# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
5087 მიხეილ მეცხვარიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-30
5086 მარიამ მეგრელიძე საქართველო თბილისი 2021-03-29
5085 სოფიკო ბეჟიტაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-29
5084 ია გაზაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-29
5083 ანი გორდეზიანი საქართველო თბილოსი 2021-03-29
5082 მაკა გოგიბერიძე საქართველო თბილისი 2021-03-29
5081 ლია კუპატაძე საქართველო თბილისო 2021-03-29
5080 ელზა გიგილაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-29
5079 ერეკლე ხვისტანი საქართველო თბილისი 2021-03-29
5078 სალომე აბულაძე საქართველო თბილისი 2021-03-29
5077 ნიკა პერტაია საქართველო თბილისი 2021-03-29
5076 თამარ ჩიქოვანი საქართველო თბილისი 2021-03-29
5075 ხათუნა შონია საქართველო თბილისი 2021-03-29
5074 თეა დათიაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-29
5073 გიორგი მახვილაძე Georgia Tbilisi 2021-03-29
5072 ნანა ზარნაძე საქართველო თბილისი 2021-03-29
5071 ბესიკ გოჩიაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-29
5070 Tamar Kharbedia Georgia Tbilisi 2021-03-29
5069 ნინო ცენტერაძე საქართველო თბილისი 2021-03-29
5068 ირმა შარაშენიძე საქრთველო თბილისი 2021-03-28