# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
174 Vakho Shalamberidze Georgia Tbilisi 2019-02-19
173 შალვა ჩხეიძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
172 ირაკლი ღარიბაშვილი geo tbilisi 2019-02-19
171 ქეთი გეწაძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
170 დიმიტრი გიორგაძე საქართველო ქუთაისი 2019-02-19
169 გიორგი ლომიძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
168 გიორგი ოქრომელიძე გერმანია ბერლინი 2019-02-19
167 ირაკლი ხუროძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
166 ნუციკო ჭაბაშვილო საქართველო რუსთავი 2019-02-19
165 ნუციკო ჭაბაშვილო საქართველო რუსთავი 2019-02-19
164 მარიამ ტაბატაძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
163 მარიტა კუპატაძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
162 ირაკლი კოტუა საბერძნეთი კალამატა 2019-02-19
161 ლევანი თარალოშვილი საქართველო რუსთავი 2019-02-19
160 ირაკლი ბერბიჭაშვილი საქართველო თბილისი 2019-02-19
159 იაგო გოგსაძე საქართველო რუსთავი 2019-02-19
158 ნინო ჩიხლაძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
157 პაატა სულძე საქართველო თბილისი 2019-02-19
156 კახაბერ ჩარგეიშვილი საქართველო თბილისი 2019-02-19
155 გიორგი ჭყოიძე საქართველო თბილისი 2019-02-19