# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
27 Khatia Lashqarashvili Saqartvelo Tbilisi 2017-08-15
26 ანი ჯალალიშვილი საქართველო თბილისი 2017-08-15
25 Mარიკა შEნგელია საქართVელო თBილისი 2017-08-15
24 ნინო მჭედლიშვილი საქართველო თბილისი 2017-08-15
23 ნინო შენგელია საქართველო თბილისი 2017-08-15
22 გიორგი სანდუხაძე საქართველო თბილისი 2017-08-15
21 ნელი ოთარაშვილი საქართველო თბილისი 2017-08-15
20 ირინე გეიანც საქართველო თბილისი 2017-08-15
19 გოგიტა ალექსიძე საქართველო ხაშური 2017-08-15
18 ნინო ძიძიკაშვილი საქართველო თბილისი 2017-08-15
17 მარიამი ცაბაძე საქართველო გორი 2017-08-15
16 თამარ საბიაშვვილი საქართველო თბილისი 2017-08-15
15 მარინე მათიაშვილი შვედეთი სტოგქოლმი 2017-08-15
14 Genadi Janashia Saqartvelo Tbilisi 2017-08-15
13 თინათინ ჩლაიძე საქართველო თბილისი 2017-08-15
12 ნინო ჯიქია საქართველო თბილისი 2017-08-15
11 ქეთევან მაკარაძე საქართველო თბილისი 2017-08-15
10 ვახტანგ ჭიღლაძე საქართველო გორი 2017-08-15
9 Nika Asanidze Saqartvelo Tbilisi 2017-08-15
8 ქეთევან თიკანაშვილი საქართველო თბილისი 2017-08-15