# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
4920 მიხეილ მაისურაძე აშშ არლინგტონი 2018-01-30
4919 ალექსი კუტუბიძე საქართველო ნიუ იორკი 2018-01-30
4918 David Vepkhvadze Georgia Tbilisi 2018-01-30
4917 ქეთევან ჯოჯუა საქართველო თბილისი 2018-01-30
4916 ნანა გოგიჩაიშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4915 ალექსი აფციაური საქართველო თბილისი 2018-01-30
4914 გიორგი კუპრეიშვილი საქართველო თBილისი 2018-01-30
4913 დავით ურუშაძე georgia tbilisi 2018-01-30
4912 maia mikashavidze sakartvelo tbilisi 2018-01-30
4911 მარიამი ბეროძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4910 ანა ფაიქიძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4909 მედეა ჩხეიძე საქათველო თბილისი 2018-01-30
4908 დათო მელაძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4907 უტა ბერია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4906 მარიამ მოურავიძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4905 ნინი ნაჭყებია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4904 მალხაზ გეგეჩკორი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4903 გურამ ბასიაშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4902 დავით მამულია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4901 ნინო ლეკვეიშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30