# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
8 ეკა მაღნარაძე საქართველო თბილისი 2020-07-12
7 ნანა გვენეტაძე საქართველო თბილისი 2020-05-04
6 გოგიტა ფხაკაძე საქართველო თბილისი 2020-02-17
5 მარიამ ფოფხაძე საქართველო თბილისი 2020-01-16
4 ლია ქარაბაჯაქ საქართველო ქუთაისი 2020-01-15
3 მარიამი ტოგონიძე საქართველო ქუთაისი 2020-01-03
2 გიორგი ხუტიაშვილი საქართველო თბილისი 2019-12-24
1 ანდრეი ვლასოვი ჩელლ308775347 თბილისი 2019-12-23