# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
120 მარიკა ნაცვლიშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-27
119 ეკა ხორგუაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-27
118 მარიამ ბუაძე საქართველო თბილისი 2019-01-27
117 ლუკა შარიქაძე საქართველო თბილისი 2019-01-27
116 გიორგი გერმესაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-27
115 გიორგი ღვინაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-27
114 მარიამ უშხვანი საქართველო თბილისი 2019-01-27
113 მარიამ დაუთაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-27
112 გიორგი რობაქიძე საქართველო თბილისი 2019-01-27
111 ანა სვანაძე საქართველო თბილისი 2019-01-27
110 თამარი სამხარაული საქართველო თბილისი 2019-01-27
109 Iრაკლი MანჯავიძE საქართVელო ტბილისი 2019-01-27
108 Salome Darbaidze Georgia Tbilisi 2019-01-27
107 გვანცა გუგეშაშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-27
106 მარიამი წიქრიძე საქართველო თბილისი 2019-01-27
105 დარეჯან დაბახიშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-27
104 მარიამ სანებლიძე საქართველო გორი 2019-01-27
103 ვაჟა სიქტურაშვილი საქართველო გორი 2019-01-27
102 მარიამ გასიშვილი საქართველო თბილისი 2019-01-27
101 ქეთი ჭიჭინაძე საქართველო თბილისი 2019-01-27