# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1 გიორგი გიგინეიშვილი საქართველო თბილისი 2018-02-15