gallery images

საჭიროა 19948 ხელმოწერა

52
20000

ადრესატი:

სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

ვითხოვთ IMAGINE DRAGONS-ის ჩამოყვანას საქართველოში!

მრავალი პოპულარული ჯგუფის თუ მუსიკოსის ჩამოყვანის შემდეგ , კულტურის სამინისტროს ვთხოვთ Black Sea Arena-ზე ჩამოიყვანოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის საყვარელი ჯგუფი IMAGINE DRAGONS.