gallery images

გამარჯვებული

102
100

ადრესატი:

სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

თელავში გაკეთდეს გარე საკალათბურთო მოედანი

ჩვენ გვსურს რომ ქალაქ თელავში გაკეთდეს მაღალი სტანდარტების გარე საკალათბურთო მოედანი.