# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1000 თამთა მიქაძე საქაეთველო თბილისი 2017-10-23
999 ნონა ქვლივიძე საქართველო თბილისი 2017-10-23
998 გიორგი მახარაძე საქართველო ბათუმი 2017-10-23
997 ხათუნა ციხისელი საფრანგეთი კონი 2017-10-23
996 გვანცა ფეიქრიშვილი საქართველო თბილისი 2017-10-23
995 ლეილა ხავთასი საქართველო თბილისი 2017-10-23
994 ფიქრია ტვილდიანი გერმანია შტური 2017-10-23
993 მარიამ ელიაშვილი საქართველო თბილისი 2017-10-23
992 ხათუნა ზითანიშვილი საქართველო თბილისი 2017-10-23
991 მარინე ჩიტაიშვილი საქართველო ქუთაისი 2017-10-23
990 ხათუნა ბუჩაშვილი საქართველო თბილისი 2017-10-23
989 თამარ მაისურაძე საფრანგეთი პარიზი 2017-10-23
988 ანა ბერუკაშვილი საქართველო თბილისი 2017-10-23
987 თAმარ შEნგელია UსაKარტველო თBილისი 2017-10-23
986 ნანა საყვარელიძე ამერიკის შეერთებული შტატები ნიუ ორკი 2017-10-23
985 გიული თურმანიძე საქართველო ბათუმი 2017-10-23
984 თამარ გაგოშაშვილი საქართველო თბილისი 2017-10-23
983 თეიმურაზ ქსოვრელი საქართველო თბილისი 2017-10-23
982 სოფიო რუხაძე საქართველო თბილისი 2017-10-23
981 სოფო მარკოზია საქართველო თბილისი 2017-10-23