# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
5000 ერეკლე დვალი საქართველო თბილისი 2017-06-10
4999 გიორგი ქავთარაძე თბილი საქართველო 2017-06-10
4998 ოთარ ჩაჩუა საქართველო თბილისი 2017-06-09
4997 saba chitorelidze sakartvelo tbilisi 2017-06-09
4996 გიგა ბოლქვაძე საქართველო ბათუმი 2017-06-09
4995 მარიამი თოიძე საქართველო თბილისი 2017-06-09
4994 Nუკრი თAბაგუა საქართVელო ზუგდიდი 2017-06-09
4993 ანი ნოზაძე საქართველო თბილისი 2017-06-09
4992 გიორგი ნადარეიშვილი საქართველო თბილისი 2017-06-09
4991 ნათია ჩიკოპაიძე საქართველო თბილისი 2017-06-09
4990 თამუნა დიასამიძე საქართველო თბილისი 2017-06-09
4989 მამუკა ტუხაშვილი საქართველო თბილისი 2017-06-09
4988 გვანცა რაზმაძე საქართველო თბილისი 2017-06-09
4987 Beqa Mindiashvili Sakartvelo Tbilisi 2017-06-09
4986 მარიამ კონოვალოვა საქართველო თბილისი 2017-06-09
4985 გოგა გიორგაძე საქართველო თბილისი 2017-06-09
4984 სალომე ზირაქიშვილი საქართველო თბილისი 2017-06-09
4983 მარიამი ღლონტი საქართველო ოზურგეთი 2017-06-09
4982 დათი არაყიშვილი საქართველო თბილისი 2017-06-09
4981 თამარ კახეთელიძე საქართველო თბილისი 2017-06-09