# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
900 გიგა გაგოშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-30
899 ლევანი გაგოშიძე საქართველო თბილისი 2019-01-30
898 ნოდო ნადირაძე საქართველო თბილისი 2019-01-30
897 გივიკო გაბარაძე საქართველო თბილისი 2019-01-30
896 ბეშქენ გურგენიძე საქართველო თბილისი 2019-01-30
895 დიტო დემტრაძწ საქართველო თბილისი 2019-01-30
894 ლუკა გომელაური საქართველო თბილისი 2019-01-30
893 გიორგი გოგოლაძწ საქართველო თბილისი 2019-01-30
892 გიორგი გომარელი საქართველო თბილისი 2019-01-30
891 გიორგი გივიშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-30
890 იზაბელა ოგნაძე საქართველო თბილისი 2019-01-30
889 Mariam Tskhadiashvili Sakartvelo Tchiatura 2019-01-30
888 თენგიზ ბუზარიაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-30
887 Luka Mikhanashvili America San zona 2019-01-30
886 ბექა ჯანხოთელი საქართველო თბილისი 2019-01-29
885 ია ფეტვიაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-29
884 ხათუნა ბაბუნაშვილი საქართველო თბილი 2019-01-29
883 მაკა ბათმანაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-29
882 თორნიკე გაბიძაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-29
881 გიო ლაზა საქართველო გორი 2019-01-29