gallery images

საჭიროა 881 ხელმოწერა

119
1000

ადრესატი:

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
ხელოვნების სამინისტრო

ჩამოიყვანეთ ემინემი საქართველოში

Chven gvinda eminemi sakartveloshi