# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
8 ლევან თათრიშვილი თურქეთი რიზე 2018-04-16
7 ლევან უშვერიძე საქართვეო წყატუბო 2018-04-05
6 სანდრო ბახტადზე საქართველო თბილისი 2018-04-05
5 ქეთევან ხარაზიშვილი საქართველო თბილისი 2018-04-01
4 ირაკლი ფიფია საქართველო ფოთი 2018-03-31
3 თამარ გველესიანი საქართველო თბილისი 2018-03-29
2 ზურაბ ჩიკვაიძე საქართველო თბილისი 2018-03-28
1 მიხეილ ჩხეიძე საქართველო თბილისი 2018-03-27