# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
2 ალი ნასიბოვი საქართველო რუსთავი 2018-09-02
1 Ánúkí Ánn 2018-08-28