gallery images

საჭიროა 450 ხელმოწერა

550
1000

ადრესატი:

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

ევროვიზია 2018

მოვითხოვთ შეიცვალოს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ევროვიზია 2018-სთვის ერთპიროვნულად, ყოველგვარი გამოკითხვისა და შესარევი ტურის გარეშე შერჩეული ჯგუფი "ირიაო" და დაინიშნოს კონკურსანტის შესარჩევად შიდა შესარჩევი კონკურსი.