# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1003 ნანა ნარიმანიშვილი საქართველო საგარეჯო 2021-05-14
1002 ალიონა ხუბუნაია საქართველო ჩხოროწყუ 2021-04-20
1001 ფეფრონე კარაპეტიან საქართველო ქ. ახალციხე 2020-08-05
1000 ნინო ჯანიაშვილი საქართველო თბილისი 2019-10-22
999 თამარ ბარანკევიჩი საქართველო თბილისი 2019-10-22
998 თამარ ბარანკევიჩი საქართველო თბილისი 2019-10-22
997 ნათია უკლება საქართველო თბილისი 2019-10-22
996 ირმა ბულბულაშვილი საქართველო თბილისი 2019-10-22
995 ნუნუ ლეკვეიშვილი საქართველო თბილისი 2019-10-22
994 ლევან ზაზაძე საქართველო თბილისი 2019-10-22
993 ცოცო ქობალია საქართველო თბილისი 2019-10-22
992 ლევან ჭაავა საქართველო თბილისი 2019-10-22
991 მაკა სვანიძე საქართველო თბილისი 2019-10-22
990 ია ალადაშვილი საქართველო თბილისი 2019-10-22
989 მარიამ ბიჩინაშვილი საქართველო თბილისი 2019-10-22
988 თამარ ბარანკევიჩი საქართველო თბილისი 2019-10-22
987 თამარ მცურავიშვილი საქართველო თბილისი 2019-10-22
986 ნინო ჯანიაშვილი საქართველო თბილისი 2019-10-22
985 ლალი ქობალია საქართველო თბილისი 2019-10-22
984 ნათია უკლება საქართველო თბილისი 2019-10-22