მაია კიკაბიძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
988 ქეთევან მეფარიშვილი საქართველო თბილისი 2016-12-18
987 მაია სუმბაძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
986 ვაჟა მარი საქართველო თბილისი 2016-12-18
985 ხათუნა გვარჯალაძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
984 ბელა ხუციშვილი საბერძნეთი ათენი 2016-12-18
983 კახაბერ კალაშოვი საქართველო თბილისი 2016-12-18
982 ქეთევან ცერცვაძე საქართველო თბილისი 2016-12-18
981 Bაია BეჟAშVილი საქართველო თბილისი 2016-12-18