# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1 ნანა ბუხსიანიძე საქართველო თბილისი 2020-03-02