# სახელი გვარი ქვეყანა ქალაქი თარიღი
67 დალი ლეჟავა საქართველო თბილისი 2021-03-21
66 ალექსანდრე მაჭარაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
65 სოფიო კარანაძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
64 გიორგი მაჭარაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
63 თამარი იოსელიანი საქართველო თბილისი 2021-03-21
62 ანა გიორგაძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
61 ლალი კოვზირიძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
60 ანა ცუცქირიძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
59 თათია ჯავახია საქართველო თბილისი 2021-03-21
58 მარიამ ქრისტინაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
57 ინგა ხელაშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
56 მიხეილ ბასილაია საქართველო თბილისი 2021-03-21
55 ლელა ბერიძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
54 თამთა ჩანთარია საქართევლო თბილისი 2021-03-21
53 ლევან გეგეჭკორი საქართველო თბილისი 2021-03-21
52 ლევან რაუხ საქართველო თბილისი 2021-03-21
51 ცისანა ჯავახიშვილი საქართველო თბილისი 2021-03-21
50 თეა მეტრეველი საქართველო თბილისი 2021-03-21
49 ნინო სივსივაძე საქართველო თბილისი 2021-03-21
48 მარიამ ქოჩლაძე საქართველო თბილისი 2021-03-21