# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
4860 ანატოლი რუსია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4859 ანი ლებანიძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4858 სოფიო მარიამიძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4857 ცია ლაბაძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4856 ლუკა ალექსაური საქართველო თბილისი 2018-01-30
4855 ლადო ონიანი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4854 თამარ ჩხეიძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4853 ზურაბი პაპიაშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4852 ნინო გაბისონია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4851 ლუკა მინჯორაია საქართველო თბილისი 2018-01-30
4850 ირაკლი ასათიანი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4849 ლელა კინწურაშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4848 ლაშა ჯუხარაშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4847 გიორგი მამაგულაშვილი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4846 ვახტანგ სოხაძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4845 ქეთევან კიკიანი საქართველო თბილისი 2018-01-30
4844 სოფო ჩხეიძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4843 ზურაბ გეწაძე საქართველო თბილისი 2018-01-30
4842 ნიკა რურუა საქართველო თბილისი 2018-01-30
4841 გაგა გურაბანიძე საქართველო ქუთაისი 2018-01-30