gallery images

საჭიროა 981 ხელმოწერა

19
1000

ადრესატი:

სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

დაიცავი სიცოცხლე!!! ეს შენი ვალია.

ახალგაზრდებო მოგიწოდებთ, არ დავეთანხმობთ შექმნილ უსამართლობას.