# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
147 ნანა გაბელია საქართველო თბილისი 2021-03-21
146 ხათუნა ციხელაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
145 მარიამ ბარამიძე საქართველო რუსთავი 2021-03-21
144 ნათია გაბისიანი საქართველო თბილისი 2021-03-21
143 ნინო ბერიძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
142 ნინო ტაკიძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
141 ანა წიკლაური საქართველო თბილისი 2021-03-21
140 ირმა კოხრეიძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
139 გიორგი გიორგაძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
138 Mariam Mamaladze საქართველო თბილისი 2021-03-21
137 თეონა ხუციშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
136 რუსუდან გაგნიძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
135 თორნიკე გოგია საქართველო თბილისი 2021-03-21
134 ზურა ჩაჩავა საქართველო თბილისი 2021-03-21
133 ნათია მაცხონაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
132 ნინო გვიმრაძე საქართველო ონი 2021-03-21
131 თინათინ ზაქარეიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
130 ლილიანა ჩხიკვაძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
129 მარინე კვაჭაძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
128 ირაკლი ჩხიკვაძე საქართველო თბილისი 2021-03-21