# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
194 ეკატერინე ამონიშვილი საქართველო თბილისი 2019-02-19
193 საბა მჭედლიშვილი საქართველო თბილისი 2019-02-19
192 ქეთევან ფოფხაძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
191 ირაკლი გეგიძE საქართველო ბათUმი 2019-02-19
190 ნინო ჯულაყიძე საქართველო რუსთავი 2019-02-19
189 ირაკლი მურღულია საქართველო თბილისი 2019-02-19
188 მარიამ ბუღდიაშვილი საქართველო თბილისი 2019-02-19
187 ალექსი ჩქარეული საქართველო თბილისი 2019-02-19
186 მარიამი ხომიზური საქართველო თბილისი 2019-02-19
185 ქეთევან ხუროძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
184 ალექსანდრე წიქორიძე საქართველო ბაღდათი 2019-02-19
183 ლადო ბასილიძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
182 წეთი ბადრიშვილი საქართვეელო თბილისი 2019-02-19
181 ზურაბ ჟუჟუნაშვილი საქართველო თბილისი 2019-02-19
180 ლაშა თურმანიძე საქართველო ბათუმი 2019-02-19
179 გიორგი ჯანაშია საქართველო თბილისი 2019-02-19
178 ირაკლი ნოზაძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
177 ლაშა ჩიკვილაძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
176 დავით ბოკერია საქართველო თბილისი 2019-02-19
175 მაია მემიშიში საქართველო ბათუმი 2019-02-19