# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
1 დავით რობაქიძე საქართველო თბილისი 2020-04-25