# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
4960 აჩი კევლიშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4959 მარიამ დვალიშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4958 გიორგი ბეგიაშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4957 გიორგი მაღალაშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4956 ნანა კალატოზიშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4955 ნატალია ოქროპირიძე საქართველო რუსთავი 2018-01-30
4954 ელენე ხუციშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4953 Iოსებ ქეცბაია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4952 თამარი მჭედლიშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4951 გურამ მაკალათია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4950 ნინი ნაცვლიშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4949 კაკადუ მაჭავარიანი საფრანგეთ პარიზი 2018-01-30
4948 ზურაბ ვაჩნაძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4947 ზვიად მამფორია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4946 მიხეილ ჭელიძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4945 ნათია კალანდარიშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4944 ირაკლი გოგიბერიძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4943 დავით კარაკოზოვი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4942 ქეთევან დანელია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4941 გური გოლიაძე საქართველო თბილისი 2018-01-30