# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1 გიორგი მექერიშვილი საქართველო თბილისი 2019-02-15