# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1 თემო დურგლიშვილი საქართველო თბილისი 2018-09-07